Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  MỤ C LỤ C
  LỜ I NÓ I Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì: NHỮN G VẤ N Đ È L Ý LUẬ N V Ề BÁ N HÀN G Đ A CẤ P 4
  ì. Tổng quan về phương thức bán hàng trực tiếp 4
  /. Khái niệm bán hàng trực tiếp 4
  2. Nguồn gốc và bản chất của bán hàng trực tiếp 5
  3. Các hình thức bán hàng trực tiếp 6
  li . Phương thức kinh doanh bán hàng đa cấp 7
  1. Sự ra đời cùa phương thức bán hàng đa cấp 7
  2. Khái niệm bán hàng đa cấp 9
  3. Đặc trưng của bán hàng đa cấp li
  3.1. Nhũng chủ thế tham gia phương thức bán hàng đa cấp //
  3.2. Ke hoạch trả thường 13
  4. Ưu điếm và nhược điếm của bán hàng đa cấp 21
  4.1 Ưu điểm 21
  4.2 Nhược diêm 22
  5 . Phăn biệt bán hàng đa cấp thực và bán hàng đa cấp bất chinh 22
  CHƯƠN G li : KINH NGHIỆM BÁ N HÀN G Đ A CẤ P TRÊ N TH Ế GIỚI
  25
  ì . Đánh giá xu thế phát triển của phương thức bán hàng đa cấp 25
  li . Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp ở Đài Loan 34
  1. Thực trạng kinh doanh đa cấp ở Đài Loan: 34
  2. Kinh nghiệm bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp ở Đài Loan 38
  2.1 Hình thành hiệp hội của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 38
  2.2 Khẳng định vai trò và đóng góp xã hội của doanh nghiệp thông
  qua các hoạt động từ thiện và các hoạt động mang tính cộng đồng. 40
  2. ĩ Nắm vững và thực hiện đúng quy định cùa pháp luật 41
  HI. Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp ở Trung Quốc 42
  1. Thực trạng bán hàng đa cấp ở Trung Quốc 42
  2. Những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh đa
  cấp ở Trung Quốc 44
  3. Kinh nghiệm bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp ở Trung Quốc46
  3. Ì Thành lập hiệp hội bán hàng trực nép 46
  3.2 Xây dựng hệ thống kinh doanh đồng bộ và hoạt động hiệu quả .47
  3.3 Xây dựng moi quan hệ vững chắc với các cơ quan quản lý nhà
  nước 47
  ỈA Với các phương tiện thông tin đại chúng: 47
  3.5 Phối hạp các doanh nghiệp tạo mạng lưới hoạt động trên diện
  rộng 48
  3.6 Tìm hiếu và cải thiện quan diêm xã hội 48
  3.7 Xây dựng mạng lưới nhà phân phôi hiệu quả 48
  IV. Hệ thống bán hàng đa cấp của một số doanh nghiệp điển hình 49
  1. Hệ thống bán hàng đa cấp của Amerìcan Way Corporation 49
  LI Sự ra đời và quá trình hoạt động cùa công ty 49
  1.2 Mạng lưới hoạt động cùa công ty trên thê giới 50
  1.3 Họat động của công ty tại Việt Nam 51
  2. Hệ thống bán hàng đa cấp của Nuskin enterprise 52
  2. Ì Sự ra đời và hoạt động của công ty 52
  2.2 Mạng lưới hoạt động của công ty trên thế giới 53
  3. Hệ thống bán hàng đa cấp của Oriýlame 54
  3. Ì Sự ra đời và hoạt động của công ty 54
  3.2 Quan đim và nguyên tắc hoạt động của công ty 56
  3.3. Hoạt động của công ty tại Việt Nam 57
  4. Hoạt động của các Hiệp hội Bán hàng đa cấp 60
  VI. Bài học rút ra từ kinh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới 62
  1. Hình thành các hiệp hội Bán hàng đa cáp 62
  2. Nắm vững quy định pháp luật của nhà nước. 63
  2. Tận dạng và phối hợp với các to chức truyền thông: 64
  3. Phát triển mạng lưới phân phoi của doanh nghiệp 64
  4. Thích nghi và thay đoi quan điếm của người tiêu dùng 65
  CHƯƠN G IU: NHỮN G VẬ N DỤNG KINH NGHIỆM V Ê BÁ N HÀN G
  Đ A CẤP CỦ A CÁ C DOANH NGHIỆP TRÊ N TH Ê GIỚI CHO CÁ C
  DOANH NGHIỆP VIỆT NA M V À MỘ T S Ố KIẾN NGHỊ 66
  ì. Thực trống bán hàng đa cấp tối Việt Nam 66
  1. Sự xuất hiện và hoạt động của các công ty bán hàng đa cấp tại Việt
  Nam 66
  2. Quy định pháp lý về bán hàng đa cấp tại Việt Nam 69
  3. Đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp ỉ Việt Nam 71
  li . Bài học rút ra từ kỉnh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới cho
  doanh nghiệp Việt Nam 74
  1. Định hướng phát triển bán hàng đa cấp: 74
  2. Hình thành các hiệp hội Bán hàng đa cấp tại Việt Nam: 76
  3. Tận dụng và phối hợp với các tổ chức truyền thông 77
  4. Phát triển mạng lưới phân phối của doanh nghiệp 78
  5. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật 78
  6. rim hiếu kỹ đối tác trước khi tiến hành kinh doanh 79
  8. Áp dụng các phần mềm quản lý mạng lưới. 79
  III. Một số kiến nghị 80
  1. Kiến nghị đối với Nhà nước 80
  2. Kiến nghị đối với người tiêu dùng 82
  KẾ T LUẬ N 84
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 86

  Xem Thêm: Kinh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm bán hàng đa cấp trên thế giới và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status