Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỤC LỤ C
  Lòi nói đầu Ì
  Chuông 1: Lý luận chung về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh
  doanh xuất nhập khẩu 3
  ì / Rủi ro 3
  l.Khái niệm rủi ro 3
  2. Khái niệm rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khâu 4
  3. Các rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của các doanh
  nghiệp xuất nhập khấu 4
  3. Ì Phân loại rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khâu 4
  3.1.1 Căn cứ tác động môi trường 5
  3.1.2 Cân cứ vào đặc điểm và tính chất của hoạt động kinh doanh
  XNK 9
  li/ Khái niệm tổn thất 15
  /. Khái niệm tốn thất 15
  2. Phăn loại tổn thất 17
  3. Mối quan hệ giữa rủi ro tốn thất 18
  III / Khái niệm phòng ngừa hạn chế rủ i ro tốn thất trong kinh doanh 19
  1. Những biện pháp mà các doanh nghiệp Việt nam đã sử dụng 19
  2.CÚC biện pháp quản lý rủi ro 23
  2.1. Tránh rủi ro 23
  2.2. Ngăn chặn và giảm thiếu tôn thát 24
  2.3. San xẻ rủi ro 24
  Chương 2: Thắc trạng phòng ngừa và hạn chế rủ i ro, tổn thất trong hoạt
  động kinh doanh xuất nhập khấu 27
  li Những rủ i ro tổn thất điển hình trong hoạt động kinh doanh ngoại
  thương của Việt Nam và những giải pháp khắc phục 27
  1. Rủi ro tổn thất do sự biến đổi thất thường của cung, cầu, giá cả
  hàng hóa trên thị trường thế giới 27
  ỈA. Gạo 28
  1.2. Thủy sản 32
  1.3. Phôi thép 34
  1.4. Thị trường oto nhập khâu 36
  2. Rủi ro tỷ giá 37
  ĩ. ì Nghiệp vụ kỳ hạn với phòng rủi ro tỳ giá 38
  2.2 Nghiệp vụ hoán đối với phòng rủi ro tỷ giá 39
  2.3 Nghiệp vụ tương lai với phòng rủi ro tỷ giá 41
  2.4 Nghiệp vụ quyển chọn với phòng rủi ro tỷ giá 43
  3. Rủi ro chính sách thuế 44
  4. Rủi ro môi trường cạnh tranh 44
  ố . Rủi ro kỷ kết thực hiện hợp đồng 49
  7. Rủi ro trong lựa chọn phương thức thanh toán 51
  8. Rủi ro trong vn chuyến hàng hóa 55
  9. Rủi ro do chính trị pháp lý 57
  lo. Rủi ro tranh chấp 67
  10.1. Khái niệm về tranh chấp 67
  10.2. Tranh chóp trong thương mại quác tê gia các quác gia 68
  10.3. Giải quyết tranh chấp bang thương lượng trực tiếp gia các bên
  70
  ì OA Giải quyêt tranh chóp băng hòa giải 70
  10.5 Giải quyết tranh chấp theo tố tụng mini 71
  10.6. Giải quyêt tranh chóp băng tòa án 72
  lo. 7. Giải quyêt tranh chóp băng trọng tài 73
  Chương 3: Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủ i ro tổn thất trong hoạt
  động kinh doanh xuất nhập khẩu 75
  ì / Các giải pháp vĩ mô 75
  1. Tạo môi trưởng pháp luật đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triền trong
  thời kỳ hội nhập 75
  2. Chính sách tỷ giá, quản lý ngoại hối 79
  3. Hội nhập kinh tế quốc tế 80
  4. Tăng cường hỗ trợ của các tố chức, cơ quan đại diện 82
  5. Thành lập văn phòng đại diện thương mại tại các khu vểc thị
  trường trọng điểm 83
  ố . Các thành phố, hiệp hội doanh nghiệp của từng ngành, từng vùng
  phải thành lập các văn phòng đại diện thương mại tại các nước, các
  khu vểc thị trường trọng tâm, trọng điếm. Văn phòng phải mang hình
  thức và nội dung hoạt động mới đó là: 83
  li/ Các giải pháp về phía doanh nghiệp 84
  1. Tìm hiếu kỹ môi trưởng kinh doanh tại các nước đối tác 85
  2. Doanh nghiệp phôi hợp hài hòa với cơ quan tô chức, bộ ngành
  trong trao đoi thông tin 85
  3. Đấy mạnh công tác, mở rộng và đa dạng hóa thị trường. 86
  4. Nâng cao năng lểc cán bộ trong quản trị rủi ro 87
  5. Xây dểng bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro, tổn thất trong
  các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khấu 90
  6. Xử lý, khắc phục hạn chế hậu quả khi rủi ro đã xảy ra 91
  7. Bảo hiếm rủi ro tín dụng xuất khẩu 93
  Kết luận 96
  Tài liê u tham khảo 97

  Xem Thêm: Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status