Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Thanh Hóa

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ THUẾ XNK 3
  I. Tổng quan về thuế XNK và hoạt động quản lí thu thuế XNK của Hải quan 3
  1. Khái niệm thuế XNK 3
  1.1. Định nghĩa thuế XNK 3
  1.2. Vài nét về thuế xuất khẩu . 4
  1.3.Vài nét về thuế nhập khẩu . 5
  2. Thuế XNK trong giai đoạn hiện nay . 6
  II. Vai trò của thuế XNK đối với nền kinh tế Việt Nam 8
  1. Sự ra đời của thuế XNK ở Việt Nam 8
  2.Vai trò của thuế XNK đối với nền kinh tế Việt Nam 10
  2.1.Thuế XNK là một nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước . 11
  2.2.Thuế XNK góp phần bảo hộ và phát triển sản xuất trong nước 11
  2.3.Thuế XNK góp phần hướng dẫn tiêu dùng trong nước 12
  2.4.Thuế XNK góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước 13
  3.Tình hình thu thuế XNK ở Việt Nam . 13
  3.1.Thực tế quá trình thực hiện thu thuế XNK ở Việt Nam . 13
  3.2.Kết quả thu thuế XNK những năm gần đây . 14
  III. Kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK tại một số nước trên thế giới . 14
  1. Kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK ở Hoa Kỳ 15
  1.1. Các loại thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ 15
  1.2. Các mức thuế suất nhập khẩu của Hoa Kỳ . 16
  1.3. Hiệu quả thu được từ chính sách thuế XNK của Hoa Kỳ 18
  2. Kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK ở Trung Quốc . 20
  2.1. Loại hình thuế XNK được áp dụng ở Trung Quốc 20
  2.2. Các mức thuế suất nhập khẩu của Trung Quốc . 20
  2.3. Hiệu quả từ chính sách thuế XNK của Trung Quốc 22
  3. Nhận xét . 23
  3.1. Về chính sách thuế XNK 23
  3.2.Về biểu thuế XNK 24
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ THU THUẾ XNK TẠI CỤC
  HẢI QUAN THANH HOÁ . 25
  I. Tổng quan về Cục Hải quan Thanh Hóa . 25
  1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan Thanh Hoá
  . 25
  1.1. Vị trí địa lí . 25
  1.2. Qúa trình hình thành, phát triển 25
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá . 28
  2. Khái quát về tình hình hoạt động XNK trên địa bàn quản lí của Cục Hải quan
  Thanh Hoá 28
  2.1. Kết quả, số liệu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện trong giai
  đoạn 2005-2008 29
  2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh XNK của các doanh nghiệp
  trên địa bàn quản lí của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 31
  II. Thực trạng công tác quản lí thu thuế XNK tại Cục Hải quan Thanh Hoá . 33
  1. Tình hình tính thuế và thu thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá . 33
  1.1. Công tác quản lí lượng hàng hoá XNK . 33
  1.2. Công tác quản lí giá tính thuế hàng hoá XNK 34
  1.3. Công tác quản lí thuế suất, áp mã hàng hoá và tỉ giá ngoại tệ áp dụng cho
  việc xác định thuế hàng hoá XNK . 37
  1.4. Công tác quản lí thu thuế, thu nợ thuế XNK . 41
  2. Về công tác kiểm tra, giám sát, quản lí hải quan đối với hàng hóa XNK tại
  Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 42
  2.1. Công tác giám sát quản lí . 42
  2.2. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại . 44
  3. Kết quả thu được trong công tác thu thuế XNK những năm trở lại đây tại
  Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 45
  4. Đánh giá chung về công tác thu thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá
  . 47
  4.1. Một số mặt mạnh . 47
  4.2.Những mặt hạn chế . 48
  III. Những vấn đề đặt ra trong việc quản lí thu thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh
  Thanh Hoá . 49
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ THU THUẾ
  XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HOÁ . 51
  I. Yêu cầu đặt ra đối với công tác thu thuế XNK của Nhà nước . 51
  II. Kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK của một số Cục Hải quan địa phương . 53
  1. Bài học kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK của Cục Hải quan Thành phố Hồ
  Chí Minh 53
  2. Bài học kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK của Cục Hải quan Hà Nội . 55
  3. Bài học kinh nghiệm quản lí thu thuế XNK của Cục Hải quan Hải Phòng 58
  3.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 58
  3.2. Chú trọng nhiệm vụ giảm nợ thuế 59
  4. Nhận xét chung 60
  III. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lí thu thuế XNK tại
  cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá . 61
  1. Đối với cơ quan có thẩm quyền liên quan . 61
  2. Đối với Tổng cục Hải quan . 62
  3. Đối với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 63
  3.1. Tăng cường công tác quản lí phân loại hàng hóa, trị giá tính thuế, xuất
  xứ hàng hóa, đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ 63
  3.2. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế do gian lận thương mại 65
  3.3. Tăng cường hoạt động kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép
  hàng hóa qua biên giới và phòng chống ma túy . 65
  3.4. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra thuế . 66
  3.5. Nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở 67
  4. Những giải pháp đối với Doanh nghiệp 70
  KẾT LUẬN . 72

  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status