Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  MỤC LỤC
  LÒI MỞ ĐÂU Ì
  CHƯƠN G ì . TỐNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU Tư VÀ LUẬT ĐẦU TƯ
  VIỆT NAM NĂ M 2005 4
  ì . Khái quát về pháp luật đầu tư 4
  Ì. Khái niệm về đầu tư 4
  a. Đầu tư 4
  b. Phân loại đầu tư 6
  c. Hình thức đầu tư 7
  d. Lĩnh vực và địa bàn đầu tư 9
  2. Khái niệm về pháp luật đầu tư 10
  a. Định nghĩa 10
  b. Đ ố i tượng và phương pháp điều chinh 10
  c. Sự hình thành và phát triển cùa pháp luật đầu tư ờ Việt Nam 12
  li. Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005 13
  Ì. Tính tất yếu khách quan cùa việc ban hành 13
  2. Vai tr ò của Luật Đầu tư năm 2005 16
  3. Yêu cầu của việc ban hành Luật Đầu tư năm 2005 17
  4. Nội dung cơ bàn và một số điểm mới của Luật Đầu tư năm 2005 18
  a. Nội dung cơ bàn cùa Luật Đầu tư năm 2005 18
  b. Một số điểm mới của Luật Đầu tư năm 2005 20
  CHƯƠN G li. MỘT SÒ VẤN ĐÈ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC THỤC THI LUẬT
  ĐÀU TƯ NĂ M 2005 SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 24
  ì. Việt Nam gia nhập WTO và những yêu cầu đửt ra đối với việc tiếp tục phải sửa
  đổi Luật Đầu tư 24
  Ì. Cam kết về các biện pháp đầu tư liê n quan đến thương mại (TRIMs) 24
  2. Cam kết của Việt nam trong việc mở cửa thị trường đầu tư 26
  li. Một số vấn đề đửt ra trong quá trìn h thực thi Luật Đầu tư năm 2005 27
  Ì. về phạm vi điều chỉnh 27
  2. về các quy định liê n quan tới dự án đầu tư 29
  3. về các quy định liê n quan tới hồ sơ, trìn h tự và thủ tục đầu tư 31
  a. Đ ố i với dự án đầu tư trong nước 31
  b. Đ ố i với dự án có vốn đầu tư nước ngoài 33
  4. về các quy định liê n quan tới ưu đãi đầu tư 36
  a. về các biện pháp ƯĐĐ T 36
  b. Tính hiệu quả của các biện pháp ƯĐĐ T thấp 36
  c. Còn nhiều bất cập trong quản l ý hành chính ƯĐĐ T 37
  5. về mối quan hệ giũa Luật Đầu tư năm 2005 với các văn bán pháp luật khác 38
  a. Với các quy định có liê n quan của Luật Đất đai năm 2003 38
  b. Với các quy định có liê n quan của Luật Bào vệ môi trường năm 2005 41
  c. Với các quy định có liê n quan của Luật Xây dựng năm 2003 42
  d. Với các cam kết trong WTO 48
  6. về thù tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư 50
  7. Một số vấn đê khác 51
  a. Vấn đề tiền kiêm 51
  b. Phân loại nhà đầu tư đỏ áp dụng điều kiện đầu tư 52
  c. Vấn đề liê n quan đến các quy định về đầu tư gián tiếp 53
  CHƯƠN G ra. MỘT SÔ ĐÈ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG THỤC THI
  LUẬT ĐÀU TƯ NĂ M 2005 55
  ì . Xu hướng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới 55
  li. Những đề xuất cụ thế nhằm tăng cường thực thi Luật Đầu tư năm 2005 60
  Ì . Tăng cường tuyên truyền sâu rộng kiến thúc pháp luật đầu tư 60
  2. Loại bỏ sự chồng chéo với các Luật khác và sự cần thiết phải có những văn bản
  dưới luật phù hợp hơn và cụ thế hơn 62
  3. Cụ thê hóa các tiê u chí về việc cáp phép đầu tư, ƯĐĐ T và phân loại dự án 64
  4. Đ ố i với Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục đầu tư 65
  5. Nâng cao hiệu quả quản l ý cùa Nhà nước về đầu tư 73
  a. Nâng cao hiệu quà công tác xúc tiến đầu tư 74
  b. Đảm bảo chất lượng của côns tác quàn l ý trong hoạt động đầu tư 74
  c. Kiện toàn bộ máy quản l ý nhà nước về đầu tư từ Trung ương đến địa phương
  và phân cấp triệt để 75
  d. Tích cực quyết tâm thực hiện cơ chế "một cửa" 76
  6. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức đầu tư 78
  KÉT LUẬN 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  Xem Thêm: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status