Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU Ì
  CHƯƠNG 1. TỐNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT CHỦNG KHOÁN 3
  /. Sự HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3
  1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng cùa thị trường chứng khoán
  1.1 Khái niệm ỉ
  1.2 Đặc điểm 3
  1.3 Vai trò của Thị trường chứng khoán /1
  2. Thị trường chứng khoán sự hình thành và phát triển 16
  2.1. Sự hình thành và phát triển của TTCK 16
  2.2 Một so đặc điểm cùa TTCK Việt Nam 18
  li. Pháp luật chứng khoán 20
  Ì. Khái niệm về pháp luật chứng khoán 20
  2. Đặc điểm 21
  2. Ì về đối tượng điểu chình 21
  2.2 về chù thể 22
  2.3 về phương pháp điều chinh 24
  2.4 về nguồn của pháp luật Chứng khoán 24
  3. Vị trí, vai trò của Pháp luật chứng khoán Việt Nam trong hệ thống Pháp
  luật Việt Nam 25
  3.1 Pháp luật chứng khoán có thế được coi là một ngành luật độc lập
  hay là một lĩnh vực của Pháp luật Kinh tế 25
  3.2 Pháp luật chủng khoán giữ vị trí quan trọng trong hệ thống pháp
  luật. 26
  3.3 về mối quan hệ giữa Luật Chúng khoán và các lĩnh vực pháp luật
  có Hên quan 26
  CHƯƠNG 2. THỤ C TRẠNG PHÁP LUẬT CHỦ NG KHOÁN Ở V
  NAM . ' ' ' . 3 0
  /. THỤC TRẠNG HOA T ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 30
  ì. Những thuận lợi và kết quả ban đầu 30
  /. / Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chi Minh - HoSE 30
  1.2 Trung tám giao dịch chứng khoán Hà Nội - HaSTC 31
  1.3 Triển vọng phát triển 33
  ĩ. Những khó khăn và bất cập cùa TTCK Việt Nam 34
  //. mực TRẠNG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOẢN VIỆT NAM 36
  Ì. Thực trạng PLCK Việt Nam trước khi ban hành Luật Chứng khoán
  năm 2006 36
  /. / Những mật tích cực 36
  1.2 Nhũng tồn tại 41
  2. Thực trạng pháp luật chứng khoán Việt Nam kề từ khi có Luật
  khoán 2006 45
  2. Ị Nhũng kết quả cụ thể. 45
  2.2 Những tôn tại 60
  3. Nguyên nhân của bất cập 71
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP
  LUẬT CHÚNG KHOÁN Ở VIỆT NAM .' . 7 2
  /. DỤ BÁO SỤ PHÁT TRIỀN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOẢN
  VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 72
  Ì. Cơ sờ để dự báo 72
  /. / Những tiêu chi có tác động tích cực 72
  1.2 Những tiêu chí ảnh hưởng tiêu cực đến TTCK Việt Nam trong thời
  gian tới 74
  2. Dự báo về TTCK Việt Nam 76
  2. ì Tác động bởi kinh tể của Việt Nam 76
  2.2 Tác động bởi TTCK thế giới 77
  li. MỘT SÔ GIẢI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ cụ THỂ 77
  Ì . Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật Chứng khoán Việt Nam 77
  /. / Hoàn thiện pháp luật về chứng khoán trong mồi quan hệ với Bộ l
  Dân sự 77
  1.2 Hoàn thiện pháp luật về chủng khoán có xem xét đến pháp luật
  hành chính 80
  1.3 Hoàn thiện pháp luật ve chứng khoán trong mồi quan hệ với pháp
  luật hình sự 84
  2. Tiếp tục sửa đồi một số quy định trong Luật Chứng khoán năm 2006 87
  2. Ì Xác định phạm vi và đấi tượng điểu chình của Luật Chứng khoán
  trong mấi quan hệ thắng nhất với các lĩnh vực pháp luật khác 87
  2.2 Sửa đấi nội dung cơ bàn của Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo tính
  đồng bộ, phù hợp với các lĩnh vực pháp luật có liên quan 55
  3. Nhóm giãi pháp khác 92
  KÉT LUÂN 95

  Xem Thêm: Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status