Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ khách hàng (call center) tại Việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ khách hàng (call center) tại Việt nam

  MỤC LỤ C
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT VIỆT - ANH ì
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG iv
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì . TỐNG QUAN VÈ TRUNG TÂM DỊCH vụ KHÁCH HÀNG
  (CALL CENTER) TRONG KINH DOANH TOÀN CẦU 4
  MỘT SÔ KHẢI NIỆM VỀ TRUNG TẨM DỊCH vụ KHÁCH HÀNG
  (CALL CENTER) 4
  1.1.1. Khái niệm về Trung tâm dịch vụ khách hàng (Call Center) 4
  Ì . Ì .2 . Sự cần thiết của mô hình Trung tâm dịch vụ khách hàng 5
  1.2. CHỨC NĂNG CHỦ YẾU CỦA CÁC TRUNG TÂM DỊCH vụ KHÁCH
  HÀNG (CALL CENTER) . ' 7
  Ì .2. Ì . Chức năng bán hàng (Sales) 7
  Ì .2.2 . Chức năng thu thập và xác nhận thông tin khách hàng (Lead
  Generation and Qualiíĩcation) 10
  Ì.2.3 . Chức năng điều tra thị trường và nhu cầu khách hàng (Customer and
  Market Surveys) 11
  Ì .2.4 . Chức năng thu cước, thu nợ (Collections) 11
  1.2.5 . Chức năng hỗ trợ danh bạ điện thoại (Directory Assistance) 11
  Ì .2.6 . Chức năng dịch vụ khách hàng (Customer Service) 12
  Ì .2.7 . Chức năng hỗ trợ khách hàng (Customer Support) 12
  Ì .2.8 . Chức năng hỗ trợ và dịch vụ cho nhân viên (Employee Service and
  Support) 13
  Ì .2.9 . Chức năng nhận tin nhắn từ xa (Telemessaging) 14
  1.2.10 . Chức năng dịch vụ khẩn cộp (Emergency Service) 15
  1.3. PHẨN LOẠI MÔ HÌNH TRUNG TẨM DỊCH vụ KHÁ CH HANG
  (CALL CENTER) 15
  1.3.1. Phân loại theo Tổng đài viên 15
  1.3.2 . Phân loại theo hình thức thực hiện 17
  1.3.3 . Phân loại theo môi trường làm việc 19
  Ì.3.4 . Phân loại theo cách thức thực hiện 20
  1.3.5 . Phân loại theo vị tr í đặt Trung tâm dịch vụ khách hàng 22
  CHƯƠN G li. NGHIÊN cứu XÂY DỰNG M Ô HÌNH TRUNG TÂ M DỊCH
  VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER) TẠI VIỆT NAM 25
  2.1. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TÂM DỊCH vụ
  KHÁCH HANG 25
  2.1.1. Giới thiệu chung về phương pháp 25
  2. Ì .2 . Nội dung cụ thể của từng bước xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ
  khách hàng 25
  2.2. THỰC TRẠNG CÁC TR UNG TÂM DỊCH vụ KHÁCH HÀNG TẠI
  VIỆT NAM ' . '. ! ! 35
  2.2.1. Thực trạng thị trường Can Center tại Việt Nam 35
  2.3. THÍ DIÊM XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TẨM DỊCH vụ KHÁCH
  HÀNG PHÙ HỢP VỚI ĐIÊU KIỆN CỦA VIỆT NAM 45
  2.3.1. Giới thiệu chung 45
  2.3.2. Thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ khách hàng cho Công
  ty S-Telecom. 47
  2.3.3. Một số kinh nghiệm từ việc th í điểm xây dựng mô hình Trung tâm
  dịch vụ khách hàng cho Công ty S-Telecom 62
  2.1 MỘT SÒ KHÓ KHẨN THƯỜNG GẮP PHẢI TRONG KHI XÂY DƯNG
  MÔ HÌNH TRUNG TẮM DỊCH vụ KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM . 64
  CHƯƠNG IU. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI M Ô HÌNH TRUNG TÂ M DỊCH
  VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER) TẠI VIỆT NAM 67
  3 Ì ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH TRUNG TÂM DỊCH vụ
  KHÁCH HÀNG TRONG TƯƠNG LAI 6 7
  3.1.1 . Xu hướng phát triển Can Center trê n thế giới 67
  3.1.2 . Xu hướng phát triển Can Center tại Việt Nam 71
  3.1.3. Chương trìn h ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin cáp quôc
  gia tại Việt Nam ã ã " — 74
  3.2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÊ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ CALL
  CẼNTER . z ã 7 7
  3.2.1. Kinh nghiệm của Ấn Độ 7 7
  3.2.2 . Kinh nghiệm của Phi-líp-pi n 81
  3.2.3 . Một số bà i học áp dụng cho Việt Nam ã ã 88
  3.3. MỘT SÒ GIẢI PHÁP TRIỀN KHAI MÔ HÌNH TRUNG TẦM DỊCH vụ
  KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM 90
  3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 90
  3.3.2 . Giải pháp đối với Doanh nghiệp 94
  KÉT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  PHỤ LỤC vi

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ khách hàng (call center) tại Việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ khách hàng (call center) tại Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status