Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  Chương 1: TON G QUA N V Ề BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 4
  ì. KHÁ I NIỆ M V Ế BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 4
  li . CÁ C LOẠ I HÌN H BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 4
  1. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (Cargo
  Insuarance) 4
  1.1. Khái niệm và đối tượng bảo hiểm 4
  1.2. Các hình thức bảo hiểm 5
  1.3. Thời hạn bảo hiểm (Duratĩon) 5
  1.4. Giá trị bảo hiểm, sô tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 6
  2. Bảo hiểm thân tàu (Hui! Insuarance) 8
  2.1. Khái niệm và đối tượng bảo hiểm 8
  2.2. Các hình thức bảo hiểm thân tàu 8
  2.3. Thời hạn bảo hiểm 10
  2.4. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm //
  3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I Insuarance) 13
  3.1. Khái niệm và đối tượng bảo hiểm 13
  3.2. Sự ra đời của Hội bảo hiểm trách nhiệm dán sụ của chủ tàu (p&l
  Club) 13
  3.3. Các kình thức bảo hiểm 14
  3.4. Thời hạn bảo hiểm ì4
  3.5. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 15
  4. Bảo hiểm đóng tàu 16
  4.1. Khái niệm và đối tượng bảo hiểm 16
  4.2. Các hình thức bảo hiểm đóng tàu 17
  4.3. Thời hạn bảo hiểm / 7
  4.4. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 7
  ỈU. VAI TR Ò CỦ A BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 18
  Chương 2: THỰ C TRẠN G BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI VIỆ T NA M 20
  ì. VÀ I NÉ T V Ề S ự HÌN H THÀN H V À PHÁ T TRIỂ N BẢ O HIỂ M
  HÀN G HẢI VIỆ T NA M 20
  1. Lịch sử ra đời bảo hiểm hàng hải 20
  1.1. Trên thế giới. 20
  1.2. Việt Nam 21
  2. Sự phát triển bảo hiểm hàng hải Việt Nam 21
  li . CÁ C ĐI Ể U KIỆ N ĐAN G ĐƯ Ợ C Á P DỤNG TRÊ N THỊ TRƯ ỞN G
  BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 23
  1. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bàng đường biển 23
  1.1. Quốc tế 23
  1.2. Việt Nam 25
  2. Điều kiện bảo hiểm thân tàu 31
  2.1. Quốc tế. 31
  2.2. Việt Nam 32
  3. Điều kiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 37
  3.1. Quốc tế 37
  3.2. Việt Nam 39
  4. Điều kiện bảo hiểm đóng tàu 44
  4.1. Quốc tế 44
  4.2. Việt Nam 44
  HI. THỰ C TRAN G BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI Ở VIỆ T NA M 50
  1. Thực trạng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển 50
  1.1. Tình hình thị trường 50
  1.2. Bồi thường tổn thất. 53
  2. Thực trạng bảo hiểm thân tàu 54
  2.1. Tình hình thị trường 5d
  2.2. Bồi thường tổn thất, 56
  HI. VAI TR Ò CỦ A BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 18
  Chương 2: THỰ C TRẠN G BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI VIỆ T NA M 20
  ì. VÀI NÉ T V Ế S ự HÌN H THÀN H V À PHÁ T TRIỂ N BẢ O HIỂ M
  HÀN G HẢI VIỆ T NA M 20
  1. Lịch sử ra đòi bảo hiểm hàng hải 20
  1.1. Trên thê giói 20
  1.2. Việt Nam 21
  2. Sự phát triển bảo hiếm hàng hải Việt Nam 21
  li . CÁ C ĐI Ể U KIỆ N ĐAN G ĐƯ Ợ C Á P DỤNG TRÊ N THỊ TRƯ ỜN G
  BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI 23
  1. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa vủn chuyển bằng đường biển 23
  1.1. Quốc tế. 23
  1.2. Việt Nam 25
  2. Điều kiện bảo hiểm thân tàu 31
  2.1. Quốc tế. 31
  2.2. Việt Nam 32
  3. Điều kiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 37
  3.1. Quốc tế 37
  3.2. Việt Nam 39
  4. Điều kiện bảo hiểm đóng tàu 44
  4.1. Quốc tế 44
  4.2. Việt Nam 44
  IU. THỰ C TRẠN G BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI ở VIỆ T NA M 50
  1. Thực trạng bảo hiểm hàng hóa vủn chuyển bằng đường biển 50
  1.1. Tình hình thị trường s o
  1.2. Bồi thường tổn thất. 53
  2. Thực trạng bảo hiểm thán tàu 54
  2.1. Tình hình thị trường 54
  2.2. Bồi thường tổn thất. 56
  3. Thực trạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 57
  3.1. Tình hình thị trường 57
  3.2. Bồi thường tổn thất 58
  4. Thực trạng bảo hiểm đóng tàu 59
  4.1. Tình hình thị trường 59
  4.2. Bồi thường tổn thất. 61
  Chương 3: MỘ T số GIẢI PHÁ P PHÁ T TRIỂ N BẢ O HIỂ M HÀN G
  HẢI Ở VIỆ T NA M 62
  ì . LỢ I TH Ế TRON G VIỆ C PHÁ T TRIỂ N BẢ O HIỂ M HÀN G HẢI Ở
  VIỆ T NA M 62
  1. Việt Nam có bờ biên dài và cảng biển ngày càng phát triển 62
  2. Đ ộ i tàu Việt Nam ngày càng gia tăng 66
  3. Kim ngạch xuất nhập khớu tăng đều qua từng năm 67
  4. Ngành đóng tàu của Việt Nam đang phát triển mạnh 68
  n. GIẢI PHÁ P PHÁ T TRIỂN BẢO HIỂM HÀN G HẢI ở VIỆT NAM . 69
  1. Giải pháp từ phía Nhà nước 69
  2. Giải pháp từ phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 77
  3. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp 79
  3.1. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hàng
  hải 79
  3.2. Giải pháp từ phía chủ hàng 85
  3.3. Giải pháp từ phía chủ tàu 86
  KẾ T LUẬ N 88
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 89

  Xem Thêm: Các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng và giải pháp ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng và giải pháp ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status