Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Liên minh chiến lược - mô hình chiến lược kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Liên minh chiến lược - mô hình chiến lược kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀ U Ì
  Chuông ì : NHŨNG VẮN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VÈ LIÊN MINH
  CHIẾN LƯ Ợ C 4
  ì . MỐ T S Ố KHÁ I NIỆ M V È LIÊN MIN H CHIẾ N LUỘ C 4
  1. Khái niệm liê n minh chiến lược 4
  1.1 Liên minh chiến lược 4
  1.2 Đôi tác chiến lược 5
  2. Tầm quan trọng của việc hình thành liê n minh chiến lược 7
  3. Đặc diêm cùa liê n minh chiên lược 10
  4. Các loại hình liê n minh chiên lược Ì ]
  ãí. 1. Xét theo quan hệ góp vòn / /
  4.2. Xét theo quan hệ vê vị trí địa lý tương đôi 13
  5. Quy trình lựa chọn và xây dựniĩ liê n minh chiên lược 14
  5.7. Lựa chọn đôi tác chiên lược 14
  5.2. Lụa chọn cáu trúc liên minh chiên lược ló
  5.3. Xây dựng và thục hiên thỏa thuận liên minh chiên lược 18
  5.4 Tạo quan hệ liên minh chiên lược hiệu quà 19
  6. Điển hình liê n minh chiên lược trên thê giới 22
  Chuông li : THỤC TRẠNG HÌNH THÀN H VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN
  MINH CHIẾN LƯ Ợ C CỦA CÁ C DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 28
  ì . TỔN G QUAN TÌNH HÌN H PHÁ T TRIỂ N CHUNG CỦ A CÁ C
  DOANH NGHIỆP VIỆ T NA M SAU NHŨN G NĂ M Đ Ố I M
  I 28
  1. Môi trường phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam 28
  1.1. Sự "cởi trói" về khung pháp lý 28
  1.2.Môi trường kinh doanh thông thoáng 29
  1.3. Xu thế hội nhập 33
  2.Chất lượng các doanh nghiệp Việt Nam 33
  2. ì. Doanh nghiệp Việt Nam đa phân là nhỏ và vừa 33
  2.2. Chiên lược phát triền 36
  li. LIÊN MIN H CHIÊN Lược VỚ I sự PHÁ T TRIỂN CỬA CÁC
  DOANH NGHIỆP VIỆ T NA M 37
  1. Sự xuất hiện các liê n minh chiến lược tại Việt Nam 37
  LI. Sự lựa chọn mô hình liên minh chiên lược của các doanh nghiệp
  Việt Nam 37
  1.2. Tính "mới" cùa mô hình liên minh chiên lược 37
  2. Tầm quan trọng của việc xây dựng đối tác chiến lược ở các doanh
  nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập 38
  3.Các hình thểc tồn tại của m ô hình liê n minh chiên lược tại Việt Nam.
  38
  4. Liên minh chiến lược của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực
  kinh doanh cơ bản tại Việt Nam 39
  4. ỉ. Lĩnh vực ngăn hàng 39
  4.2. Lĩnh vực chê biển thực phàm (CBTP) 44
  4.3. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) 48
  5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Liên minh chiến lược tại Việt Nam
  và sự phát triển của các DNVN sau khi áp dụng chiến lược liê n minh 53
  5.1. Những thành tựu 53
  5.2. Những hạn chế 57
  Chuông HI: GIẢI PHÁ P XÂ Y DỤN G LIÊN MINH CHIẾN LƯ Ợ C
  HIỆU QU Ả CH O CÁ C DOANH NGHIỆP VIỆ T NA M 61
  ì . LIÊN MIN H CHIÊN LƯ Ợ C - sự LỤ A CHỌ N CỦ A CÁ C DOANH
  NGHIỆP VIỆ T NA M TRONG ĐIỀU KIỆ N HỘ I NHẬP 61
  Ì . Sự phát triển của liên minh chiến lược trên thế giới 61
  2. Xu hướng thiết lập liên minh chiến lược tại Việt Nam 62
  li . GIÃI PHÁ P V Ề XẢ Y D Ự N G LIÊN MIN H CHIẾ N LƯ Ợ C HIỆ U
  QU Ả CHO CÁ C DOANH NGHIỆP VIỆ T NA M 64
  1. Giải pháp từ các doanh nghiệp Việt Nam 64
  1.1. Xây dựng liên minh hiệu quà và bên vững 64
  1.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh 71
  2. Một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành chức năng 73
  2. ì. Nhũng kiên nghị chung 73
  2.2. Với lĩnh vực ngán hàng 75
  2.3. Với ngành ché biên thực phàm 75
  2.4. Với ngành công nghệ thông tin 76
  KẾ T LUẬ N 77
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THA M KHẢ O 79
  DANH MỤ C T Ừ VIẾ T TẮ T
  DANH MỤ C BẢN G BIÊU
  PH Ụ LỤ C

  Xem Thêm: Liên minh chiến lược - mô hình chiến lược kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Liên minh chiến lược - mô hình chiến lược kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status