Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ THUẾ BẢO
  VỆ MÔI TRƯỜNG 5
  1.1. Khái niệm, đặc điểm môi trường . 5
  1.1.1. Khái niệm môi trường . 5
  1.1.2. Phân loại môi trường 6
  1.1.3. Các yếu tố cấu thành môi trường 7
  1.2. Thuế bảo vệ môi trường 9
  1.2.1. Khái niệm về thuế và thuế bảo vệ môi trường 9
  1.2.2. Phân loại thuế bảo vệ môi trường . 13
  1.2.3. Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường . 14
  1.3.Vấn đề ô nhiễm môi trường và sự cần thiết của việc áp dụng thuế bảo vệ môi
  trường 16
  1.3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường . 16
  1.3.2.Sự cần thiết phải áp dụng thuế bảo vệ môi trường 20
  CHƯƠNG 2. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA
  MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI . 23
  2.1. Kinh nghiệm của Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLB Đức) . 23
  2.1.1. Tình hình môi trường ở CHLB Đức . 23
  2.1.2. Thực tiễn áp dụng thuế bảo vệ môi trường tại CHLB Đức . 27
  2.1.3. Những chuyển biến tại CHLB Đức sau khi thực hiện những thay đổi về
  thuế môi trường 34
  2.2. Kinh nghiệm của New Zealand 36
  2.2.1. Tình hình môi trường ở New Zealand 36
  2.2.2. Thực tiễn áp dụng thuế bảo vệ môi trường tại New Zealand 42


  2.2.3. Những chuyển biến tại New Zealand sau khi thực hiện những thay đổi về
  thuế môi trường 51
  CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 56
  3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và sự cần thiết phải áp dụng thuế môi
  trường ở Việt Nam . 56
  3.1.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam . 56
  3.1.2. Sự cần thiết phải áp dụng thuế môi trường ở Việt Nam . 62
  3.2. Những vấn đề phát sinh từ việc áp dụng thuế và phí liên quan đến môi trường ở
  Việt Nam 64
  3.2.1. Các loại phí còn rời rạc, chưa có tính hệ thống . 64
  3.2.2. Nguồn thu từ thuế môi trường thấp và còn bị thất thoát 68
  3.3. Những bài học kinh nghiệm từ CHLB Đức và New Zealand cho Việt Nam trong
  việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường . 72
  3.3.1. Bài học từ việc quyết tâm xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho việc áp
  dụng thuế bảo vệ môi trường 72
  3.3.2. Bài học từ việc xây dựng bộ máy hiệu quả quản lý việc áp dụng thuế môi
  trường . 73
  3.3.3. Bài học từ việc thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát và thu thuế
  . 75
  3.3.4. Bài học từ việc sử dụng đúng đắn doanh thu thu được từ thuế môi
  trường 76
  3.3.5. Bài học từ việc tích cực học hỏi kinh nghiệm các nước và đẩy mạnh hợp
  tác quốc tế 77
  3.3.6. Bài học từ việc thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền . 78
  KẾT LUẬN . 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . iv
  PHỤ LỤC 1 ix
  PHỤ LỤC 2 . xv
  PHỤ LỤC 3 . xvii
  PHỤ LỤC 4 xviii

  Xem Thêm: Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status