Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

  MỤC IvỤC
  LỜI XÓI ĐẨU Ì
  CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỊCH vụ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 3
  ì
  Ì. Ì Khái niệm và vai trò của DVPTKD 3
  1.1.1 Khái niệm DVPTKD 3
  1.1.2 Phân loại DVPTKD 4
  1.1.3 Các tác nhân tham gia vào thị trường DVPTKD 6
  1.1.4 Vai trò của DVPTKD đối với các doanh nghiệp 8
  1.2 Thị trường DVPTKD và các nhân tố ảnh hường đến sự hình thành li
  và phát triển thị trường DVPTKD
  1.2.1 Sự cần thiết phát triển thị trường DVPTKD li
  1.2.2 Những khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển 12
  thị trương DVPTKD
  1.2.3 Các nhân tô tác động đến sự phát triển thị trường 13
  DVPTKD
  J 2 Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường dịch vụ phát triển J7
  kin h doanh
  1.3.1 Một số chương trình phát triển thị trường DVPTKD thành 17
  cồng
  1.3.2 Mộ t số bài học kinh nghiệm trong phát triển thị trường 20
  DVPTKD
  CHƯƠNG THỰC TRẠNG DỊCH vụ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 24
  l i TẠI VIỆT NAM
  2. Ì Thực trạng về pháp lý đối với DVPTKD tại Việt Nam 24
  2.1.1 Khung pháp luật đối với việc ra đời, hoạt động, rút lui 24
  khợ i thị trường của các loại hình doanh nghiệp ở V N
  2.1.2 Các quy định pháp lý dành riêng cho các DNVV N và 26
  chính sách hỗ trợ phát triển
  2.1.3 Các quy định đối với các nhà cung cấp DVPTKD và đối 28
  với cắc DVPTKD
  2.2 Thực trạng thị trường DVPTKD tại Việt Nam 30
  2.2.1 Sự thâm nhập thị trường DVPTKD ngày càng tăng, tuy 31
  2.2. 2 Sự thâm nhập thị trường theo các ngành kinh doanh và 33
  theo quy mõ doanh nghiẹp không có sự khác biệt lớn
  2.2. 3 Sự thâm nhập thị trường theo loại hình doanh nghiệp và 34
  theo khu vực có sự khác biệt tương đối lớn
  2.2. 4 Quim ô thị trường không đồng đều giữa các loại 36
  DVPTKD và ' các khu vục kinh tế 2.2. 5 Marketing về các DVPTKD tương đối kém 39
  2.2.6 Nhiều thị trường DVPTKD hoạt động kém hiệu quả và 41
  chua phái triển ca về cung và cầu
  2.2. 7 Sự tăng trưửng và tiềm năng phát triển thị trường 43
  DVPTKD tốt
  2.3 Thục trạng nhu cáu DVPTKD 45
  2.3.1 Sự hiểu biết về dịch vụ phát triển kinh doanh cao 46
  2.3.2 Các doanh nghiệp có khả năng giải quyết khó khàn và 47
  chon đuơc DVPTKD phù hao
  2.3. 3 Nguồn tin về dịch vụ chủ yếu từ các nguồn cá nhân 48
  2.3.4 Các nguyên nhân doanh nghiệp không sử dụng các 49
  i n KI KI)
  2.3. 5 Các doanh nghiệp chưa đánh gi á cao về giá trị cùa các 51
  DVPTKD
  2.4 Thực trạng cung cấp DVPTKD 53
  2.4.1 Số lượng các nhà cung cấp ử một số thị trường DVPTKD 53
  2.4.2 Phân loại các nhà cung cấp DVPTKD 54
  2.4.3 Các nhà cung cấp DVPTKD chủ yếu tập trung tại thành
  thị
  2.4. 4 Ảnh hường của các chương trìn h hỗ trợ tới thị trường 56
  DVPTKD
  2.4.5 Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp DVPTKD 57
  2.4.6 Chất lượng cùa các DVPTKD còn thấp 58
  2.5 DVPTKD tại các khu vực kinh tế lớn của Việt Nam go
  2.5.1 Hà Nội 60
  2.5.2 Hải Phòng 61
  2.5.3 Đà Nàng 63
  2.5.4 Thành Phố HCM 63
  2.5.5 Đồng Nai 64
  2.5.6 Bình Dương 65
  CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 67
  ni DVPTKD TRONG THỜI GIAN TỚI
  3. Ì Quan điểm phát triển thị trường DVPTKD 67
  3.1.1 Nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng cùa các 67
  DVPTK D
  3.1.2 Thừa nhận, tuân thủ, và thực hiện đầy đủ các cam kết đa 68
  phương, song phương, các yêu cáu cua hội nhập kin h tế
  quốc te
  3.1.3 Việc phát triển thị trường DVPTKD phải được xây dựng 69
  trên cơ sấ tự do hoa, xã hội hóa. thu hút rộng rã i các
  thành phần kinh tế cùng tham gia
  3.2 Mộ t số giải pháp khuyến khích phát triển thị trường DVPTKD từ
  phía nhà nước
  71
  3.2. Ì Tạo khung phập lý rõ ràng, đầy đù đối với hoạt động 71
  cung cấp DVPTKD
  3.2.2 Xây dựng và phát triển đội ngũ các nhà cung cấp chuyên 73
  nghiệp, có chất lượng cao
  3.2.3 Tăng cường khả năng thanh toán và điều kiện tiếp cận 76
  của các DNVV N đôi với các DVPTKD
  3.2.4 Xây dựng các chương trình phát triển thị trường 79
  DVPTKD
  3.3 Giải pháp phát triển thị trường DVPTKD từ phía nhà cung cấp 81
  DVPTKD
  3.4 Giải pháp phát triển thị trường DVPTKD từ phía các doanh 82
  nghiệp
  KẾT IẪJẬX 84
  Danh mục tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Thực trạng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status