Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công khai và minh bạch báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công khai và minh bạch báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  DANH MỤ C K Ý HIỆU VIẾT TẮ T
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì: MỘ T S Ố VẤ N Đ È L Ý LUÂ N V È CTCPNY V À CÔN G
  KHAI MINH BẠC H BCTC CỦ A CTCPNY Ì
  ì. TỐN G QUAN V È CÔN G TY C Ỏ PHẢN Ở VIỆ T NA M Ì
  1. Khái niệm, đặc điếm, vai trò của CTCPNY Ì
  1.1. Khái niệm công ty cồ phần Ì
  1.1.1. Công ty cổ phần: Ì
  1.1.2. Công ty cô phần niêm yết 2
  1.2. Vai trò cùa công ty niêm yết 5
  1.3. Đặc điểm của các CTCPNY 5
  2.Niêm yết cộ phiếu trên các Sở giao dịch Chúng khoán của một sộ
  nước 8
  2.1. Sở giao dịch Chứng khoán Thái Lan 8
  2.2. Sở giao dịch Chứng khoán Trung Quốc 9
  3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam lo
  li. CÔN G KHAI V À MINH BẠC H BCTC CỦ A CÁ C CÔN G TY C Ỏ
  PHÀ N NIÊ M YẾ T l i
  1 . Hệ thộng BCTC của các CTCPNY 11
  ĩ. Sự cần thiết phải công khai và minh bạch BCT C của các CTCPNY
  14
  3. Một sộ quy định về còng khai và minh bạch BCTC 16
  3.1. LậpBCTC 16
  3.2. Hình thức công khai và minh bạch BCTC 16
  3.3.Nhữngyêu cầu về chất lượng đối với BCTC 17
  4 . Vai trò, ý nghĩa của việc công khai và minh bạch BCT C 20
  HI. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SÒ NƯỚC VÈ CÔNG KHAI MINH
  BẠCH BCTC 22
  1. Hoạt động công khai và minh bạch BCTC của cá c CTCPNY Mỹ 23
  2 . Hoạt động công khai và minh bạch cá c thông tin trong BCTC của
  cá c CTCPNY Trung Quốc 26
  CHƯƠNG li. THỤC TRẠNG CÔNG KHAI VÀ MINH BẠCH BCTC
  CỦA CÁC CÔNG TY CÒ PHẦN NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 29
  ì . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG
  TY CÒ PHÀN NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 29
  1. Thị trường chấng khoán Việt Nam 29
  1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 29
  1.2. Vài nét về TTCK Việt Nam 29
  1.3. Vai trò TTCK đối với nền kình tế. 31
  1.3.1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 31
  1.3.2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng 32
  1.3.3. Tạo tính thanh khoản cho các chấng khoán 32
  Ì .3.4.Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp 32
  1.3.5. Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh
  tế vĩ m ô 32
  2 . Các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam 33
  2.1. Quy mô niêm yết của các CTCPNY Việt Nam 33
  2.2. Vốn điều lệ cùa các CTCPNY. 36
  2.3.SỐ lượng các CTCPNY 38
  2.4. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh cùa các công
  ty niêm yết trên TTCK Việt Nam 42
  li. THỤC TRẠNG CÔNG KHAI VÀ MINH BÁCH BCTC CỦA
  CÔNG TY CỐ PHÀN NIÊM YẾT 47
  1. Thực trạng công khai và minh bạch BCTC 47
  2. Đánh giá về chế độ kế toán, kiểm toán hiện hành 54
  2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp 54
  2.2. Chế độ kiếm toán 56
  3. Hoạt động quản trị công ty ở các CTCPNY Việt Nam 56
  HI. ĐÁN H GIÁ V È TÌN H HÌN H CÔN G KHAI V À MINH BẠC H
  BCTC CỦ A CÁ C CÔN G TY C Ó PHẦN NIÊ M YẾ T Ở VIỆT NAM. 59
  1 . Nhận xét chung 59
  2. Phân tích một số nguyên nhân cơ bản của nhũng tồn tại trên 61
  CHƯƠN G IU. MỊ T S Ố GIẢI PHÁ P V À KIÊN NGHỊ 64
  ì . CĂ N C Ứ Đ È XUẤ T KIÊN NGHỊ 64
  1 . Yêu cầu của việc hội nhập kinh tế quốc tế 64
  2. Định hướng của Nhà nước 66
  3. Một số thuận lợi và khó khăn của các công ty niêm yết về vấn đề
  công khai và minh bạch BCTC 68
  3. Ì Những thuận lợi 68
  2.2. Những khó khăn 69
  li . MỊ T S Ố KIÊN NGHỊ V À GIẢI PHÁ P 70
  1 . Một số kiến nghị đối với Nhà nước 70
  1.1. Tạo môi trường kinh doanh minh bạch 72
  1.2. Yêu cầu kiểm loàn thường niên hoặc định kỳ bắt buộc đối với
  các CTCPNY Việt Nam 72
  1.3. Phải có biện pháp thúc đy doanh nghiệp lên niêm yết trên thị
  trường chứng khoán 73
  1.4. Các Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải hoàn thiện hơn
  nữa hệ thống và các kênh cung cp thông tin về các công ty niêm yết
  đến các nhà đầu tư 74
  1.5. Các Trung tâm giao dịch, Sở giao dịch cần phải có giải phá
  đảm bảo tính kịp thời của thông tin được công bố và bảo mội thôn
  tin để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư 74
  1.6. Xây dựng cơ chế công khai và minh bạch thông tin 74
  1.7. Cần có một tổ chức chuyên môn thực hiện đánh giá chất lượng
  bản công bể thông tin của các CTNY. 76
  2 . Một số giải pháp đối vói CTCPNY 76
  KÉT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ì

  Xem Thêm: Công khai và minh bạch báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công khai và minh bạch báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status