Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xuất khẩu của Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xuất khẩu của Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  TÓM LƯỢC KHOA LUẬN iv
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G 1. KHÁ I NIỆM, QU Á TRÌNH PHÁ T TRIỂ N V À VA I TR Ò
  CỦA CÁ C DOANH NGHIỆP VỪA V À NH Ỏ 3
  1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
  1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước 3
  1.2. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 7
  1.2.1. Định nghĩa của trung tâm hố trợ SME 7
  1.2.2 . Một số tiê u thức áp dụng đối với SME ở Việt Nam 7
  2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở
  Việt Nam 10
  2.1. Các SME trong thòi kỳ trước năm 1986 lo
  2.2. Thời kỳ đổi mới thực hiện kinh té thị trưởng từ sau 1986 đến nay . lo
  2.2.1. Diễn biến chung 10
  2.2.2. Doanh nghiệp t ư nhân 12
  2.2.3. Doanh nghiệp Nhà nước 13
  2.2.4. Doanh nghiệp có vốn đầu t ư nước ngoài 13
  3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đôi với nền kinh tế 14
  3.1. Vai trò của các SME đối với nền kinh tế Việt Nam 14
  3.2. Vai trò các SME đối với nền kinh tế các nước trên thế giói 16
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  TRONG HOẠT Đ Ộ N G XUẤT KHAU CỦA VIỆ T NA M 19
  1. Đóng góp của doanh nghiệp vừa và nhỏ đôi với xuất khẩu của Việt
  Nam trong thời gian qua 19
  Về kim ngạch xuất khu 19
  1.2 Về cơ cấu hàng xuất khâu 21
  1.3. Về thị trường xuất khâu 23
  2. Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh hàng
  xuất khẩu 24
  2.1. Giai đoạn kinh tế kê hoạch tập trung 24
  2.2. Thời kỳ đổi mới 24
  3. Những thuận lợi và khó khăn đôi với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
  bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh t ê khu vực và thế giới 26
  3.1. Những thuận lợi 26
  3.1.1. Khả năng thíc h ứng về nguồn vốn 26
  3.1.2. Khả năng thíc h ứng về lao động 26
  3.1.3. Khả năng thíc h ứng về kủ thuật 27
  3.1.4. Khả năng thíc h ứng về nguyên liệu 28
  3.2. Khó khăn 28
  3.2.1. Những tổn tại về mặt chủ quan của doanh nghiệp 29
  3.2.2 . Những tồn tại về mặt khách quan 35
  4. Bài học kinh nghiệm về chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và
  nhỏ của một số nước trên thế giới 38
  4.1. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Singapore 39
  4.2. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Malaysia 42
  4.3. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Thailand 43
  4.4. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Nhật bản 44
  4.5. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Mỹ 44
  4.6. Chương trình hỗ trợ phát triển SME của Canada 45
  CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHAU CỦA VIỆT NAM VÀ
  NHŨNG GIẢ I PHÁ P NHẰ M H ỗ TRỢ DOANH NGHIỆP V Ừ A V À NH Ỏ
  Đ Ẩ Y M Ạ N H XUẤT KHA U 47
  1. Định hướng xuất khẩu của Việt Nam 47
  1.1. Định hướng xuất khẩu 47
  1.1.1. Định hướng phát triển xuất khẩu đến 2010 và xa hơn 47
  Ì . Ì .2. Định hướng xây dựng mặt hàng xuất khẩu chủ lực 47
  1.2. Chính sách hổ trợ SME phát triển kinh doanh 49
  1.2.1. Chính sách hỗ trợ tà i chính 49
  1.2.2 . Chính sách hỗ trợ đầu t ư đổi mới công nghệ 50
  1.2.3 . Chính sách un đãi về thuế 51
  2. Biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh xuất khẩu 52
  2.1. Xây dựng các tổ chức xúc tiến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ5
  2.1.1. Xây dựng các tổ chốc xúc tiến phát triển SME ở Trung ương 52
  2.1.2. Xây dựng các tổ chốc xúc tiến phát triển SME ở các địa phương 56
  2.2. Xây dựng chương trình trợ giúp xúc tiến xuất khẩu cho doanh
  nghiệp vừa và nhỏ Sỗ
  2.2.1. Sự cần thiết của chương trìn h 56
  2.2.2. Một số nội dung chính và hoạt động cụ thể của Chương trìn h trợ
  giúp xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 58
  2.3. Chương trình trợ giúp vé mầt bằng sản xuất 59
  2.4. Chương trình trợ giúp thông tin cần thiết cho hoạt động sản xu
  kinh doanh của doanh nghiệp 60
  2.6. Trợ giúp về công nghệ và kỹ thuật cho các SME 64
  2.7. Chương trinh thu hút nguồn lực quốc tế cho việc trợ giúp phát triể
  doanh nghiệp vừa và nhỏ 65
  3. Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh và xuất khẩu của bản thân các doanh
  nghiệp vừa và nhỏ 68
  KẾT LUẬN 73
  TÀI LIỆ U THA M KHẢO 74
  PHU LÚ C 76

  Xem Thêm: Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xuất khẩu của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xuất khẩu của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status