Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị rủi ro trong kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị rủi ro trong kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  Lời cam đoan
  Lòi cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Mở đầu Ì
  CHƯƠN G ì - TỔNG QUAN VỀ TÁI BẢO HIỂ M VÀ RỦ I RO TRONG
  HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂ M 4
  1. 1 Sự ra đời và phát triển thị trường bảo hiểm và tá i bảo hiếm 4
  1.1. 1 Sự ra đời của bảo hiểm trê n thế giới 4
  1.1. 2 Quá trìn h hình thành thị trưởng tá i bảo hiểm thế giới 5
  1. 2 Vai tr ò của tá i bảo hiểm và các phương pháp tá i bảo hiểm cơ bản 7
  1.2. 1 Vai tr ò của tá i bảo hiểm 7
  1.2. 2 Các phương pháp tá i bảo hiểm cơ bản 9
  1.2.2. 1 Tái bảo hiểm theo tỷ lệ i n
  1.2.2. 2 Phương pháp tá i bảo hiếm phi t ý lệ 14
  1. 3 Nhổn dạng rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn 19
  1.3. 1 Khái niệm về rủi ro và tổn thất 19
  1.3.1. 1 Rủi ro 19
  1.3.1. 2 Tổn thất 21
  1.3. 2 Nhổn dạng rủi ro 21
  1.3.2. 1 Nguồn rủi ro 22
  1.3.2. 2 Nguy cơ rủi ro 24
  1.3. 3 Phương pháp nhổn dạng rủi ro 25
  1.3.3. 1 Xem xét phạm vi bảo hiểm và rủi ro tiềm ẩn 25
  1.3.3. 2 Kiểm tra hiện trường rủi ro 25
  1.3.3. 3 Đánh gi á chủ thể tá c động đến rủi ro 26
  1.3.3. 4 Nghiên cứu số liệu tổn thất trong quá khứ 26
  Ì .3.3. 5 Xác định mức giữ lại và tá i bảo hiếm 27
  1.3.3. 6 Tích tụ rủi ro và phương thức bảo vệ 27
  1.3. 4 Đo lường rủi ro và lựa chọn công cụ quản l ý 27
  1.3.4. 1 Đo lường tần suất 28
  1.3.4. 2 Đo lường mức độ nghiêm trọng 29
  1.3.4. 3 Lựa chọn công cụ quản l ý rủi ro 30
  1.3.4. 4 Giám sá t hoạt động quản l ý rủi ro 33
  CHƯƠNG li - THỊ TRƯỜNG TÁI BỘO HIẾM VÀ TÌNH HÌNH QUỘN LÝ
  RỦ I RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÁI BỘO HIỂ M Ở MỘ T số DOANH
  NGHIỆP BỘO HIỂ M ĐẦU NGÀN H VIỆT NAM 36
  2. Ì Khái quát thị trường tá i bảo Việt Nam 36
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển thị trường tá i bảo hiểm 36
  2.1. 2 Thực trạng thị trường bảo hiểm và tá i bảo hiểm Việt Nam 38
  2.1.2.1 Các chỉ số hoạt động, dung lượng và cơ cấu các nghiệp vụ 38
  2.1.2. 2 Mức độ cạnh tranh trê n thị trường 44
  2.1.2. 3 Tình hình tổn thất và chiều hướng phát triển cùa thị trường 48
  2.1. 3 Nhận dạng rủi ro và nguy cơ đối với hoạt động tá i bảo hiểm 54
  2.1.3.1 Đối với hoạt động nhượng tá i bảo hiểm 54
  2.1.3. 2 Đối với hoạt động nhận tá i bảo hiểm 58
  2. 2 Tình hình quản l ý rủi ro hoạt động tá i bảo hiếm trong một số doanh nghiệp đầu
  ngành 58
  2.2. Ì Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex 59
  2.2.2 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 65
  CHƯƠN G H I - CÁ C GIỘ I PHÁP NHẰM NÂN G CAO HIÊU QU Á QUỘN
  RỦ I RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÁI BỘO HIỂ M TẠ I VIỆ T NAM
  3.1 Các giải pháp từ phía nhà nước
  3.1.1 Xây dựng hệ thống chỉ số bảo hiếm

  70
  70
  70
  3.1.2 Thiết lập cơ chế cứu trợ rủi ro thiên tai 71
  3.1.3 Phát hành trá i phiếu thiên tai 72
  3. Ì . 4 Đẩy mạnh đầu tư vào công tác thống kê 72
  3.1.5 Phối hợp với chuyên gia bảo hiểm nước ngoài để xây dựng m ô hình rủi
  ro thiên tai 72
  3.1.6 Lập quỹ bảo hiểm tương hỗ đối với rủi ro thiên tai 73
  3.2 Các giải pháp từ phía hiệp hữi bảo hiểm Việt Nam 74
  3.3 Các giải pháp từ phía các nhà nhận - nhượng tá i bảo hiểm 74
  3.3.1 Từ phía cấc nhà nhận tá i bảo hiểm chuyên nghiệp 74
  3.3.2 Từ phía doanh nghiệp bảo hiểm hay nhà nhượng tá i bảo hiếm 75
  3.3.2.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn
  cán bữ 75
  3.3.2.2 Thiết lập quy trình kiểm duyệt rủi ro 76
  3.3.3 Xác định mức giữ lại tối ưu 92
  3.3.4 Sử dụng linh hoạt các hợp đồng nhượng tá i 93
  3.3.5 Thu xếp chương trình bảo vệ tối ưu 94
  3.3.6 Tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng rủ i ro 94
  Kết luận 95
  Tài liệu tham khảo 96

  Xem Thêm: Quản trị rủi ro trong kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị rủi ro trong kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status