Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập

  MỤC LỤC
  LỜ I NÓ I Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G li KHÁ I QUÁ T V Ề DOANH NGHIỆP VỪ A V À NH Ỏ 3
  ì . Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
  /. Định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
  1.1. Định nghĩa của các nước trên thế giới DNVVN 3
  1.2. Định nghĩa của Việt nam về DNVVN 5
  2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 8
  2. 1. Vốn í t 8
  2. 3. í t đầu tư máy móc thiết bị, dây truyền công nghê và nguyên liệu 9
  2. 4 Kinh nghiệm và kiến thức công nghệ quản l ý còn non yếu 9
  2. 5 Hoạt đẩng Marketing chưa được quan tâm đúng mức 10
  2. 6 Chất lượng sản phẩm thấp 10
  2. 7 Khả năng thích nghi nhanh với môi trường kinh doanh l i
  3. Vai trò của DNVVN trong nên kinh tế thị trường l i
  3. 1. Thúc dẩy tăng trưởng kinh tế. 12
  3. 2 Tạo việc làm 13
  3. 3 Tăng đầu tư 15
  3. 4, Góp phẩn chuyển dịch cơ cấu kinh tế lí
  3. 5 Tăng xuất khẩu 15
  3. 6 . DNVVN có vai tr ò đáng kể trong việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà
  nước (bao gồm cả ngân sách TW và điạ phương đặc biệt l à ngân sách đìa phương) 16
  li. Quá trình hình thành và phát triển của DNVVN Việt Nam 17
  /. Giai đoạn trước 1986 18
  2. Giai đoạn từ 1986- đến nay 19
  CHƯƠN G li: THỰC TRẠNG NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA DNVVN
  VIỆ T NA M 26
  ì. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 26
  /. Quan niệm về cạnh tranh 26
  2. Năng lực cạnh tranh 26
  2. Ì Năng lực canh tranh quốc gia 27
  2. 2 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 28
  2. 3 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm 29
  l i Các yếu tố cấu thành và nhân tổ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
  DNVVN 30
  / Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 30
  1. Ì Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 30
  1. 2 Năng lực quản l ý diều hành 30
  Ì. 3 Trình độ công nghệ 31
  1.4 Nguồn vốn 31
  1. 5. Chất lượng dội ngũ lao dông, cán bộ quàn l ý 32
  1. 6. Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) 32
  2. Các yếu tố bên ngoài 33
  2. 1. Các nhân tổ quốc tế. 33
  2. 2. Các nhân tố trong nước 33
  2. 2. Ì Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế, chính trị pháp lu
  t 33
  2. 2. 2 Các yếu tố thuộc môi trường công nghệ và cơ sở hạ tầng 33
  2. 2. 3 Trình độ con người 34
  IU . Thực trang năng lực cạnh tranh DNVVN Việt nam 34
  /. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 34
  1.1. Chiến lược kinh doanh cùa DNVVN 34
  1. 2. Năng lực quản l ý điều hành 37
  1. 3. Trình độ công nghệ 38
  1. 4 Nguồn vốn của các DNVVN 40
  Ì. 5 Chất lượng đội ngũ lao động và cán bộ quản l ý 43
  Ì . 6 Văn hoa doanh nghiệp 44
  2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 46
  2. Ì Nhân tố quốc tế. 46
  2. 2 Các nhân tố trong nước 47
  2. 2. Ì Nhân tố thuộc môi trường kinh tế, chính trị, pháp lu
  t 47
  2. 2. 2. Trình độ khoa học công nghệ và cơ sờ hạ tầng 62
  2. 2. 3. Trình độ con người 65
  IV. Đánh giá năng lực cạnh tranh của DNVVN 66
  CHƯƠN G HI: ĐỊNH HƯ ỚN G V À GIẢI PHÁ P TĂN G CƯ ỜN G KH Ả NĂN G
  CẠN H TRANH CỦA DNVVN VIỆT NAM 70
  ì. Định hướng phát triển DNVVN 70
  li . Kinh nghiệm một sụ nước về phát triển DNVVN 75
  /. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 76
  2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 77
  3. Kinh nghiệm của Đài Loan 79
  IU. Các giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của DNVVN S I
  1. Đối vói doanh nghiệp X I
  Ì. Ì Các biện pháp giảm chi phí kinh doanh 81
  1 . 2. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vụn 83
  1 . 3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85
  1 . 4 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 85
  1 . 5 Xây dựng và phát triển thương hiệu 88
  2. Đối với Nhà nước 9 1
  2. Ì Hoàn thiện hệ thụng pháp luật, cơ chế chính sách 91
  2. 2 Các chính sách hỗ trợ DNNVV 96
  2. 3. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ 98
  KẾ T LUẬN mo
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỤ C LỤ C

  Xem Thêm: Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status