Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu thực trạng liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với nước ngoài ở Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với nước ngoài ở Hà Nội

  MỤC LỤC
  PHÀ N M Ở Đ Ầ U 3
  CHƯƠNG ì: LÝ LUẬN CHUNG VÈ LIÊN KÉT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI
  HỌ C VỚI NƯ Ớ C NGOÀ I 9
  1. Khái niệm vê liên két đào tạo đại học và sau đại học vói nước ngoài 9
  Ì. Ì Khái niệm và đặc diêm của dịch vụ giáo dục 9
  Ì . 2 Mục tiêu. mục đích liê n kết đào tạo Đại học và sau đại học với nước ngoài 18
  Ì . 3 Đặc diêm chung của liê n kết đào tạo đại học. sau đại học với nước ngoài 19
  2. Các yếu tố tác động đến việc hình thành các chương trình liên kết đào tạo đại học
  và sau đại học vói nước ngoài tại Việt Nam 21
  2.1 Bối cành giáo dục thế giới 21
  2.2 Giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam 24
  3. Vai trò và ý nghĩa cùa các chương trình liên kết đào tạo Đại học và sau đại học
  với nước ngoài ờ Việt Nam 31
  3. Ì Đôi với nên kinh t ê - xã hội Việt Nam 31
  3.2 Đôi với nên giáo dục và các cơ sờ đào tạo trong nước 34
  3.3 Vê phía các đôi tác nước ngoài 37
  3.4 Đ ố i với học viên 38
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI
  HỌ C V À SAU ĐẠI HỌ C VỚ I NƯ Ớ C NGOÀ I Ở H À NỘI 40
  1. Khái quát vè các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại bọc vói nước
  ngoài
  Hà Nội 41
  1. 1 Một số chương trình liê n kết đào tạo và nét đặc trưng riêng 42
  Ì . 2 Quy m ô của chươna trình 44
  1. 3 Mức học phi và mức thanh toán cho giảng viên 45
  Ì . 4 Chương trình siàna dạy và thời lượng chương trinh 47
  Ì . 5 Tiêu chuẩn đựu vào và kết quà đựu ra cùa chương trinh 49
  Ì . 6 Cơ sờ vật chất phục vụ chương trinh 50
  Ì . 7 Các hoạt động naoại khóa cùa chương trình 52
  1. 8 Quàn l ý của trường đôi tác 53
  Ì . 9 Nguyên nhãn học viên tham gia các chương trinh liê n kết đào tạo 54
  1.10 Lý do lựa chọn chương trinh theo học 60
  Ì
  2. Tim hiểu một số chương trình liê n kết đào tạo đại học và sau đại học vói nước
  ngoài ờ Hà Nội 63
  2. Ì Các chương trinh liê n kết dào tạo đại học với nước naoài tại Đ ạ i học Naoại
  Thương 63
  2.2 Trung tám Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm và các chương trình liên kết
  đào tạo với nước ngoài 73
  3. Đánh giá chung về các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học vói
  nước ngoài ờ Hà Nội 81
  3.1 Những kết quà đạt được 81
  3.2 Những mặt hạn chế 83
  CHƯƠNG HI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC
  CHƯƠN G TRÌN H LIÊN KÉ T ĐÀ O TẠ O Đ Ạ I HỌ C V À SAU Đ Ạ I HỌ C VỚ I
  NƯ Ớ C NGOÀ I Ờ H À NỘI 86
  1. Quan diêm và triển vọng phát triển các chương trình liên kết đào tạo vói nước
  ngoài 86
  Ì . Ì Quan diêm mờ cưa thị trường dịch vụ giáo dục đại học 86
  Ì .2 Triẽn vọng phát triẽn cùa các chương trình liê n kết đào tạo 90
  Ì . 3 Các nguyên tắc trong liê n kết đào tạo đại học và sau đại học 91
  2. Giệi pháp nâng cao chất lượng các chương trình liên kết đào tạo đại học vói nước
  ngoài tại Việt Nam thời gian tới 92
  2.1 Đôi với nhà nước 92
  2.2 Đ ố i với các đơn vị đào tạo 94
  2.3 Đ ố i với sinh viên 96
  KÉT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với nước ngoài ở Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với nước ngoài ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status