Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá chất lượng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chất lượng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀU ã » 1
  CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐÈ CHUNG VÈ CHẤT LƯỢNG DPTKD 3
  L TỔNG QUAN VỀ DỊCH vụ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 3
  1.1. Khái niệm dịch vụ 3
  1.2. Khái niệm dịch vụ phát triển kinh doanh 5
  Ì .3. Phân loại dịch vụ phát triển kinh doanh 6
  1.3.1 Phân loại DVPTKD theo mục đích hoạt động của nhà cung cấp 6
  1.3. 2 Phân loại DVPTKD theo chức năng cùa dịch vụ 7
  Ì .3. 3 Phân loai DVPTKD theo chương trìn h phát triển các doanh nghiệp
  nhỏ của tổ chức lao động quốc tế 8
  Ì .4. Vai tr ò của dịch vụ phát triển kinh doanh 1 0
  Ì .4. Ì Đ ố i với nền kinh tế 10
  1.4.2. Đ ố i với các doanh nghiệp Ì1
  li. CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 1 2
  2.1. Chất lượng dịch vụ 12
  2.1.1. Khái niệm chất lượng 12
  2.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ 14
  2.1.3. Các tiê u chí đánh giá chất lượng dịch vụ 15
  22. Các tiêu chí đánh giá chất lượng DVPTKD 17
  2.2. Ì . Tính chuyên nghiệp của nhà cung cấp DVPTKD 18
  2.2.2. Khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng sờ dụng DVPTKD 18
  2.2.3. Giá thành các dịch vụ phát triển kinh doanh 18
  2.2.4. Quy trìn h cung cấp các dịch vụ phát triến kinh doanh 19
  HI . Sự CẦN THÉT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DVPTXD. 1 9
  3.1. Phát huy vai tr ò quan trọng của các DNVVN trong phát triển kinh tế - xã hội 2 0
  3.2. Thực hiện phương hướng phát triển ngành dịch vụ theo chiến lược phát
  triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2001 - 2010 22
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH KINH DOANH TẠI
  VIỆT NAM :zzz. 2 3
  í Sơ LƯỢC VỀ DỊCH VỤ PHÁT TRÊN KINH DOANH TẠI VỆT NAM 2 3
  Ì . Ì . Sự hình thành thị trường dịch vụ tại Việt Nam 23
  Ì .2. Nhận thức về dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam 28
  n. THỰC TRẠNG DVPIKD TẠI VỆTNA M ' . 30
  2. Ì Khung pháp l ý và các chính sách của nhà nước về DVPTKD 30
  2.1.1 Khung pháp l ý đối với việc ra đời, hoạt động và rú t lui khỏi thị trường
  của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam 30
  2.1.2. Quy định riêng cho các DNVVN và chính sách hỗ trợ phát triền tại
  Việt Nam . 33
  2.1.3 . Quy định riên g cho các DVPTKD và các nhà cung cấp DVPTKD tại
  Việt Nam 35
  2. 2 Sự phát triển cùa DVPTKD tại Việt Nam thời gian qua 37
  2.2.1. Các loại hình DVPTKD phổ biến tại Việt Nam 37
  2.2. 2 Quy mô và cơ cấu thị trường DVPTKD tại Việt Nam 38
  2. 3 Tình hình sử dụng DVPTKD tại Việt Nam 43
  2.3. 1 Tình hình sử dụng DVPTKD tại Việt Nam theo quy mô DN 43
  2.3. 2 Tình hình sử dụng DVPTKD tại Việt Nam theo ngành kinh doanh 4 4
  2.3. 3 Tình hình sử dụng DVPTKD tại Việt Nam theo loại hình sở hữu 45
  2.3. 4 Tình hình sử dụng DVPTKD tại Việt Nam theo khảo sá t thực tế tại 50
  doanh nghiệp 45
  2.3. 5 Lý do sử dụng và chưa sử dụng DVPTKD cùa các DN 46
  2. 4 Tình hình cung cấp DVPTKD tại Việt Nam 48
  2.4. 1 Các nhân tố thuộc về các nhà cung cấp DVPTKD 48
  2.4. 2 Phân loại các nhà cung cấp DVPTKD tại Việt Nam 49
  2.4. 3 Số lượng các nhà cung cấp ở một số thị trường DVPTKD 51
  2.4. 4 Những khó khăn đối vỢi doanh nghiệp cung ứng DVPTKD 53
  DI. CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ PIKD TẠI VỆT NAM 55
  3. 1 Tính chuyên nghiệp của nhà cung cấp DVPTKD 55
  3. 2 Khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng DVPTKD 56
  3. 3 Giá thành các DVPTKD 57
  3. 4 Quy trìn h cung cấp các DVPTKD 60
  CHƯƠNG IU: MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  DVPTKD TẠI VIỆT NAM 6 3
  LĐÁ^GIACHÚNGVỀDVPTKDTẠIVIỆTNAM 63
  1. 1 Thành tựu 63
  1. 2 Hạn chế 64
  1. 3 Nguyên nhân 65
  n. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀN H DỊCH v ụ Ở NƯỚC TA
  TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 68
  2. 1 Quan điểm của nhà nưỢc về phát triển các ngành dịch vụ nó i chung và
  phát triển loại hình DVPTKD nói riên g 68
  2. 2 Định hưỢng phát triển DVPTKD tại Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh
  tế quốc tế 69
  in. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂN G CAO CHẤT LƯỢNG DVPTKD TẠI
  VIỆT NAM .' . 70
  3. 1 Giải pháp đối vỢi các doanh nghiệp cung ứng DVPTKD 70
  3. 2 Giải pháp đối vỢi các doanh nghiệp sử dụng DVPTKD 73
  3. 3 Giải pháp đối vỢi nhà nưỢc 74
  KẾT LUẬN 77

  Xem Thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chất lượng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status