Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp giảm chi phí bảo hiểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp giảm chi phí bảo hiểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

  MỤC LỤ C
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì : TỎNG QUAN VÈ BẢO HIỀM VÀ PHÍ BẢO HIỂM
  HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 4
  ì - VÀI NÉT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 4
  /. Khái niệm về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khấu 4
  2. Sự cần thiết phải bảo hiếm hàng hóa xuất nhập khâu 5
  3. Các điều kiện bảo hiếm hàng hóa xuất nhập khấu 8
  3. ì. Các điều kiện bào hiểm hàng hóa XNK vận chuyên bằng đường
  biến 8
  3.2. Các điểu kiện bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyên băng đườìig
  hàng không 9
  3.3. Các điêu kiện bảo hiêm hàng hóa XNK vận chuyên băng đường bộ,
  đường sắt lo
  l i - KHÁI QUÁ T CHUNG VÈ PHÍ BẢO HIỀM HÀN G HÓ A XUẤT
  NHẬP KHẨU 1 0
  1. Khái niệm về phí bảo hiếm hàng hóa xuất nhập khấu 10
  2. Bản chất của phí bảo hiếm hàng hóa xuất nhập khấu lo
  3. Cách xác định phì bảo hiềm hàng hóa xuôi nhập khấu lo
  UI - TÁC ĐỘNG CỦA PHÍ BẢO HIỂM TỚI NĂNG Lực CẠNH
  TRANH CỦA HÀN G HÓ A XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM l i
  /. Tác động của phí bảo hiểm tói năng lực cạnh tranh của hàng hóa
  xuất nhập khấu Việt Nam li
  2. Giảm phí bảo hiểm là rất cần thiết 12 CHƯƠN G li : CÁ C NHÂ N T Ố TÁ C ĐỘNG ĐẾN PHÍ BẢO HIỂM
  HÀN G HÓ A XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 14
  ì - CÁ C NHÂ N T Ố XUẤT PHÁ T T Ừ PHÍA CÁ C DOANH NGHIỆP
  XUẤT NHẬP KHÂ U 14
  /. Hàng hóa. 14
  LI. Đặc điểm, tính chất hàng hóa 14
  1.2. Cách đóng gói 15
  2. Phương tiện vận chuyến 17
  3. Điều kiện bảo hiếm 18
  4. Hành trình chuyên chở 19
  5. Điều kiện giao hàng 20
  6. Số tiền bảo hiếm (A) hay giá trị bảo hiếm (V) 21
  7 . Lãi ước tính 21
  l i - CÁ C NHÂ N T Ố XUẤT PHÁ T T Ừ PHÍA CÁ C DOANH NGHIỆP
  BẢO HIỂM 22
  /. Các nhân tố khách quan 22
  1.1. Luật cung - câu và xu hướng của thị trường 22
  1.2. Đối thủ cạnh tranh 23
  1.3. Tái bảo hiểm 25
  1.4. Môi giới hoa hồng 28
  1.5. Lừa đảo gian lận, trục lợi bảo hiểm 2
  2. Các nhân tố chủ quan 31
  2.1. Tình hình tài chính 31
  2.2. Nguồn nhân lực 32
  2.3. Khoa hc công nghệ 33
  2.4. Uy tín của các công ty bào hiểm 35
  HI - CÁ C NHÂ N T Ổ XUẤT PHÁ T T Ừ PHÍA NH À NƯ Ớ C 35
  1. Hệ thống chinh trị, pháp luật 35 2. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng 37
  3. Quản lý của nhà nước về hoại động kinh doanh bảo hiểm 38
  CHƯƠNG ni: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM PHÍ BẢO HIỂM NHẰM 4 0
  NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA XUẤT
  NHẬP KHẨU VIỆT NAM 4 0
  ì - Dự BÁO MỨC PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHÂU
  TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4 0
  1. rinh hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2007 và triến
  vọng phát triển trong thời gian tới. 40
  2. Tinh hình bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2007 và
  những d
  báo về thị trường cũng như mức phí bảo Mèm hàng hóa xuôi
  nhập khấu tại Việt Nam trong thời gian tới 42
  li - MỘT SÒ BIỆN PHÁP GIẢM PHÍ BẢO HIỂM NHẰM NÂNG
  CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
  CỦA VIỆT NAM 4 5
  1. Các giải pháp vĩ mô 45
  1.1. về phía nhà nước 45
  1.1.1. Không ngùng đầu tư, nâng cấp các cơ sờ hạ tầng nhằm giảm
  thiểu mức độ nguy hiểm của rủi ro 45
  1.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm tạo ra một môi trường
  cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp bào hiểm
  hàng hóa XN K 48
  1.1.3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm
  giảm thiểu các hiện tượng v i phạm pháp luật trong bảo hiểm 51
  1.1.4. Đ ổ i m
  i quản lý của Nhà nưc đối v
  i hoạt động kinh doanh
  bảo hiểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
  bảo hiểm 52 1.1.5. Dành thêm một số ưu đãi khác cho các công ty bào hiểm hàng
  hóa XN K nhàm tạo điều kiện cho họ phát triển hơn nữa 53
  1.2. về phía Hiệp hội bảo hiểm 56
  2. Các giải pháp vi mô 58
  ĩ. 1. Đối với doanh nghiệp bào hiêm 58
  2.1.1. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần giảm bớt nguy hiểm
  của rủi ro 58
  2.1.2. Kiên quyết chống lại tình trạng trục lợ i bảo hiểm 59
  2.1.3. Tăng cường công tác quản lý rủi ro nhừm giảm bớt chi phí bồi
  thường 60
  2.1.4. Hiện đại hóa công nghệ thông tin để đưa ra mức phí bảo hiềm
  tố i ưu 61
  2.1.5. Tăng tiềm lực tà i chính 63
  2.1.6. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên
  nhừm tăng cường nội lực của các doanh nghệp bão hiểm hàng hóa
  XN K Việ t Nam 63
  2.1.7. Đa dạng hóa kênh phân phối để tăng lượng khách hàng 64
  2.2. Đôi với doanh nghiệp XNK ( người được bảo hiềm ỳ 66
  2.2.1. Mua bảo hiềm một cách an toàn nhừm nâng cao sức cạnh
  tranh cho hàng hóa XN K của Việ t Nam 66
  2.2.2. Mộ t số kinh nghiệm giúp doanh nghiệp XN K đạt được tỷ lệ
  phí bảo hiểm thấp hơn 71
  2.2.3. Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là
  về kiến thức bảo hiểm 73
  KÉT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

  Xem Thêm: Một số giải pháp giảm chi phí bảo hiểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp giảm chi phí bảo hiểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status