Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quan hệ thương mại Việt Mỹ từ sau hiệp định thương mại giữa hai nước có hiệu lực Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quan hệ thương mại Việt Mỹ từ sau hiệp định thương mại giữa hai nước có hiệu lực Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT
  DANH MỤC BẢNG
  M Ở ĐÀU Ì
  Chương Ì - KHÁI QUÁ T THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠN G MẠI VIỆT-MỸ 6
  1.1. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG VÀ NÊN KINH TẺ M Ỹ 6
  1.1.1. Tình hình kinh tế Mỹ 6
  1.1 .2 . Đặc điểm thị trường Mỹ 1 0
  1.1 .3 . Vị tr í cùa Mỹ trong thương mại quực tế 12
  1.1. 4 Một sự né t về luật thương mại Mỹ 13
  1.1.4.1 Mối quan hệ giũa luật Liên bang và luật các bang cùa Mỹ trong hoạt
  ngoại thương
  1.1.4.2 Luật điều tiết hoại động xuất khấu
  1.1.4.3. Luật điều tiết hoạt động nhập khẩu
  1.2 . Ý NGHĨA VÀ NỘ I DUNG cơ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠN G MẠI VIỆT-MỸ 24
  1 .2 . 1 Sự cần thiết phải đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại hai nước 24
  1 .2. 2 Ý nghĩa cùa Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ đựi với sự phát triển quan hệ 27
  thương mại hai nước
  1 .2. 3 Khái quát về Hiệp định thương mại Việt - Mỹ 28
  1.2.3.1 Căn cứ, cơ sở cùa Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ
  1.2.3.2 Nội dung cơ bàn cùa Hiệp định 3
  Chuông 2 - THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠN G MẠI VIỆT - MỸ KẺ TỪ KHI 35
  HIỆP ĐỊNH THƯƠN G MẠI GIỮA HAI NƯ Ớ C C Ó HIỆU LỤC
  2.1. TĂNG TRƯỜNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ MỸ 35
  2 .1. 1 Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ thòi kỳ trước khi có Hiệp 35
  định thương mại Việt - Mỹ
  2 .1 . 2 Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ sau khi có Hiệp định Thuong 38
  mại Việt- Mỹ
  2.1.2.1 Kim ngạch xuất khau 3
  2.1.2.2 Kim ngạch nhập khẩu 41
  2.2 . Cơ CÀU MẶT HÀN G XUẤT NHẬP KHẨU GrỮA VIỆT NAM VÀ M Ỹ 43
  2.2 . 1 Cơ cấu hàng xuất khẩu 43
  2.2. 2 Cơ cấu hàng nhập khẩu 57
  2.3 . NHỮNG VÂ N ĐÈ NẢY SINH TRONG QUAN HỆ THƯƠN G MAI SONG PHƯƠN G 58
  KỂ T Ừ KHI HIỆP ĐINH THƯƠN G MẠI VỆ T - M Ỹ có HIỆU Lực
  2.3.1. Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc thâm nhập thị 59
  trưựng Mỹ khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực
  2.3.1.1 Năng lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp Việt Nam còn yếu
  2.3. ỉ. 2 Hàng hóa các nước khác có sức cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ
  2.3.1.3 Các biện pháp báo hộ sản xuất nội địa cùa Mỹ đang có chiều hướng gi
  tăng
  2.3.1.4 Năng lực xuất khẩu và cơ cấu hàng hoa cùa Việt Nam còn hạn che trên
  trường Mỹ
  2.3.1.5 Quan hệ giữa hai nước còn một số vấn để nhạy cám chưa đưắc tháo gỡ
  càn trờ cho hoại động thương mại
  2.3.1.6 Những vấn để khác 67
  2.3.2 . Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Mỹ trên thị truống Việt Nam từ 69
  khi Hiệp định có hiệu lực
  2.3.2.1 Tính minh bạch, cụ thể và chắc chắn trong hệ thống pháp luật thươ
  Việt Nam
  2.3.2.2 Vấn để thục thi liên quan đến hoại động bào hộ quyển sở hữu tri tu
  Việt Nam
  2.3.2.3 Các van đề về đổi xử toi huệ quốc và đối xử quốc gia
  2.3.2.4 Tinh trạng áp dụng luật pháp một cách tuy tiện, thiếu thống nhai,
  và hắp lý
  Chuông 3 - GIẢ I PHÁP CỦA VIỆT NAM Đ Ố I VỚ I VIỆC THÚ C ĐÁ Y QUAN HỆ 76
  THƯƠN G MẠ I VIỆT - M Ỹ THỜ I GIAN TỚ I
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN QUAN HỆ THƯƠN G MẠI VIỆT - M Ỹ TRONG THỜI 76
  GIAN TỚI
  3.1.1. Nhũng thuận lợi chù yếu 76
  3.1.2. Nhũng khó khăn 78
  3.1.3. Phương hướng phát triển quan hệ thương mại Việt - Mỹ 80
  3.2 . NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA VIỆT NAM NHẰM ĐẨY MẠNH QUAN HỆ THƯƠN G 82
  MẠI VIỆT - M Ỹ
  3.2.1 Giải pháp tổng thế cùa Việt Nam đối với các vấn đề nãy sinh trong quan hệ 82
  thương mại vói Mỹ từ khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lục
  3.2. 2 Nhó m giải pháp để tăng cường kim ngạch xuất khẩu đối với một số mặt hàng 88
  trọng điểm hiện nay của ta sang thị trường M ỹ
  3.2.2.1 Các giải pháp đối với mặt hàng dệt may 8 8
  3.2.2.2 Các giải pháp cho mặt hàng thúy sàn 91
  3.2.2.3 Các giãi pháp đối với mặt hàng giày dép 93
  3.2.2.4 Các biện pháp đối với mật hàng đồ gỗ nội thất 9 5
  3.2.2.5 Các biện pháp đối với nông sàn và thực phẩm 98
  3.2.2.6 Các biện pháp đói với các mặt hàng thù công mỹ nghệ 101
  KÉ T LUẬ N
  TÀI LI
  U THA M KHẢ O
  PH Ụ LỤ C

  Xem Thêm: Quan hệ thương mại Việt Mỹ từ sau hiệp định thương mại giữa hai nước có hiệu lực Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quan hệ thương mại Việt Mỹ từ sau hiệp định thương mại giữa hai nước có hiệu lực Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status