Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G Ì: CO SỎ LÝ LUẬN V È LIÊN KẾ T QUỐC TÉ V À NÀN G
  Lực CẠNH TRANH CỦA NGÀN H DU LỊCH 6
  ì . Liên kết quốc te 6
  /. Khái niệm liên kết quốc tề 6
  2. Đặc điếm của liên kết quốc lể. 7
  li. Liên kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch 9
  /. Khái niệm liên kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch 9
  2. Đặc điếm của liên kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch 9
  HI. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch lo
  ỉ. Khái niệm cạnh tranh lo
  2. Khái niệm năng lực cạnh tranh //
  3. Chỉ sổ đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 12
  IV. Vai trò của liê n kết quốc tế trong nâng cao năng lực cạnh tranh của
  ngành du lịch 17
  /. Liên kết quốc tế góp phần tăng cường giao lưu văn hoa, hữu nghị
  giữa các quốc gia / 7
  2. Liên kết quốc tế giúp thu hút thêm vốn, công nghệ và kỹ năng quản
  lý cho ngành du lịch 18
  3. Liên kết quốc tế giúp giảm rủi ro và chi phí cho các doanh nghiệp
  du lịch nhờ mở rng thị trường 19
  V. Các yêu tố ảnh hưởng đến liê n kết quốc tế trong nâng cao năng lc
  cạnh tranh của ngành du lịch 19
  /. Quá trình thực hiện các cam kết quốc tế và triển khai các chinh
  sách của Việt Nam đối với ngành du lịch 20
  2. Nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng 21
  3. Môi trường tự nhiên, kinh tế, chinh trị, xã hội
  VI. Kinh nghiệm về liê n kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh
  tranh của ngành du lịch một số nước 23
  /. Thái Lan liên kết thực hiện những chiến dịch giảm giá 23
  2. Trung Quốc và nhũng sự kiện kinh tế, vãn hoa, thê thao quác tê .
  3. Singapore và hệ thống văn phòng đại diện du lịch khăp thê giới .
  4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 27
  CHƯƠN G 2: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉ T QUỐC TÉ
  NHẰM NÂN G CAO NĂN G Lực CẠNH TRANH CỦA NGÀN H DU
  LỊCH VIT NAM 29
  ì . Tổng quan về ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua 29
  li. Thực trạng hoạt động liê n kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh
  tranh của ngành du lịch Việt Nam 33
  /. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam 33
  2. Thực trạng hoạt động liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực
  cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. 35
  2. ì. về cơ sở pháp lý cho hoạt động liên kết quác tê trong lĩnh vực du lịch.
  35
  2.2 về cơ sơ hạ tầng phc v
  cho hoạt động du lịch 48
  2.3. Vé nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 56
  HI. Đánh giá chung về hoạt động liê n kết quốc tế nhằm nâng cao năng
  lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam 60
  /. Nhũng thành quả đạt được 60
  ỉ. ỉ Liên két quác tê góp phân tăng cường hiệu quả phôi hợp liên ngành
  tạo niêm tin cho các đôi tác du lịch quác lê 60

  1.3 Liên kết quắc tế góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trê
  trương quác tê 63
  2. Những tần tại và nguyên nhân 63
  ĩ. ì Một số chính sách, pháp luật về liên kết quốc tể trong lĩnh vực
  chưa hợp lý 64
  2.2 Quy mô và chất lượng cơ sỡ hạ tầng du lịch vẫn chưa tương xồng vớ
  tiềm năng phát triển của ngành 68
  2.3 Các nguồn lực tự nhiên xã hội của du lịch Việt Nam chưa được chú
  trọng đáu tư và phát triển đủng mồc 69
  CHƯƠN G 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHÀ M TẢNG CƯ ỜN G HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉ T QUỐC TẾ GÓ P PHẦN NÂN G CAO NĂN G
  Lự c CẠNH TRANH CỦA NGÀN H DU LỊCH VIỆT NAM 73
  ì . Dự báo xu hướng du lịch trên thế giới và trong nước 73
  /. Xu hướng du lịch trên thế giới 73
  2. Xu hướng du lịch trong nước 74
  li . Định hướng tăng cuông liê n kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch của
  Việt Nam 76
  /. Chù trương của Đăng và Nhà nước về liên kết quốc tế nhằm nâng
  cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 76
  2. Phương hướng, mục tiêu phát triển cùa ngành du lịch 77
  2. ì Mục tiêu tông quát 77
  2.2 Mục tiêu cụ thê 77
  HI. Một số giã i pháp nham tăng cuống hiệu quà hot động liê n kết
  quốc tế trong lĩnh vực du lịch 78
  /. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 78
  1. ì Tiêp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn ban pháp luật liên
  đèn hoạt động liên kết quốc tế trong lĩnh vực du lịch
  1.2 Hình thành đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch trong và
  nẹoài nước 79
  2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Sì
  2. Ì Tiến hành tuyên truyền, phô biên rộng rãi và hướng dán các doanh
  nghiệp tìm hiểu các cam két trong lĩnh vực du lịch 81
  2.2 Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch ra nước ngoài 82
  3. Đa dạng hoa sản phàm du lịch 84
  3.1 Khai thác các loại hình du lịch mới: 84
  3.2 Đây mạnh liên két giữa các vùng miên 85
  4. Củng cố và phát triền các nguồn lực 85
  4. ì Xây dựng ca sở hạ tầng du lịch hiện đại, đạt chuân quác tê, tăng
  cường thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch 85
  4.2. ng dụng Công nghệ thông tin hiện đại 86
  4.3. Hợp tác đào tạo với tô chc nước ngoài 88
  5. Tăng cường hoạt động liên kết quốc tế song phương và đa phương
  88
  IV. Một số kiến nghị 89
  KẾT LUẬN 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status