Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thương mại Việt Nam sau 3 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) - Cơ hội và thách thức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thương mại Việt Nam sau 3 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) - Cơ hội và thách thức

  MỤ C LỤ C
  LỜI M Ở Đ Ầ U Ì
  CHUÔN G Ì: sơ Lược QU Á TRÌN H GIA NHẬP WTO CỦ A VIỆT NAM V À
  L ộ TRÌN H THỤ C HIỆN CÁ C CA M KẾ T V È THƯƠN G MẠI HÀN G HÓ A KHI
  GIA NHẬP WTO 3
  1.1 . Sơ lược quá trình gia nhập WTO của Việt Nam 3
  1.1.1 . Vài nét tìm hiêu vê Tô chức Thương mại Thê giói (VVTO) 3
  1.1.1.1 . Chức năng 4
  1.1.1.2 . Cơ cấu tớ chúc 4
  1.1.1.3 . Nguyên tắc hoạt động của WTO 6
  1.1.1.4 . Hệ thớng văn kiện pháp l ý của WTO 10
  1.1.2 . Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam 11
  1.1.2.1 . Đà m phán đa phương 11
  1.1.2.2 . Đà m phán song phương 12
  1.2 . Lộ trình thục hiện các cam kết về thưong mại hàng hóa của Việt Nam khi gia
  nhập WTO 13
  1.2.1 . Một sớ cam kết chung 1 3
  1.2.2 . Cam kết đới với lĩnh vực công nghiệp 16
  1.2.3 . Cam kết đới vói lĩnh vực nông nghiệp Ì 8
  1.3 . Nhũng thay đôi về chính sách thương mại của Việt Nam sau ba năm gia nhập
  WTO 21
  CHƯƠN G 2: TÌNH HÌN H THƯƠN G MẠI HÀN G HÓ A QUỐ C T Ế CỦ A VIỆT
  NAM SAU BA NĂ M GIA NHẬP WTO 25
  2.1 . Một vài nét về thương mại hàng hóa Việt Nam trước khi gia nhập WTO 25
  2.1.1 . Tình hình xuất khẩu 25
  2.1.2 . Tình hình nhập khâu 26
  2.1.3 . Một sớ nhận xét về tình hình xuất nhập khấu hàng hóa cùa Việt Nam
  trước khi gia nhập VVTO 28
  2.2 . Tình hình xuất nhập khâu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2009 28
  2.2.1 . Tình hình xuất khẩu 29
  2.2.1.1. Ki m ngạch xuất khấu của Việt Nam giai đoạn 2007- 2009 29
  2.2.1.2. Mộ t số thị truòng xuất khau chính 32
  2.1.1.3. Mộ t số mặt hàng xuất khấu chủ yếu của Việt Nam giai đoạn
  2007-2009 37
  2.1.1.4. Đánh giá tình hình xuất khâu hàng hóa của nước ta giai đoạn
  2007-2009 48
  2.2.2. Tình hình nhập khâu của nirớc ta giai đoạn 2007 - 2009 49
  2.2.2.1. Kim ngạch nhập khâu 50
  2.2.2.2. Một số thị trường nhập khấu chính 53
  2.2.2.3. Một số mặt hàng nhập khấu chủ yếu 55
  2.2.2.4. Đánh giá tình hình nhập khấu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn
  2007-2009 63
  2.3. Co' hội - thách thức đôi vói thương mại hàng hóa Việt Nam sau ba năm gia
  nhậpVVTO 64
  2.3.1. C ơ hội 65
  2.3.2. Thách thúc 67
  CHUÔN G 3: MỘ T SỐ GIẢ I PHÁ P NHÀ M PHÁ T TRIỂ N THU ONG MỜ I
  HÀN G HÓ A QUÓ C T Ế CỦ A VIỆ T NAM TRONG THỜ I GIAN TỚ I 71
  3.1. Phương huống phát triên thương mại hàng hóa quốc tế cùa Việt Nam trong
  thòi gian tó i 71
  3.2. Một số giải pháp nhằm phát triến thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam
  trong thòi gian tó i 72
  3.2.1. Nhó m giải pháp Vĩ m ô 72
  3.2.1.1. Đ ố i vói Nhà nước 72
  3.2.1.2. Đ ố i vói các Hiệp hội ngành hàng 76
  3.2.2. Nhó m giải pháp V i m ô 76
  KÉ T LUẬ N 79
  TÀI LIỆ U THA M KHAO

  Xem Thêm: Thương mại Việt Nam sau 3 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) - Cơ hội và thách thức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thương mại Việt Nam sau 3 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) - Cơ hội và thách thức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status