Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số mô hình kinh doanh Franchising thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số mô hình kinh doanh Franchising thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương 1: Thực trạng hoạt động ữanchising trên thê giới 3
  ì. Lý luận chung về íranchising 3
  /. Một số khái niệm 3
  1.1. Khái niệm íranchise 3
  ì .2. Một số khái niệm có liên quan 6
  1.2.1. Các bên trong Hợp đồngỷranchising 6
  1.2.2. Các yếu tố cơ bản của ỷranchising 6
  2. Tác dụng của /ranchise 8
  2.1. Đ ố i với nền kinh tế và người tiêu dùng 8
  2.2.Đối với bên nhượng quyền 8
  2.3. Đ ố i với bên nhận quyền 9
  3. Nhược điểm của mô hình/ranchise l i
  3.1. Đ ố i với xã hội l i
  3.2. Đ ố i với bèn nhượng quyền l i
  3.3. Đ ố i với bẽn nhận quyển 12
  4. Các hình thức kinh doanh ýranchise 13
  4.1. Theo bản chất hoạt động của bên nhượng quyền 13
  4.1.1. Nhượng quyền công thức kinh doanh 13
  4.1.2. Nhượng quyền phân phối sản phẩm 13
  4.2. Theo cách th
  c nhượng quyền của chủ thương hiệu cho bên nhận quyền
  '. .1 3
  4.2.1. Franchise độc quyền 13
  4.2.2. Franchise phát triển khu vực 14
  4.2.3. Franchise riêng lẻ 14
  4.2.4. Pranchise thông qua công ty liên doanh 15
  4.3. Các hình th
  c khác 15
  li. Thục trạng hoạt động íranchising trên th ế giới 16
  /. Quá trình phát triển mô hình /ranchising trên thế giới 16
  2. Tình hình hoạt dộng ýranchising trên thê giới 18
  2.1. Tình hình chung 18
  2.2. Tình hình hoạt động íranchisin g tại Mỹ 19
  2.3 . Tinh hình hoạt động ữanchising tại Châu âu 20
  2.4 . Tình hình hoạt động íranchisin g tại Châu á 21
  Chương 2: Một số mô hình kinh doanh ữanchising thành công trên thế
  giới 24
  ì . Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's 24
  /. Lịch sử hình thành chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's 24
  2. Hoạt động/ranchising của tập đoàn McDonald's 26
  2.1. Hoạt động íranchisin g giai đoạn 1955 - 1966 26
  2.2. Hoạt động íranchisin g giai đoạn 1967 - 1999 27
  2.3 . Hoạt động ữanchising giai đoạn 2000 - 2006 29
  3. Nghiệp vụ nhượng quyên 30
  3.1. Hoạt động quáng bá hình ảnh của Tập đoàn McDonald's 30
  3.2 . Mối quan hệ của McDonald's với nhà cung cấp hàng hoa 31
  3.3 . Hợp đồng íranchisin g 32
  3.3.1. Lợi ích của các bên 32
  3.3.2. Yêu cẩu đối với nhà nhận quyền 33
  3.3.3. Phíỷranchise và các chi phí khác 34
  3.3.4. Xây dựng cửa hàngỷranchising 34
  3.3.5. Thọi hạn Hợp đồng 35
  3.4 . Thành công của McDonald's tại Trung Quốc 35
  3.4.1. Nguyên nhân từ phía Trung Quốc 35
  3.4.2. Nguyên nhân từ tập đoàn McDonald's 36
  4. Bài học kinh nghiệm 37
  4 . Ì . Đối với ngưi nhượng quyền 37
  4.2. Đối với ngưi nhận quyền 38
  li. Chuỗi cửa hàng tiện íc h 7 - Eleven 39
  /. Lịch sử phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích 7 - Eleven 39
  2. Hoạt động của chuỗi cửa hàng tiện ích 7 - Eleven 39
  3. Nghiệp vụ nhượng quyên 42
  3.1. Các biện pháp quảng bá thương hiệu 42
  3.2 . Một số nhà cung cấp của công ty 7 - Eleven 43
  3.3 . Hợp đổng íranchisin g 4 4
  3.3.1. Trách nhiệm của các bên 44
  3.3.2. Lợi ích của các bên 45
  3.3.3. Yêu cầu đối với bên nhận quyền 46
  3.3.4. Phí Ịranchise vả chi phí khác 46
  3.3.5. Thời hạn hợp đồng 47
  3.3.6. Cung cấp hàng hoa cho các cửa hàng trong hệ íhống 4
  3.4 . Thành công của hệ thống ữanchising 7 - Eleven tại Nhật Bản 47
  3.4.1. Lịch sử phát triển 47
  3.4.2. Tình hình hoạt đụng 48
  3.4.3. Mụt số nét đặc trưng của 7- Eleven tại Nhật Bản
  4. Bài hạc kinh nghiệm 50
  III . Chuỗi khách sạn Hilton 51
  1. Lịch sử hình thành và phát triển hệ thông khách sạn Hilton 5
  2. Tình hình hoạt đụng của chuỗi khách sạn Hilton 53
  2.1. Conrad Hilton 53
  2.2. Doubletree 53
  2.3 . Hilton Hotels 55
  2.4 . Embassy Suites 56
  2.5 . Hampton Inn/Hampton Inn & Suites 57
  2.6 . Homewood Suites by Hilton 57
  3. Nghiệp vụ nhượng quyên 58
  3.1. Quy tắc nhượng quyển 58
  3.2 . Hợp đồng íranchisin g 59
  3.2.1. Trách nhiệm của các bên 59
  3.2.2. Quyền lợi của các bên 59
  3.2.3. Yêu cầu đối với bèn nhận quyền 61
  3.2.4. Mối liên lạc hai chiều giữa Hilton và bên nhận quyền
  3.2.5. Lựa chọn nhà cưng cấp 52
  3.2.6. Phi nhượng quyền và các chi phí khác 62
  3.2.7. Thời hạn hợp đổng 53
  4. Bài học kinh nghiệm 54
  Chương 3: Một số giải pháp để phát triển hoạt động ữanchising tại Việt Nam
  từ bài học kinh nghiệm của thế giới 66
  ì . Bối cảnh cho hoạt động kinh doanh franchising tại Việt Nam 66
  /. Cơ sở pháp lý 66
  2. Điều kiện kinh tế- xã hội 68
  2.1. Những thuận lợi 68
  2.2. Những khó khăn 70
  3. Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam 71
  li. Thực trạng hoạt động franchising tại Việt Nam 72
  /. Tình hỉnh chung 72
  2. Tình hình hoạt độngýranchising của các thương hiệu trong nước
  2.1. Công ty cà phê Trung Nguyên 74
  2.2 . Chuỗi cửa hàng Ph 24 76
  2.3 . Một số thương hiệu khác li
  3. Tình hình hoạt động ýranchising của các thương hiệu nước ngoài tại
  Nam 79
  3.1. Chuỗi cửa hàng gà rá n KFC 80
  3.2 . Chuỗi nhà hàng Lotteria 81
  3.3 . Một số thương hiệu khác 82
  4. Đánh giá chung về hoạt động/ranchising tại Việt Nam 83
  4 . Ì . Những thành công 83
  4.2 . Những tổn tại 83
  HI . Một sô giải pháp để phát triển hoạt động ữanchising tại Việt Nam từ bài
  học kinh nghiệm thê giới 85
  /. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước 85
  li- Cải thiện môi trường cho hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại tại
  Việt Nam 85
  Ì .2 . Thành lập hiệp hội íranchis e tại Việt Nam 85
  1.3.Tăn g cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực
  ữanchising gộ
  2. Nhóm giải pháp vẽ phía các doanh nghiệp 85
  2.1. Nhóm giải pháp chung g5
  2.2 . Nhóm giải pháp cho các doanh nghiệp l à người nhượng quyền 87
  2.2.1. Chú trọng xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu 87
  2.2.2. Xây dựng chiến lược Marketing cho toàn hệ thống nhượng quyền của doanh
  nghiệp 88
  2.2.3. Đảo tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên 89
  2.2.4. Chú trọng công tác quản lý và giám sát hệ thống/ranchising 90
  2.3. Nhóm giải pháp cho các doanh nghiệp l à người nhượng quyền 90
  KẾ T LUẬ N 92
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 93
  PH Ụ LỤ C Ì 97
  PH Ụ LỤ C 2 98
  PH Ụ LỤ C 3 100
  PH Ụ LỰ C 4 103
  PH Ụ LỤ C 5 105
  PH Ụ LỤ C 6 112

  Xem Thêm: Một số mô hình kinh doanh Franchising thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số mô hình kinh doanh Franchising thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status