Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cơ hội và thách thức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cơ hội và thách thức

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI M Ở ĐẦU Ì
  CHƯƠN G 1 : TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐẦU T ư MẠO HIỂM 4
  ì . Những vấn đề l ý luận chung về đầu tu mạo hiểm 4
  1. Một vài nét về lịch sử hình thành và phát triển đầu tư mạo hiểm trẽn thế
  giới 4
  2. Khái niệm đầu tư mạo hiểm 7
  2.1. Đầu tư mạo hiềm (ĐTMH) 7
  2.2. Vốn mạo hiểm 9
  2.3. Quỹ đẩu tư mạo hiểm 9
  3. Đặc điểm của đầu tư mạo hiểm 10
  3.1. Chấp nhận rủi ro cao lo
  3.2. Tính đổi mới cao lì
  3.3. Tầm nhìn dài hạn khi đầu tư //
  3.4. Giá trị gia tăng 12
  4. Chủ thể tham gia vào hoạt động đẩu tư mạo hiểm 14
  4.1. Các nhà đầu tư 14
  4.2. Các nhà tư bản mạo hiểm chính là người quản trị quỹ 14
  4.3. Các doanh nhân khởi nghiệp 14
  5. Cơ chế hoạt động 15
  5.1. Cơ chế lứa chọn dứ án 15
  5.2. Cơ chế tài trợ theo giai đoạn phát triền của doanh nghiệp 15
  5.3. Cơ chế quẩn lý và tư vấn cho các doanh nghiệp nhận đầu tư 17
  5.4. Cơ chế kết thúc đầu tưlThoát vốn 17
  6. M ô hình hoạt động đầu tư mạo hiểm 19
  6.1. Hình thức hoạt động không chính thức 19
  6.2. Hình thức hoạt động chính thức 20
  7. Vai trò của đầu tư mạo hiểm đối với phát triển kinh tế 23
  7.1. Tạo ra một kênh cung cấp vốn mới cho các doanh nghiệp mới khởi
  sứ .
  7.2. Góp phẩn tạo ra những doanh nghiệp sán xuất những sản phẩm có tiềm
  năng thị trưởng, có khả năng quản trị điều hành tiên tiến, hiệu quả 2
  7.3. Thúc đẩy sứ phát triền của thị trưởng chứng khoán thông qua việc
  thúc đẩy sứ phát triển của thi trường IPO 25
  7.4. Thúc đẩy sứ phát triển của các ngành công nghệ cao 26
  CHƯƠN G 2: THỰC TRẠNG ĐẨU T ư MẠO HIỂM-CƠ HỘI VÀ
  THÁC H THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐẦU T ư MẠO HIỂM TẠI
  VIỆT NAM 35
  ì . Thực trạng đầu tu mạo hiểm tại Việt Nam trong thòi gian qua 35
  1. Giai đoạn 1990-2002 35
  2. Giai đoạn từ năm 2002 đến nay 42
  3. Đánh giá chung về thực trạng đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam 47
  li . Cơ hội và thách thẢc cho phát triển đầu tư mạo hiếm tại Việt Nam48
  1. Cơ hội 49
  LI. Sự tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tếviệt Nam trong thời gia
  qua . ' 49
  1.2. Sự cải thiện của môi trường pháp lý 50
  1.3. Sự thông thoáng của môi trường đầu tư-kinh doanh 52
  Ì. 4. Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 53
  1.5. Sự quan tâm của Chính phủ đối với các ngành công nghệ cao 55
  Ì .6. Tiềm năng về các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 56
  2. Thách thức 57
  2.1. Hành lang pháp lý vẫn còn một số hạn chế cản trở sự phát triển
  ĐTMH ' ' 57
  2.3. Môi trường đầu tư-kinh doanh còn tổn tại mội số trở ngại cho sự
  phát triển đấu tư mạo hiểm ÔI
  2.4. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực cho ĐTMH 63
  2.5. Tinh thấn ưa mạo hiểm trong kinh doanh của người Việt Nam còn
  thấp 63
  in. Một số kinh nghiệm phát triển đầu tư mạo hiểm tại Mỹ và Trung
  Quốc 64
  1. Kinh nghiệm phát triển đầu tư mạo hiểm của Mỹ 64
  2. Kinh nghiệm phát triển đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc 72
  3. Nhận xét chung về kinh nghiệm phát triển đầu tư mạo hiểm tại Mỹ và
  Trung Quốc 77
  CHƯƠN G 3: MỘT s ố GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ MẠO
  HIỂM TẠI VIỆT NAM 80
  ì . Định hướng phát triển đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam 80
  1. Sự cần thiết phát triển đâu tư mạo hiểm tại Việt Nam 80
  2. Định hướng phát triển đấu tư mạo hiểm tại Việt Nam 82
  2.1. Định hướng chung 82
  2.2. Định hướng phát triển ĐTMH 83
  2.3. Đê xuất mô hình quỹ ĐTMH tại Việt Nam 85
  n. Một số giải pháp phát triển đầu t ư mạo hiểm tại Việt Nam 87
  1 . Giải pháp vĩ m ô 87
  1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
  động đầu tư mạo hiểm phát triền 87
  1.2. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán đảc biệt là bộ
  phận thị trường sơ cấp (thị trưởng ỈPO) 89
  13. Cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh để thu hút nguồn vốn mạo
  hiểm từ các quỹ ĐTMH trên thế giới 91
  ỉ .4. Một số đề xuất trong dài hạn 92
  2. Giải pháp vi m ô 92
  2.1. Khuyến khích các ý tưởng thành lập các quỹ ĐTMH 92
  2.2. Xây dựng và phát triển "công viên khoa học "-khu công lìíịhệ cao 95
  2.3. Giải pháp đối với các doanh nghiệp mới khởi sự 96
  2.4. Một số biện pháp xúc tiến ĐTMH khác 97
  KẾT LUẬN . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cơ hội và thách thức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cơ hội và thách thức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status