Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nam Phi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nam Phi

  Mục lụa
  LỜI M Ở Đ Ầ U
  CHƯƠN G ì: GIỚI THIỆU VẾ Đ Ấ T NƯ Ớ C V À NẾN KINH T Ế CỘN G
  HOA NA M PHI
  ì. GIỚI THIỆU V Ế Đ Ấ T NƯ Ớ C NA M PHI Ì
  1. Điểu kiện tự nhiên của đất nước Nam Phi Ì
  2. Cơ cấu dân số và lao động của Nam Phi 4
  a. Cơ cấu dân số của Nam Phi 4
  b. Cơ cấu lao động của Nam Phi 6
  3. Điều kiện lịch sứ và văn hoa của Nam Phi 8
  a. Lịch sử Cộng hoa Nam Phi 8
  b. Những nét văn hoa nổi bật của đứt nước cẩu Vồng 9
  4. Chính sách ngoại giao và quan hệ của Nam Phi với các tổ chức, nhóm
  nước và các nước trên thế giới l i
  a. Chính sách đối ngoại của Nam Phi l i
  b. Quan hệ đôi ngoại của Nam Phi với một số nước, nhóm nước và các tổ
  chức kinh tế chính trị trên thè giới 13
  li . VÀI NÉ T V Ế NẾN KINH T Ế NAM PHI 17
  1. Tình hình phát triển kinh tế Nam Phi 17
  2. Ngoại thương và chính sách ngoại thương của Nam Phi 19
  3. Một số đặc điểm, tập quán cần chú ý khi làm ăn với Nam Phi 24
  CHƯƠN G li : THỰ C TRẠN G QUAN H Ệ THƯƠN G MẠI VIỆT NAM -
  NA M PHI TRONG THỜI GIAN QUA 26
  ì. VÀI NÉ T V Ế QUAN H Ệ THƯƠN G MẠI VIỆ T NAM- NA M
  PHI 26
  1 . Những tiền đề lịch sử của quan hệ Việt Nam- Nam Phi 26
  2. Tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ thương mại với Nam Phi
  nhìn từ góc độ Việt Nam 27
  3. Tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam
  nhìn từ góc độ Nam Phi 30
  li . THỰ C TRẠN G QUAN H Ệ THƯƠN G MẠI VIỆT NA M - NA M PHI
  1 . Xuất nhỌp khẩu hai chiều 31
  a. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 33
  b. Cơ cấu xuất nhập khẩu giữa ĩ nước theo ngành hàng 35
  c. Phương thức buôn bán và thanh toán giũa 2 nước 45
  2. Đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi 47
  3. Đánh giá chung về quan hệ thương mại Việt Nam - Nam Phi 48
  a. Những thành tựu và thuận lợi đối với Việt Nam và Nam Phi khi phát triển
  quan hệ thương mại này 48
  b. Những khó khăn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam -
  Nam Phi trong thời gian tới đối với các doanh nghiệp Việt Nam
  53
  CHƯƠN G IU: TRIỂN VỌN G V À GIẢI PHÁ P THÚ C Đ Ẩ Y QUAN H Ệ
  THƯƠN G MẠI VIỆT NAM - NAM PHI 58
  ì. TRIỂN VỌN G PHÁ T TRIỂN QUAN H Ệ THƯƠN G MẠI VIỆT NA M -
  NAM PHI 58
  1. Khả năng phương hướng xuất khẩu vào thị trường Nam Phi 58
  ứ. Phân tích chung khả năng tăng cường xuất khẩu của Việt Nam vào thị
  trường Nam Phi 58
  b. Khả năng xuất khẩu hàng dệt may sang Nam Phi 62
  c. Khả năng xuất khẩu hàng nông sản sang Nam Phi 64
  d. Khả năng xuất khẩu một số ngành khác 65
  2. Triển vọng đầu t ư vào thị trường Nam Phi 66
  ró CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT
  NAM - NAM PHI TỪ GÓ C Đ Ộ NH À NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP
  VIỆT NAM 69
  ỉ. Các giải pháp v ĩ mô 69
  ít. Ký kết và thực hiện nghiêm túc các hiệp định song phương vé thúc
  quan hệ thương mại giữa hai nước 69
  b. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cấp nhà nước 70
  c. Ban hành chính sách đầu tư hấp dẩn 75
  d. Mật số giải pháp vĩ mô khác 75
  2 . Các giải pháp vi mò 76
  a. Các giải pháp vi mô chung 76
  b. Các giải pháp vi mô cho từng ngành hàng có trin vọng xuất khẩu sang
  thị trường Nam Phi 80
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nam Phi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nam Phi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status