Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu chiến lược phản đối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiêu dùng giai đoạn 2008-2009

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chiến lược phản đối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiêu dùng giai đoạn 2008-2009

  MỤ C LỤ C
  MỤC LỤ C 0
  Lời mở đầu Ì
  CHƯƠN G ì : C ơ SỞ LÝ LUẬN V É CHIẾN Lược PHÂ N PHÔI
  TRONG KINH DOANH 3
  1.1 . Chiến lược kinh doanh 3
  1.2 . Chiến lược Marketing 6
  1.2.1 . Khái niệm 6
  1.2.2 . Các nội dung của chiến lược Marketing 7
  Ì .2.2 . Ì . Lựa chọn thị trường mục tiê u 7
  1.2.2.2 . Chiến lược Marketing 8
  1.2.2.3 . Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing mix) 10
  1.3 . Chiến lược phân phối 14
  1.3.1 . Khái niệm 14
  1.3.2 . Phương thức phân phối và Kênh phân phối 14
  1.3.2.1. Khái niệm Phương thức phân phối và Kênh phân phối 14
  Ì .3.2.2 . Phân loại phương thức phân phối và Kênh phân phối 16
  1.3.3 . Kênh truyền thống và hệ thống liê n kết theo chiều dọc (VMS) 20
  Ì.3.3.Ì . Các kênh truyền thống (thông thường) 20
  Ì .3.3.2 . Hệ thống phâ
  n phối 23
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG CHIẾN LƯ Ợ C PHÂ N PHẢI CỦA
  UNILEVER VIỆT NAM TRONG BÓI CẢNH M Ở CỬA THỊ TRƯ ỜN G
  BÁ N LẺ V À SUY GIẢM TIÊU DÙN G GIAI ĐO Ạ N 2008-2009 33
  2.1 . Chiến lược phân phối của Unilever Việt Nam 33
  2.1.1 .Giói thiệu về tập đoàn Unilever 33
  2.1.2. Giới thiệu về Unilever Việt Nam 35
  2.1.3. Chiến lược phân phối của Unilever Việt Nam 37
  2.1.3.1. Một số khái niệm cơ bản về kênh bán hàng tại Unilever Việt
  Nam 41
  2.2. Ảnh hưởng của suy giảm kỉnh tế và mở cửa thị trường bán lẻ đen
  ngành bán lẻ và thị trường hàng tiê u dùng Việt Nam 54
  2.2.1. Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến thị trường bán lẻ và ngành
  hàng tiê u dùng nhanh ở Việt Nam 54
  2.2.1.1. Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến thị trường bán lẻ 54
  2.2.1.2. Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến ngành hàng tiê u dùng
  nhanh 60
  2.3. Ảnh hưởng của việc mở cửa thị trường bán lẻ đến ngành bán lẻ của Việt
  Nam 62
  2.4. Chiến lược phân phối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở
  cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiê u dùng năm 2008-2009 65
  Chương IU: MỆ T SỐ KIẾ N NGHỊ V À GIẢ I PHÁP NHÀ M HOÀ N
  THIỆ N CHIẾN LƯ Ợ C PHÂ N PHỐ I CỦA UNILEVER TRONG BỐ I
  CẢNH HIỆ N NAY 76
  3.1. Một số đánh giá ban đầu 76
  3.2.1. Những thành công đạt được 76
  3.2.2. Những tồn tại cần khắc phục 77
  3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phân phối
  của Unilever Việt Nam trong bối cảnh hiện nay 79
  3.2.1. về chiến lược phân phối 79
  3.2.1.1. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu thị trường và dự đoán
  các thay đối của thị trường 79
  3.2.1.2. Phát triển phương thức phân phổi hiện tại thông qua việc cải tạo
  chất lượng kênh phân phối 81
  3.2. 2 . về chiến lược Marketing hỗ trợ chiến lược phân phối 90
  3.2.2.1 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm 90
  3.2.2.2. Hoàn thiện chiến lược giá 91
  3.2.2.3. Hoàn thiện chiến lược hỗ trợ và xúc tiến kỉnh doanh 92
  Kết luận 94

  Xem Thêm: Nghiên cứu chiến lược phản đối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiêu dùng giai đoạn 2008-2009
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chiến lược phản đối của Unilever Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường bán lẻ và suy giảm tiêu dùng giai đoạn 2008-2009 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status