Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của Việt Nam và một số giải pháp phát triển ngành du lịch

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của Việt Nam và một số giải pháp phát triển ngành du lịch

  MỤ C LỤ C
  DANH MỤ C BẢNG BIỂ U
  DANH MỤ C BIÊU Đ Ò
  DANH MỤ C T Ừ VIẾ T TẤT
  LỜ I M Ở ĐÀ U Ì
  Chương ì: Khái quát cuộc khủng hoảng tà i chính thế giới và một số tác
  động đến hoạt động du lịch quốc tế 3
  ì . Khái quát cuộc khủng hoảng tà i chính toàn cầu và một số tác động
  đến tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 3
  1. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính thế giới 3
  2. Tác động của cuộc khủng hoảng ố
  2.1. Đối với thế giới ố
  2.2. Đoi với Việt Nam 9
  li . Ảnh hưng chung của khủng hoảng tà i chính toàn cầu tới du lịch
  quốc tế 17
  Chương li : Phân tíc h những ảnh hưng của cuộc khủng hoảng kinh tế
  thế giới trong những năm gần đây đến tình hình 20
  kinh doanh Du lịch Việt Nam 20
  ì . Tổng quan về Du lịch Việt Nam 20
  1. Quá trình phát triển của Du lịch Việt Nam 20
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến Du lịch Việt Nam 22
  2.1. Tài nguyên du lịch 22
  2.2. Đường lối chính sách phát triền du lịch 24
  2.3. Nguồn nhân lực trong ngành Du lịch 24
  2.4. Cơ sờ vật chát kỹ thuật và thiết bị hạ tâng 25
  2.5. Tình hình kinh tê tài chính, chính trị trên thế giới 25
  li . Tình hình hoạt động Du lịch của Việt Nam trong thói gian qua 26
  1. Tinh hình Du lịch quốc tế của Việt Nam trước khi xảy ra cuộc khủ
  hoảng kinh tế thế giới. 26
  1.1. Sổ lượng khách Du lịch quốc tế đèn Việt Nam giai đoạn 200
  2007 27
  1.2. Cơ câu khách Du lịch quác tế 28
  1.3. Doanh thu từ Du lịch quốc tế giai đoạn 2004 - 2007
  1.4. Quy mô đầu tư vào Du lịch giai đoạn 2004 - 2007 3
  1.5. Cơ sở vật chất cùa ngành Du lịch 33
  2. Tình hình Du lịch quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn xảy ra c
  khủng hoảng kinh tế thế giới 34
  2.1. Tống số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2008 và 2009
  2.2. Tỳ trững khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam chia theo mục
  đến trong năm 2008 và 2009 36
  2.3. Tỳ trững khách Du lịch đến Việt Nam chia theo phương tiệ
  trong năm 2008 và 2009 37
  2.4. Thị trường khách Du lịch quốc tế năm 2008 và 2009
  2.5. Doanh thu từ Du lịch quác tê của Việt Nam trong năm 2008
  2009 39
  2.6. Đầu lư vào Du lịch quốc tế năm 2008 và 2009 39
  UI. Những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tà i chính thế giói
  tó i Du lịch Việt Nam 42
  /. Những thách thức đối với ngành Du lịch 42
  1.1. Tình hình kinh tê, chính trị, xã hội của thế giới nhiều biến
  1.2. Cạnh tranh từ các thị trường Du lịch khác
  2. Anh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu tới D
  lịch Việt Nam 43
  2.1. Tốc độ tăng trướng khách quốc tế rất thấp 4
  2.2. Cơ câu khách Du lịch đèn từ những thị trường gân có xu hướn
  tăng lẽn, từ những thị trường xa đang giám hoặc tăng thắp 4
  2.3. Vòn đâu tư Nhà nước giảm, vốn đầu tư trực nép nươc ngoài tăng
  mạnh 47
  2.4. Tốc độ tăng doanh thu từ khách Du lịch quốc tế và doanh thu toàn
  ngành Du lịch thấp 48
  2.5. Số lượng khách đen theo các phương tiện cũng có nhiều biến độn
  49
  Chương III: Định hướng và một số giã i pháp phát triển hoạt động kinh
  doanh Du lịch Việt Nam trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế
  thế giới 51
  ì . Mục tiê u của ngành Du lịch Việt Nam năm 2010 và tầm nhìn năm
  2020 51
  /. Quan điểm 51
  2. Mục tiêu của ngành 52
  2.1. Mục tiêu chung: 52
  2.2. Mục tiêu cụ thê: 52
  li. Kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển dịch vụ Du lịch
  53
  /. Kinh nghiệm cùa Trung Quốc 53
  2. Kinh nghiệm của Thái Lan 55
  3. Kinh nghiệm của Singapore 56
  4. Bài học cho Việt Nam 57
  HI. Các giải pháp phát triển Du lịch Việt Nam trước tác động của cuộc
  khủng hoảng kinh tế thế giói 58
  /. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước. 58
  1.1. Hoàn thiện hệ thong pháp luật, chính sách về Du lịch nhm tạo
  điểu kiện cho Du lịch phát triển 58
  1.2 Xây dựng chiến lược cạnh tranh Du lịch Quốc gia nhm tạo dựng
  thương hiệu cho ngành Du lịch dì
  1.3. Tích cực bào vệ, tôn tạo các tài nguyên Du lịch 62
  1.4. Hoàn thành phân cáp quản lý Nhà nước vế Du lịch ở Trưng ương
  và địa phương 63
  2. Nhóm các giải pháp về phía ngành Du lịch 64
  2. ì. Phát triền các tour Du lịch ngan ngày, giá rè 6
  2.2. Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi 65
  2.3. Tăng cường xúc tiến quảng bá Du lịch 66
  ĩ. 4. Giữ vững thị trường tiềm năng, mở rộng ra một số thị trường khác
  68
  2.5. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực trong
  ngành Du lịch 69
  3. Nhóm giải pháp đối với các công ly du lịch 71
  3. ì. Đa dạng hóa sản phàm, loại hình du lịch 71
  3.2. Tăng cường tính liên kết giữa các doanh nghiệp Du lịch 73
  3.3. Gắn kết Du lịch với công nghệ thông tin 74
  KÉT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  Xem Thêm: Phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của Việt Nam và một số giải pháp phát triển ngành du lịch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của Việt Nam và một số giải pháp phát triển ngành du lịch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status