Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chât lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh quảng nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chât lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh quảng nam

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do nghiên cứu ñềtài
  Tăng trưởng kinh tếlà ñiều kiện quan trọng hàng ñầu thúc ñẩy sự
  phát triển kinh tế. Vì v ậy, bất cứquốc gia, ñịa phương nào cũng tìm cách
  tăng trưởng kinh tế ñểthực hiện sứmệnh phát triển của mình. Trong những
  năm qua, nền kinh tếQuảng Nam ñã ñạt ñược những thành tựu quan trọng,
  tuy nhiên, tăng trưởng kinh tếcòn bộc lộnhiều hạn chế, ảnh hưởng ñến sự
  phát triển kinh tếbền vững của tỉnh. Bước vào thời kỳmới 2011 -2015, yêu
  cầu vềnâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tếlà càng hết sức cần thiết. Vì
  vậy, tác giảchọn nghiên cứu ñềtài “Nâng cao chất lượng tăng trưởng
  kinh tếtỉnh Quảng Nam”.
  2. Tổng quan nghiên cứu ñếtài
  Trên thếgiới, chất lượng tăng trưởng kinh tếmới ñược nhắc ñến
  vào khoảng thập kỷ90 trởlại ñây. Đã có các nghiên cứu tiếp cận khác
  nhau khi xem xét ñánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế, các nghiên cứu
  tiếp cận chất lượng tăng trưởng kinh tếdưới các góc ñộnhưphát triển
  bền vững, sự ñóng góp của các nhân tốsản xuất, chuyển dịch cơcấu kinh
  tế, phân phối thành quảtăng trưởng, hiệu quảquản lý nhà nước .
  ỞViệt Nam, chất lượng tăng trưởng kinh tế ñược nghiên cứu muộn
  hơn thếgiới, và ñang có xu hướng quan tâm nghiên cứu ngày càng nhiều
  hơn. Đến nay, ñã có nhiều nghiên cứu ñềcập ñến chất lượng tăng trưởng
  kinh tếcủa các tác giảnhưNguyễn Ngọc Trung, Trần Đào (2004), Lê Huy
  Đức (2004), Nguyễn ThịTuệAnh và Lê Xuân Bá (2005), Nguyễn Văn
  Nam và Trần Thọ Đạt (2006), ĐỗPhú Trần Tình (2008). Có nhiều nghiên
  cứu ñềcập ñến chất lượng tăng trưởng kinh tếdưới các hình thức, các cách
  tiếp cận và quy mô khác nhau, nhưng nghiên cứu chất lượng tăng trưởng
  kinh tếcủa một tỉnh hiện nay ởnước ta còn rất ít.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệthống hóa lý luận vềchất lượng tăng trưởng kinh tế.
  - Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tếtỉnh Quảng Nam trong
  thời gian qua.
  - Đềxuất ñịnh hướng một sốgiải pháp nhằm nâng cao chất lượng
  tăng trưởng kinh tếtỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của ñềtài là chất lượng tăng trưởng kinh tế
  tỉnh Quảng Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Nội dung: Luận văn nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế
  tỉnh Quảng Nam xét theo góc ñộkinh tế, và m ột sốnội dung trong mối
  quan hệvới các vấn ñềxã hội, môi trường.
  + Không gian: Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tếtại ñịa
  bàn tỉnh Quảng Nam.
  + Thời gian: Đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế
  tỉnh Quảng Nam thời kỳ1997 - 2009.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sửdụng các phương pháp luận như: phương pháp duy
  vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích
  thực chứng và phương pháp phân tích chuẩn tắc. Ngoài việc sửdụng các
  phương pháp trên, ñềtài ñã kết hợp sửdụng nhiều phương pháp như: các
  phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, ñánh giá, .
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Tăng trưởng kinh tế Qu ảng Nam ñã có nhiều nghiên cứu, nhưng
  chưa có nghiên cứu nào vềchất lượng tăng trưởng kinh tếcủa tỉnh. Luận
  văn ñóng góp vào việc hệthống hóa và làm rõ hơn vềphương pháp luận
  ñối v ới nội dung chất lượng tăng trưởng ởgóc ñộ ñịa phương. Đây là ñềtài
  giúp cho Quảng Nam có cái nhìn một cách khoa học, toàn diện cũng như
  ứng dụng vào thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.
  7. Bố cục ñề tài
  Ngoài phần mở ñầu, phụlục, danh mục các biểu, hình vẽ, các chữ
  viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo, bốcục ñềtài gồm ba chương:
  - Chương 1. Cơsởlý luận vềchất lượng tăng trưởng kinh tế.
  - Chương 2. Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tếQuảng Nam.
  - Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng
  trưởng kinh tếtỉnh Quảng Nam

  Xem Thêm: Nâng cao chât lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh quảng nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chât lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh quảng nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status