Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì: TỎNG QUAN V È CHIÊN Lược Đ A DẠNG HÓ A HOẠT
  Đ ỘN G CỦA DOANH NGHIỆP 4
  ì. Khái quát về chiến lược và quản trị chiến lược 4
  Ì. Một số khái niệm về chiến lược 4
  ỈA. Khải niệm chiến lược 4
  1.2. Quản trị chiến lược 5
  2. Chiến lược cấp công ty 6
  2.1. Chiến lược hội nhập dọc Ì
  2.2 Chiến lược đa dạng hóa Ì
  HI. Khái niệm và vai trò của chiến lược đa dạng hóa hoạt động 8
  Ì. Khái niệm chiến lược đa dạng hóa hoạt động 8
  2. Vai trò cùa chiến lược đa dạng hóa hoạt động 9
  , IV. Phân loại chiến lược đa dạng hóa hoạt động 10
  Ì. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động có liên kết 11
  Lĩ. Khái niệm 11
  1.2. Ưu, nhược điểm của chiến lược 11
  2. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động không liên kết 12
  2.1. Khái niệm 12
  2.2. Ưu, nhược điểm của chiến lược 12
  3. Điều kiện cần thiết để thực hiện thành công chiến lược 13
  _ rv. Quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt 15
  động
  Ì. Xác định nhiệm vụ hiện tại 16
  2. Phân tích mõi trường kinh doanh 17
  2.1. Phân tích mồi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp 18
  2. ỉ. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 19
  3. Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược 20
  4. Triển khai, thực hiện chiến lược 22
  5. Kiểm tra và điều chinh chiến lược 25
  CHƯƠN G li : CHIÊ N LƯ Ợ C Đ A DẠN G HÓ A HOẠ T Đ ỘN G KINH 27
  DOANH CỦ A Tầ P ĐOÀ N DÂ U KH Í VIỆ T NA M
  ì . Giới thiệu chung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam 27
  Ì. Quá trinh hình thành và phát triển 27
  2. Bộ máy, cơ cấu tổ chức 28
  2.1. Cơ cẩu tổ chức Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Công ty mẹ) 29
  2.2. Công ty thành viên 32
  3. Hoạt động kinh doanh chính 33
  n. Phân tích môi trường kin h doanh của Tập đoàn Dầu khí Việ t 35
  Nam
  Ì. Phân tích môi trường vĩ m ô 35
  Lì. Các yếu tổ về kinh tế 35
  Ì. 2. Các yếu tố chính trị và pháp luật 3 8
  1.3. Các yếu to về vãn hóa - xã hội - 40
  ị , . ' Cị»f*f
  1.4. Các yêu tô vé tự nhiên 41
  ĩ. Phân tích môi trường ngành 42
  2. ỉ. Các doanh nghiệp hiện tại trong ngành 43
  2.2. Các đối thủ tiềm an 44
  2.3. Áp lực từ người cung cợp 45
  2.4. Áp lực từ khách hàng 46
  2.5. Áp lực từ sản phẩm thay thế 46
  3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 47
  3.1. Các yếu tố về tài chính 47
  3.2. Các yếu to về công nghệ 50
  3.3. Các yếu tổ về nhân sự 51
  3.4. Các yếu to về thương mại 53
  4. M õ hình phân tích tồng họp SWOT 53
  4. ĩ. Xác định cơ hội và thách thức 53
  4.1.1 C ơ hội 55
  4.1.2. Thách thức 55
  4.2. Xác định điểm mạnh và điểm yếu 55
  4.2.1. Điểm mạnh 55
  4.2.2. Điểm yếu 56
  4.3. Lập ma trận tông hợp SỈVOT 57
  ni. Phân tích chiến lược đa dạng hóa hoạt động của Tập đoàn dầu
  khí Quốc gia Việ t Nam 59
  Ì. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động liên kết 59
  ì. ỉ. Xuất phát điểm chiến lược 60
  1.2. Triển khai chiến lược 60
  2. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động không liên kết 62
  2.1. Xuất phát điểm chiến lược 63
  2.2. Triển khai chiến lược 64
  2.3. Đánh giá chiến lược 66
  IV. Đánh giá chung việc xây dựng và thực hiện chiến lược đa dạng
  hóa hoạt động kinh doanh tại PETR O VIETNA M 67
  CHƯƠN G HI: MỘ T S Ố GIẢI PHÁ P NHẰ M Đ Ẩ Y MẠN H VIỆ C
  THỰ C HIỆN CHIÊ N LƯ Ợ C Đ A DẠN G HÓ A HOẠ T Đ ỘN G CỦ A
  TẬ P ĐOÀ N DÂ U KH Í QUỐ C GIA VIỆ T NA M V À BÀI Hả C
  KINH NGHIỆ M Đ Ố I VỚ I CÁ C DOAN H NGHIỆP VIỆ T NA M 71
  ì. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược đa
  dạng hóa hoạt động của PV N 71
  Ì. Cài thiện mối liên kết ngang giữa các hoạt động trong nội bộ công 71
  ty
  2. Triển khai thực hiện chiến lược đa dạng hóa một cách bài bản 72
  3. Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động trên cơ sở tập trung nguồn lực 73
  4. Đa dạng hóa dựa trên cơ sở sáp nhập - liên kết 74
  5. Tăng cường hoạt động phát triển nguồn nhân lực đặc biệt l à nhân sự
  cấp cao 74
  n. Bài học kinh nghiệm chung cho các doanh nghiệp Việt Nam 75
  Ì. Tích cực tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giớ i 76
  2. Phát triển đa dạng hóa hoạt động tủng phần theo định hướng và phù
  hợp với các nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp 77
  3. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công
  nghệ, kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực mới 77
  4. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và các quy định của luật pháp trên
  lĩnh vực hoạt động mới 78
  5. Tạo lập giá trị cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp 79
  6. Thúc đẩy hoạt động liên doanh - sáp nhập 80
  7. Phát triển nguồn nhân lực 82
  8. Xây dựng thương hiệu 82
  9. Nâng cao chất lượng cùa công tác đánh giá và điều chỉnh chiến lược 83
  KÉ T LUẬ N 84
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 85
  PH Ụ LỤ C 87
  ì ,

  Xem Thêm: Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status