Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty Bảo Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty Bảo Minh

  mạc Lạc
  LỜI NÓI ĐẨU Ì
  CHƯƠN G Ì: 3
  C ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁM ĐỊNH VÀ Bổ i THƯ ỜN G TON THẤT
  TRONG BẢO HIỂM HÀN G HÓ A VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯ ỜN G BIỂN 3
  ì . TỔ N THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀN G HÓ A 3
  Ì. Khái niệm tổn thất 3
  2. Phân loại tổn thất 3
  3. Các dạng tổn thất và nguyên nhân tổn thất 7
  3.1. Am ướt, hấp hơi 7
  3.2. Mất mát, hao hụt 9
  3.3. Nứt, vỡ, bẹp, gãy 9
  3.4. Bao kiện bị móc rách lo
  3.5. 0 nhiễm mùi hoặc bị lấm bẩn lũ
  3.6. Mốc, mục, thối, hỏng lo
  3.7.Gỉ li
  3.8. Cháy li
  3.9. An tì và nội tỳ 12
  4. Một số biện pháp phòng ng
  a và hạn chế tổn thất 12
  li . GIÁ M ĐỊNH TỔ N THẤT 14
  1 . Khái niệm 14
  2. Phương pháp giám định 16
  3. Xác định mức độ tổn thất 17
  3.1. Xác định mức độ hàng tn thất về lượng 18
  3.2. Xác định mức độ hàng tn thất về chất 19
  3.3. Xác định mức độ tn thất về mẫu mã và bao bì 21
  HI. BỒI THƯỜNG TỔN THẤT 21
  Ì . Khái niệm và nguyên tắc tín h toán tiền bồi thường tổn thất 21
  2. Cách tín h toán bồi thường tổn thất 23
  CHƯƠNG 2 25
  THỰC TRẠNG GIÁM ĐỊNH VÀ BỔI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG
  BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI
  TỔNG CÔNG TY BẢO MINH 25
  ì . GIỚI THIỆU TỔNG CÔN G TY BẢO MINH 25
  1. Quá trìn h hình thành và phát triển Tổng Công ty Bảo Minh 25
  2. Cơ cấu tổ chức cạa Tổng Công ty Bảo Minh 29
  3. Chức năng, nhiệm vụ cạa Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 31
  4. Hoạt động kinh doanh cạa Bảo Minh trong những năm gần đây 32
  4.1. Tình hình kinh doanh chung 3
  4.2. Vị thế của Bảo Minh so với các doanh nghiệp cùng ngành 3
  4.3. Hoạt động hợp tác của công ty Bảo Minh 36
  li. THỰC TIỄN GIÁM ĐỊNH V À Bồ i THƯỜNG TON THẤT TRONG
  BẢO HIỂM HÀN G HÓ A VẬN CHUYÊN BẰNG ĐƯỜNG BIÊN TẠ I
  TỔNG CÔN G TY BẢO MINH 37
  1. Tổn thất đối với từng loại hàng hóa 37
  1.1.Gạo 38
  1.2. Phân bón 38
  1.3. Xăng dầu sọ
  1.4. Sắt thép 3Ọ
  ] .5. Máy móc thiết bị 4
  1.6. Hàng container 40
  1.7. Hàng bao kiện 41
  1.8. Hàng rời 41
  2. Quy trìn h giám định tổn thất hàng hóa vận chuyển bằng đường biển 42
  3 . Thực trạng giám định tổn thất tại Bảo Minh 45
  4. Bồi thường tổn thất cho hàng hoa vận chuyển bằng đường biển 48
  IU. ĐÁN H GIÁ THỰC TRẠNG CÔN G TÁC GIÁM ĐỊNH V À Bồ i
  THƯỜNG TỔN THỦT HÀN G HÓ A VẬN CHUYÊN BẰNG ĐƯỜNG BIÊN
  CỦA BẢO MINH 52
  1. Thuận lợi 52
  1.1. Môi trường vĩ mô 52
  1.2. Môi trường vi mô 53
  2. Khó khăn 54
  2.1. Ngoài hệ thống 54
  2.2. Trong hệ thống 55
  CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP THÚC ĐAY CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ Bổi
  THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
  BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI BẢO MINH 57
  ì . Sự CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐA Y CÔN G TÁC GIÁM ĐỊNH V À Bồ i
  THƯỜNG TỔN THỦT 57
  li. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 61
  Ì . Giải pháp thúc đẩy công tấc giám định 61
  2. Giải pháp thúc đẩy công tá c bồi thường .J)4
  IU. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 71
  Ì . Về phía Nhà Nước 71
  2. Về phía công ty 73
  KẾT LUẬN 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Thực trạng giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty Bảo Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty Bảo Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status