Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thâm nhập thị trường thế giới thông qua chuỗi giá trị toàn cầu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thâm nhập thị trường thế giới thông qua chuỗi giá trị toàn cầu

  MỤ C LỤ C
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì: GIỚI THIỆU CHUNG VẾ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 3
  ì . CHUỖI GIÁ TRỊ - MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI 3
  li. KHÁI NIỆM CHUỖI GIÁ TRỊ, CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 8
  1. Chuỗi giá trị 8
  1.1. Khái niệm 8
  1.2. Chuỗi giá trị hay chuỗi giá trị gia tăng? Các yếu tố cấu thành chuỗi
  giá trị 10
  2. Chuỗi giá trị toàn cầu 13
  3. Phân loại chuỗi giá trị 14
  4. Đặc điểm của chuỗi giá trị 15
  4.1. Điều hành trong chuỗi giá trị (Governance) 15
  4.2. Nâng cấp 16
  5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị toàn cầu 18
  HI. VAI TRÒ CỦA VIỆC NGHIÊN cứu CHUÔI GIÁ TRỊ VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ
  TOÀN CẦU TRONG VIỆC THÂ M NHẬP VÀ O THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 21
  Ì. Cấp doanh nghiệp 24
  2. Cấp quốc gia 26
  CHƯƠNG li : TÌNH HÌNH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI THÔNG
  QUA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 28
  ì . ĐÁN H GIÁ TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM 28
  li. THỰC TRẠNG XU
  T NHẬP KHAU HÀN G HOA VÀ THÂ M NHẬP VÀ O THỊ
  TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN
  QUA 34
  1. Nông sản 35
  2. Hàng công nghiệp 47
  2.1. Khoáng sân 49
  2.2. Hàng chế tạo 50
  3. Dịch vụ 55
  ra. KHÁI QUÁT CHUNG VẾ TÌNH HÌNH XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC
  TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 5 8
  1. Khái quát chung 58
  2. Nguyên nhân: 60
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
  THÀNH CÔNG HƠN TRONG THỜI GIAN TỚI THÔNG QUA CHUỖI GIÁ TRỊ
  TOÀN CẨU 6 7
  ì . KINH NGHIỆM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI THÔNG QUA CHUỖI GIÁ
  TRỊ TOÀN CẦU TỪCÁC ĐIÊN HÌNH THÀNH CÔNG ĐÔNG Á 67
  li. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THÂM NHẬP THÀNH CÔNG VÀO THỊ TRƯỜNG THẾ
  GIỚI XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẨU 73
  1. Định hướng chung 74
  2. Nhó m giợi pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động những mắt xích đã
  tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 76
  2.1 Về phía nhà nước 76
  2.2. Về phía doanh nghiệp 80
  3. Nhó m giợi pháp nhằm nâng cấp vị thế doanh nghiệp, quốc gia trong
  chuỗi giá trị toàn cầu 81
  3.1. Nguồn nhân lực - Nhân tô then chốt của thời đại mới 81
  3.2. Công nghệ 83
  3.3. Vốn 84
  IU. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ TRỌNG 87
  1. Đ ổ i mới cách tư duy 87
  2. Quợn lý chất lượng - chìa khoa để thành công 88
  3. Liên kết là sức mạnh 90
  4. Tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu, gắn xúc tiến xuất khẩu với xúc
  tiến đẩu tư 93
  KẾT LUẬN 9 5

  Xem Thêm: Thâm nhập thị trường thế giới thông qua chuỗi giá trị toàn cầu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thâm nhập thị trường thế giới thông qua chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status