Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước, tỉnh quảng nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước, tỉnh quảng nam

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Tiên Phước là huyện miền núi nghèo, kinh tế nông nghiệp
  ñóng vai trò chủ ñạo trong phát triển kinh tế- xã hội huyện. Chưa có
  chiến lược bốtrí sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phù hợp với ñặc
  ñiểm của huyện, kinh tếhộsản xuất nhỏlẻ, phân tán, manh mún, giá
  trịtrên một ñơn vịdiện tích canh tác còn thấp, tiêu thụnông sản gặp
  khó khăn. Chuyển dịch cơcấu các ngành trong nông nghiệp chậm,
  việc ứng dụng tiến bộkhoa học kỹthuật và ñưa giống mới vào sản
  xuất hạn chế, các ñiều kiện phục vụphát triển nông nghiệp còn thiếu
  và yếu. Mặc dù huyện ñã ñầu tưchăn nuôi theo hướng thâm canh, số
  lượng gia súc, gia cầm cơbản ổn ñịnh, chất lượng ñược cải thiện, tỷ
  trọng ngành chăn nuôi trong cơcấu kinh tếnông nghiệp có tăng, kinh
  tếvườn, kinh tếtrang trại tiếp tục ñược ñầu tưphát triển, kinh tếlâm
  nghiệp, chủ yếu là trồng rừng nguyên liệu phát triển mạnh. Tuy
  nhiên, phát triển kinh tếnông nghiệp chưa tướng xứng với tiềm năng
  của huyện, việc ứng dụng tiến bộkhoa học kỹthuật, thâm canh còn
  hạn chế. Chuyển ñổi cơcấu cây trồng, vật nuôi chưa mạnh, tính chất
  sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp thiếu ổn ñịnh, giá trịtrên một
  ñơn vịdiện tích còn thấp. Kinh tếvườn, kinh tếtrang trại, chăn nuôi
  tuy có bước phát triển nhưng chưa ñồng bộ, thiếu bền vững. Công tác
  quy hoạch, bốtrí vùng sản xuất chưa ñược chú trọng ñúng mức, chưa
  tạo ñược sựgắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và
  tiêu thụ sản phẩm. Các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông
  nghiệp và kinh tế nông thôn chưa phát triển. Kinh tế nông nghiệp
  chưa có sựphát triển ñột phá tạo tiền ñềban ñầu cho thúc ñẩy phát
  triển kinh tế- xã hội.
  Trong ñiều kiện hiện nay, phát huy những mặt ñạt ñược, ñưa ra
  những giải pháp giải quyết tồn tại ñểphát triển kinh tếnông nghiệp
  của huyện là hết sức cần thiết. Với mong muốn nghiên cứu, ñềxuất
  ñược một sốgiải pháp ñóng góp phát triển kinh tếnông nghiệp của
  huyện, nâng cao ñời sống nhân dân trên cơsở phát huy, khai thác
  tiềm năng, lợi thếtựnhiên, xây dựng kết cấu hạtầng kinh tế- xã hội
  nông thôn và giải quyết việc làm. Đồng thời khắc phục những hạn
  chế ởkhu vực nông thôn, ổn ñịnh an ninh lương thực, phát triển vững
  mạnh kinh tếnông nghiệp nông thôn là hết sức quan trọng trong tình
  hình kinh tếthếgiới diễn biến khó lường hiện nay, nhìn nhận ñược
  sựcần thiết ñó tác giảchọn ñềtài “Phát triển kinh tếnông nghiệp
  huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” nghiên cứu Luận văn thạc sỹ.
  2. Mục tiêu của ñềtài
  * Mục tiêu chung:
  - Nghiên cứu cơsởlý luận và thực tiễn vềphát triển kinh tế
  nông nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tếnông nghiệp
  huyện Tiên Phước.
  - Đềra mục tiêu, giải pháp khoa học ñểphát triển kinh tếnông
  nghiệp ởhuyện Tiên Phước.
  * Mục tiêu cụthể:
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu quá trình phát
  triển ngành nông nghiệp, bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
  sản; quá trình phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi.
  * Phạm vi nghiên cứu: Huyện Tiên Phước và một số ñịa
  phương khác; giai ñoạn 2000-2010, tập trung từnăm 2005 ñến 2010;
  ñịnh hướng ñến năm 2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 và những năm
  tiếp theo.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sửdụng các phương pháp nhưthống kê, phân tích sốliệu, chi
  tiết hóa, so sánh, ñánh giá, tổng hợp, khái quát, ñánh chuyên gia ;
  xâm nhập thực tế, quan sát nắm bắt tình hình; thu thập tài liệu, số liệu .
  5. Cấu trúc luận văn
  Chương 1. Cơsởlý luận vềphát triển kinh tếnông nghiệp
  Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Tiên Phước
  Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tếnông nghiệp huyện Tiên Phước.

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước, tỉnh quảng nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước, tỉnh quảng nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status