Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình tại Công ty sản xuất và xuất khẩu dệt len Anh Quốc)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình tại Công ty sản xuất và xuất khẩu dệt len Anh Quốc)

  MỤC LỰC
  LỜI NÓIĐẦU1
  CHƯƠN G 1 . MỘ T SỐ VẤN Đ Ể CHUNG VỀ QUẢN L Ý DNN&V 3
  1.1 . VỊ tr í và vai trò của DNN&V trong nền kinh tế quốc dân 3
  1.1.1. Tiêu chí xác định DNN&V 3
  Ì . Ì .2. Vị tr í và vai tr ò của DNN&V trong nền kinh tế quốc dân 5
  1.2 . Quản l ý DNN&V l i
  1.2.1. Quản l ý DNN&V l i
  1.2.2 . Yêu cầu về hoàn thiện quản l ý DNN&V ở Việt Nam 17
  CHƯƠN G 2. PHÂ N TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DNN&V Ở VIỆT NAM
  (Nghiên cệu điển hình tại còng ty TNHH dệt anh quốc) 27
  2.1 . Một sõ i công cụ quản l ý DNN& V 27
  2. Ì . Ì . Đăng ký kinh doanh 27
  2.Ì.2. Thanh tra, kiểm tra, giám sá t của Nhà nước đối với các DNN&V . 34
  2.1.3. Hải quan 39
  2.2 . Một số chính sách hỗ trợ quản l ý DNN&V 46
  2.2.1. Khung pháp l ý 46
  2.2.2. Chính sách thuế 50
  2.2.3. Chính sách đầu tư và tí n dụng 57
  2.2.4. Chính sách đất đai và mặt bằng sản xuất 61
  2.3 . Thực trạng quản l ý qua nghiên cệu điển hình tại còng ty TNHH
  dệt Anh Quốc 65
  2.3.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Dệt Anh Quốc 65
  2.3.2. Tác động của quàn l ý Nhà nước đối với Công ty TNHH Dệt
  Anh Quốc 66
  CHƯƠN G 3. CÁ C GIẢI PHÁ P Đ Ể XUẤT NHẰM HOÀ N THIỆN QUẢN L Ý
  DNN&V ở VIỆT NAM 73
  3.1 . Những giải pháp về phía Nhà nước nhằm hoàn thiện quản l ý
  DNN&VỞViệtNam 73
  3.1.1. Quán triệt đường lối quan điểm cùa Đảng trong việc quản l ý
  các DNN&V ở Việt Nam 73
  3.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quà của các cõng cụ quản l ý đối với
  DNN&V 77
  3.1.3. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách hổ trợ
  cácDNN&V 85
  3. Ì .4. Kiện toàn bộ máy quản l ý Nhà nước đối với DNN&V 94
  3.2 . Giải pháp đỗi với các DNN&V và Công ty TNHH Dệt Anh Quốc trong
  hoàn thiện quản l ý 95
  3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp l ý 95
  3.2.2. Tăng cường đu tư công nghệ mới, hiện đại hoa trang thiết bị 96
  3.2.3. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản l ý 96
  3.2.4. Một số biện pháp khác 97
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤ C

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình tại Công ty sản xuất và xuất khẩu dệt len Anh Quốc)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình tại Công ty sản xuất và xuất khẩu dệt len Anh Quốc) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status