Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mô hình tập đoàn kinh tế ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình tập đoàn kinh tế ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì
  L Ý LUẬ N CHUNG V Ế TẬ P ĐOÀ N KINH T Ê 4
  ì. Khái niệm và đặc điểm Tập đoàn kinh tế 4
  ì. Khái niệm Tập đoàn kinh tế 4
  1.1. Theo quan điểm các nước trên thế giới 4
  1.2. Theo quan điểm Việt Nam 5
  2. Đặc điềm Tập đoàn kinh tế 6
  2.1. Có quy mò lớn về vốn, lao động, doanh thu và phạm vi hoạt động
  2.2. Các tập đoàn kinh tế đều hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực
  2.3. Đa dạng về cơ cấu tổ chức, về sở hữu và tư cách pháp nhăn 14
  X Sự hình thành và phát triển các Tập đoàn kinh tế 1 5
  /. Các nguyên tắc hình thành Tập đoàn kinh tế 1 5
  2 . Các hình thức tập đoàn kinh tế 16
  1.1. Phăn loại theo trình độ liên kết và hình thức biểu hiện
  2.2. Phân loại theo tính chất ngành nghề 1
  2.3. Phân loại theo nguyên tắc tổ chức dựa vào phương thức hình thành
  in. Vai tr ò của các tập đoàn kinh tế đối với nền kinh tế thế giới 22
  . Vai trò trong việc tích lũy vốn 2
  Thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại trên toàn cọu 24
  ỉ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 25
  4. Vai trò trong việc phát triền khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
  5. Phát triển nguồn nhân lực 30
  CHƯƠN G l i
  M Ô HÌNH TẬP ĐOÀ N KINH TÊ TRÊN THẾ GIỚI 31HIỆN NAY 31
  ì . Những nét chung về mô hình tập đoàn kinh tế trê n thê giới 31
  Ì. Xu hướng phát triển của hình thức tập đoàn kinh tế trong giai đoạn hiện nay
  2. Mõ hình tập đoàn kinh tế ở mật số nước 32
  2.1. Tập đoàn kinh tế ờ Mỹ và Châu Ẩu 33
  2.2. Tập đoàn kinh tế ở Nhật Bản 38
  2.3. Tập đoàn kinh tế ở Hàn Quốc 44
  li. Những bài học kinh nghiệm 50
  /. Về con đường hình thành và các bước phát triển 51
  1.1. Con đường hình thành 51
  1.2. Xuất phát điềm 51
  2. Mô hình tổ chức 53
  2.1. Cơ cấu tồ chức và mối quan hệ liên kết kinh tế. 53
  1.2. Phương thức quản lý 53
  2.3. Chiến lưỏc kinh doanh 54
  2.4. Nguyên tắc hoại động trong nội bộ tập đoàn 55
  3. Vai trỏ của Nhà nước 57
  CHƯƠN G IU
  M Ô HÌNH TẬP ĐOÀ N KINH TẾ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT
  TRIỂN 59
  M ô hình Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay 59
  ỉ. Mô hình Tống Công ty 90-91 59
  1.1. Hoàn cảnh kinh tế xã hội và sự hình thành các Tổng Công ty 90 -91 59
  ĩ. Mô hình công ty mẹ - cóng ty con 67
  2.1. Sự cắn thiết hình thành tập đoàn kinh tế theo mô hình cõng ty mẹ - công ty co
  2.2. Tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế 7
  3. Các tập đoàn kinh tế tư nhăn 73
  n. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các tập đoàn kinh tế 74
  in. Một số giải pháp nhầm xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh t ê Việt Nam 76
  ỉ. Đối với Nhà nước 76
  1.1. Xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồng bộ 7
  1.2. Đẩy nhanh quá trình tập trung và tích tụ vốn
  1.3. Đẩy mạnh khuyến khích cạnh tranh và hợp tác lành mạnh 7
  1.4. Xây dựng kết cửu hạ tầng cần thiết cho sự phát triển cửa tập đoàn kinh tế
  1.5. Chú trọng đào tạo, phát triền nguồn nhăn lực 7
  1.6. Xây dựng hệ thống tiêu chí của một tập đoàn phù hợp với điêu kiện của từng ng
  lĩnh vực kinh tế cũng như khả năng thực tế của mỗi doanh nghiệp 79
  1.7. Tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI
  triển các tập đoàn cũng như những ngành hỗ trợ 80
  2. Đối với bản thân các doanh nghiệp 80
  KẾ T LUẬ N 83
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 85

  Xem Thêm: Mô hình tập đoàn kinh tế ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình tập đoàn kinh tế ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status