Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU Ì
  CHƯƠN G 1 : MỘT số VẤN Đ Ể LÝ LUẬN VE DOANH NGHIỆP NHỎ
  V À VỪA '. 4
  ì . KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ VỪA 4
  1 . Khái niệm 4
  1.1. Thuật ngữ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) 4
  1.1.1. Nhóm tiêu chí định tính: 5
  1.1.2. Nhóm tiêu chí định lượng: 5
  1.2 Đặc điểm cùa doanh nghiệp nhỏ và vừa 7
  1.2.1 Đặc điểm về quy mô và phạm vi hoạt động 7
  1.2.2 Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  1.2.3 Năn% lực cạnh tranh của các doanh nghiệp SME 13
  li. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Đ ố i VỚI NEN KINH
  TẾ QUỐC DÂN 1 4
  1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là khu vực có khả nâng thu hút tí
  cực nhất các nguồn vón, nguồn lực đởu tu trong dán cư và sử dụn
  tói ưu các nguồn lực của xã hội cho tăng trưởng và phát triển ki
  15
  1.2 Cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cỗ máy tạo việc l
  cho nén kinh tế quốc dãn, làm giảm sức ép thất nghiệp, góp phởn
  định xã hội. 16
  1.3. Góp phởn làm tăng GDP, tăng thu nhập cho người lao động và
  giá trị xuất khẩu của nền kinh tế. 18
  1.4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tăng tốc độ áp dụng cóng
  nghệ vào trong sản xuất 19
  1.5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nơi nuôi dưỡng tình thán kin
  doanh 20
  1.6 . Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường đóng vai trò là vệ ti
  các doanh nghiệp lớn 21
  1.7. Góp phần quan trọng toong việc tạo lập sự phát triển câ
  và chuyển dịch cơ câu kinh tế theo vùng lãnh tho.
  CHƯƠN G li : KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỞ
  VÀ VỪA MỘT SỐ NƯ Ớ C TRÊN THẾ GIỚI 25
  ì . KINH NGHIỆM CỦA MỘT số NƯỚC 2 5
  1 . Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 25
  2 . Kinh nghiệm của Nhật Bản 28
  3 . Kinh nghiệm của Hàn Quốc 33
  4.Kinh nghiệm của Trung Quốc 38
  5 . Kinh nghiệm của một sô nước ASEAN 41
  5.1 Kinh nghiệm của Malaysia 41
  5.2 Kinh nghiệm của Thái Lan 43
  n. MỘT số KẾT LUỎN ĐÚC RÚT TỪ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC 45
  CHƯƠN G IU: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH
  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRÊN cơ SỞ NGHIÊN cứu
  KINH NGHIỆM MỘT số NƯỚC 47
  ì . TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 47
  1 . Khái niệm và đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 47
  1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 47
  1.2.Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 4
  2 . Tình hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua60
  2.1 Những mặt đạt đưc 60
  2.2 Nhũng tồn tại yêu kém 62
  li. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÒ
  VÀ VỪA TRÊN Cơ SỞ NGHIÊN cứu KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC 63
  1 . Định hướng của Đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam 63
  2 . Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 66
  2.1. Vê phía nhà nước 66
  2.1.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách ph
  2.1.2. Nhóm giải pháp hổ trợ về vốn 6
  2.1.3. Nhóm giải pháp về hỗ trợ phát triển công nghệ
  2.1.4. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhăn lực
  2.1.5. Hoàn thiện hệ thông cơ sở hạ tầng
  2.1.6. Một số giải pháp khác 74
  2.2.VỂphía doanh nghiệp 75
  2.2.1 Xây dựne; tiềm lực tài chính
  2.2.2.Náng cao năng lực quản lý 7
  2.2.3. Chứ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đổi mới máy mó
  công nghệ 76
  2.2.4. Chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiế
  xây dựng và quảng bá thương hiệu và hình ảnh cứa doanh ngh
  2.2.5. Chứ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong kinh d
  xuất 78
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  Xem Thêm: Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

luỏn rut kinh nghiem

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status