Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC
  DANH MỤ C BẢN G BIỂU
  LỜ I NÓ I Đ Ẩ U Ì
  CHƯƠN G ì: C ơ SỞ L Ý LUẬ N V Ề NĂN G Lực CẠN H TRAN H CỦ A
  DOANH NGHIỆP VIỆ T NA M TRONG TIẾN TRÌN H HỘ I NHẬP
  KINH T Ế QUỐ C T Ế 4
  ì. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của đoàng nghiệp 4
  1. Khái niệm về cạnh tranh 4
  a. Khái niệm vé cạnh tranh 4
  b. Phăn loại về cạnh tranh ố
  2. Khái niệm vé năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 8
  a. Khái niệm 8
  b. Năniị lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực (lịch vụ 9
  c. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ bìm
  chính viền thông 9
  li . Nhỉng yếu tô i ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh
  nghiệp 10
  1. Các yếu l ố bên ngoài 10
  2.Các yếu l ố bên trong 12
  a. Yếu tố con người 13
  b. Tiềm lực võ hình (Giá trị phi vật chất) 14
  c. Yêu tố về trang thiết bị cóng nghệ 15
  d. Yếu tô về tổ chức sản xuất 7 5
  e. Các yếu tô Marketing /ố
  g. Cóng tác nghiên cứu và phát triển 17
  in. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 17
  1. Nhó m chỉ tiêu định lượng 17
  ứ. Doanh số bán 17
  b. Thị phẩn của doanh nghiệp 18
  c. Chi phí dơn vị sản phẩm /9
  ả. Các chỉ số tài chính 19
  e. Giá cà sản phẩm và dịch vụ 19
  ị>. Năng suất lao động 20
  2. Nhóm chỉ tiêu định tính 20
  ứ. Uy tín của doanh nghiệp 20
  b. Chái lượng các dịch vụ đi kèm 20
  c. Nhãn mác 21
  d. L(ri thế thương mại 22
  IV. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh (ranh của doanh nghiệp
  trong bôi cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 22
  Ì . Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế 22
  2. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp khi tham gia hội nhập
  kinh tế quốc tế 23
  a. Cơ hội đối với các doanh nghiệp 23
  b. Thách thức đói với cúc doanh nghiệp 25
  3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc lê ' 27
  CHƯƠNG li : THỰ C TRẠN G NÀN G Lực CẠN H TRAN H CỦ A
  MẠN G DI Đ ỘN G VINAPHONE TRONG Bố i CẢN H HỘ I NHẬP
  KINH T Ế QUờ C T Ế 31
  ì. Giới thiệu chung về mạng di động Vinaphone và thị trường dịch vụ
  viễn thông di động của Việt Nam 31
  1. Quá trìn h phát triển của mạng di động Vinaphone 31
  2. Lĩnh vực kinh doanh cùa công ty Vinaphone 33
  a. Các dịch vụ chính của mạng di động Vinaphone 33
  b. Đặc điềm sản phẩm dịch vụ của Vinaphone 34
  3. Cơ cấu tổ chức của công ty Vinaphone 37
  4.Tinh hình thị trượng kinh doanh dịch vụ thông tin di động và những
  lợi thế, thách thức với mạng di động Vinaphone 39
  a. Tình hình thị trường kinh doanh dịch vụ di động 39
  b. Phân tích một số lợi thế của Vinaphone 41
  c. Thách thức đối với mạng di động Vinaphone trong bối cảnh hội
  nhập kinh tế quốc tế. 45
  n. Thực trạng năng lực cạnh tran h của Vinaphone tron g bối cảnh hội
  nhập kin h tẽ quốc tẽ. 48
  1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Vinaphone dựa vào hệ thống các
  chỉ tiêu 48
  a. Chì tiêu doanh số bán 48
  b. Chỉ tiêu thị phần SI
  c. Chì tiêu giá cả sản phẩm dịch vụ 55
  à. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm dịch vụ 56
  e. Chi liêu uy tín của Vinaphone 57
  2. Những vấn đề còn tồn tại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh
  cùa mạng di động Vinaphonc 58
  a. Chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chẽ. 58
  b. Hệ thống kênh phân phối chưa tạo dược sữ chuyên nghiệp và thuận
  lợi trong việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng ốt)
  c. Công tác quảng bú hình ảnh của Vinaphone chưa thữc sữ hiệu quả.
  ỔI
  á. Hoạt động chăm sóc khách hàng còn nhiêu thiêu sót 64
  3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Vinaphone 65
  a. Ưu điểm 65
  b. Nhược điểm 66
  c. Những vấn đề chính cần quan tâm trong bối cảnh hội nhập kinh tế
  quốc tế. 67
  CHƯƠN G III : MỘ T số GIẢ I PHÁ P NHA M NÂN G CAO NĂN G
  Lực CẠN H TRAN H CỦ A VINAPHON E 69
  ì. Đờnh hướng và xu th ế phát triể n của mạng d i động Vinaphone 69
  ì. Xu hướng thờ trường thông tin di động Việt Nam 69
  2. Mục tiêu và đờnh hướng phát triển của công ty Vinaphone 70
  li. Mộ t số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tran h của
  Vinaphone tron g bôi cảnh hội nhập kin h tê quốc tế. 73
  1. Giải pháp nâng cao nhận thức và tư duy về cạnh tranh 73
  a. Nâng cao nhận thức về cạnh tranh 73
  b. Nâng cao nhận thức về xu hướng các thị trường sẽ có cạnh tranh.
  74
  c. Phát hiện và phân tích đối thủ cạnh tranh kịp thời. chính xác 75
  2. Giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mạng di động Vinaphone.
  ' 77
  a. Nguồn lực lao động 77
  b. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn so
  3. Giải pháp liên quan đến sản phẩm dịch vụ 81
  a. Nâng cao chất lưng sản phẩm, dịch vụ 81
  b. Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm dịch vụ 87
  4. Giải pháp liê n quan đến sử dụng công cụ cạnh tranh 88
  a. Xây dựng chính sách giá cước hp lý 88
  c. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển 91
  ni. Những kiên nghị với Nhà nước, Tập đoàn Bưu chính- Viền thông
  Việt Nam VNPT và công ty Vinaphone 92
  Ì . Những kiến nghị với Nhà nước 92
  2. Nhũng kiến nghị với Tập đoàn Bưu chính- Viên thông Việt Nam VNPT 94
  3. Những kiến nghị với công ty Vinaphonc 95
  KẾ T LUẬ N 97
  DANH MỤ C TÀI LIỆ U THA M KHẢ O Ì

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status