Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên

  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ, sơ đồ
  PHẦN I MỞ ĐẦU 1
  PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7
  Chương 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 7
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 8
  1.2.1. Khái niệm quản lý 8
  1.2.2. Văn hóa 12
  1.2.3. Quản lý chức năng giáo dục của văn hóa 19
  1.3. Một số vấn đề lý luận về chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 24
  1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VHTT-TT 24
  1.3.2. Chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 25
  1.3.2.1. Giáo dục tư tưởng, chính trị cho quần chúng nhân dân 25
  1.3.2.2. Giáo dục thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân 26
  1.3.2.3. Giáo dục nếp sống văn hóa cho quần chúng nhân dân 27
  1.3.2.4. Giáo dục thể chất cho quần chúng nhân dân 29
  1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng giáo dục của Trung tâm
  Văn hóa Thông tin - Thể thao 30
  1.3.3.1. Nhận thức về tác động và chuyển hóa của văn hóa thông
  tin đối với đời sống nhân dân 30
  1.3.3.2. Cơ chế chính sách của nhà nước 32
  1.3.3.3. Môi trường xã hội 32
  1.3.3.4. Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ thuộc Trung tâm
  Văn hóa Thông tin - Thể thao 33
  1.3.4. Các hình thức hoạt động nhằm thực hiện chức năng giáo dục
  của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 34
  1.3.4.1. Hoạt động thông tin tuyên truyền 34
  1.3.4.2. Hoạt động văn nghệ quần chúng 36
  1.3.4.3. Hoạt động xây dưng nếp sống văn hóa 38
  1.3.4.4. Hoạt động Thể dục thể thao 40
  1.3.5. Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của
  Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 40
  Chương 2- CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 45
  2.1 Tổng quan về hệ thống đơn vị của Trung tâm VHTT-TT thành phố Thái Nguyên 45
  2.1.1. Bộ máy tổ chức và nguồn nhân sự 45
  2.1.2. Cơ sở vật chất 45
  2.1.3. Quy mô hoạt động 46
  2.1.4. Nội dung hoạt động 46
  2.1.5. Kết quả hoạt động trong 5 năm gần đây 47
  2.2. Thực trạng về công tác quản lý chức năng giáo dục của Trung
  tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 49
  2.2.1. Thực trạng về các tác động quản lý nhằm tăng cường chức
  năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 49
  2.2.2. Thực trạng về việc triển khai các hình thức hoạt động nhằm
  thực hiện chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin -61
  2 .2.3. Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức
  năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 67
  2 .2.4. Đánh giá chung về hiệu quả của công tác quản lý chức năng
  giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 71
  Chương 3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG
  CHỨC NĂNG GIÁO DỤC CỦA TRUNG TÂM VHTT-TT
  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 76
  3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý 76
  3.2 Những yêu cầu thực tiễn về việc tăng cường chức năng giáo dục của
  Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 77
  3.3 Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục
  của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên 79
  3.3.1. Hoàn thiện biện pháp kiện toàn về nhân sự và hoàn thiện bộ máy tổ chức 80
  3.3.2. Hoàn thiện biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
  và năng lực hoạt động tập thể cho đội ngũ cán bộ 81
  3.3 .3. Hoàn thiện biện pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình
  hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị 83
  3.3.4. Hoàn thiện biện pháp đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang
  thiết bị chuyên dụng cho mọi hoạt động 85
  3.3.5. Hoàn thiện biện pháp xã hội hóa các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau 87
  3.3.6. Hoàn thiện biện pháp xây dựng quy chế hoạt động nội bộ và
  đề xuất cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế 88
  3.3.7. Hoàn thiện biện pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động theo mục
  tiêu đề ra 91
  3.3.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp 93
  3.4 Khảo nghiệm các biện pháp 94
  3.4.1. Khách thể khảo nghiệm 94
  3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 96
  PHẦN III KẾT LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI VÀ CÁC KIẾN NGHỊ 98
  A. Kết luận chung của đề tài 98
  B Kiến nghị 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  PHỤ LỤC 105

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status