Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chiến lược và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành cà phê Việt Nam trong môi trường kinh doanh quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chiến lược và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành cà phê Việt Nam trong môi trường kinh doanh quốc tế

  mạc Lạc
  Lời mỏ đầu Ì
  CHƯƠN G ì : NHỮNG VẤN Đ Ể c ơ BẢN CỦA THƯƠN G MẠI QUỐC
  TẾ V À MÔ I TRƯ ỜN G KINH DOANH QUỐC TẾ 4
  ì . Những vấn đề của thương mại quốc tế 4
  1 . Vài nét về thương mại quốc t ê 4
  2 . Vai trò của thương mại quốc t ê 6
  3. Chộc năng và nhiệm vụ của thương mại quốc t ê 7
  3.1. Chức năng 7
  3.2. Nhiệm vụ 8
  li. Những cơ hội và thách thộc của quá trình toàn cầu hoa đối
  với môi trường kinh doanh quốc tế 9
  1 . Môi trường kinh doanh quốc tế 9
  1 . 2 Môi trường kinh tế - tài chính l o
  1 .3 . Môi trường chỉnh trị, pháp luật 11
  1.4.Môi trường khoa học công nghệ l i
  1 .4 . Môi trường tự nhiên, văn hoa - xã hội 12
  1 .5 . Môi trường cạnh tranh hay môi trường tá c nghiệp 12
  2. Những thách thộc của quá trình toàn cầu hoa đôi vói môi trường
  kinh doanh 16
  2.1. Tính tất yếu của quá trìn h toàn cầu hoa 16
  2.1.1. Một nền công nghệ toàn cầu đang xuất hiện
  2.1.2. Các quan hệ kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển
  2.1.3. Những vấn đề kinh tế toàn cầu đang ngày càng xuất hiện nhiều
  2.2. Những cơ hội và thách thức của quá trìn h toàn cầu hoa đối v
  i các nưc
  trong đó có Việt Nam 19
  2.2.1. Về thị trường 2
  2.2.2. Về các dòng vốn và công nghệ 21
  2.2.3. Về lao động 22
  2.2.4. Về văn hoa 23
  2.2.5. Về thểchếpháp luật 23
  3. Những thuận lợi và khó khăn của ngành Cà phê Việt Nam trong bôi
  cảnh hiện tại 24
  3.1. Những thuận lợ i 24
  3.2. Những khó khăn 26
  CHƯƠNG lĩ: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHAU CÀ PHÊ
  VIỆT NA M 30
  ì. Tống quan về ngành Cà phê Việt Nam 30
  1. Lịch sử ra đời và phát triển của ngành Cà phê Việt Nam 30
  2. VỊ tr í của ngành Cà phê trong nền kinh tê Việt Nam 35
  li. Đánh giá tình hình sản xut, xu
  t khẩu Cà phê Việt Nam 36
  1. Khái quát tình hình chung sản xut, xut khẩu cà phê của thế giới 36
  1.1. Tình hình sản xuất cà phê thế giới 37
  1.2. Tình hình nhu cầu tiên thụ cà phê thế giới 39
  1.3. Tinh hình xuất khẩu cà phê thế giói 40
  2. Tình hình sản xut, xut khẩu cà phê của Việt Nam 42
  2.1. Tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam 42
  2.7.7. Về diện tích 42
  2.1.2. Về năng suấsản lượng 44
  2.2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam 46
  2.2.1. Về sản lượng 46
  2.2.2. Về giá cả, chất lượng và kim ngạch 47
  2.2.3. Về cơ cấu cà phê xuất khẩu 49
  2.2.4. Về thị trường 50
  2.3. Các chủ thể kinh tế và công tác tổ chức xuất khẩu cà phê
  phê Việt Nam 53
  2.3.1. Các chủ thể kinh tế 53
  2.3.2. Công tác tổ chức xuất khẩu cà phê của ngành Cà phê Việt Nam
  UI. Chiến lược của ngành Cà phê Việt Nam trong những nă m
  tới 59
  1 . Mục tiê u của ngành Cà phê trong giai đoạn 2000-2010 59
  1.1. Về sản xuất nông nghiệp 59
  1.2 . Về kim ngạch, thị trường và công tá c xuất khẩu 60
  1 .3 . Về công nghiệp chế biến 60
  1 .4 . Về tiê u chuẩn hoa 61
  2 . Các phương hướng giải pháp cụ thể 61
  2.1. Những giải pháp chiến lược dài hạn 61
  2.2. Những giải pháp chiến lược mang tín h tìn h thế, ngắn hạn 62
  CHƯƠNG HI: MỘT số GIẢI PHÁP CHIÊN LƯỢC VÀ KIẾN NGHỊ
  CHO NGÀN H CÀ PHÊ VIỆT NAM NHAM NÂN G CAO HIỆU QUA
  KINH DOANH TRONG MÔ I TRƯ ỜN G KINH DOANH Quốc TẾ 64
  ì. Dầ đoán thi trường cà phê thế giới 64
  1 . Triển vọng về cung 64
  2. Triển vọng về cầu 65
  3. Triển vọng về giá cả 66
  li . Thầc trạng khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam 67
  1 . Khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam 67
  1.1. Điểm mạnh 67
  1.1.1. Về điều kiện tự nhiên 67
  1.1.2. Về hương vị tự nhiên của sản phẩm 6
  1.1.3. Về cơ cấu sản phẩm 70 1.1.4. Về tiềm năng lao động
  1.1.5. Về mùa vụ thu hoạch sản phẩm
  1.2 . Điểm yếu 71
  1.2.1 .Về vấn đề giống 71
  7.2.2 . Về khâu thu hái chế biến 72
  1.2.3. Về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
  1.2.4. Về công tác chuyển giao kỹ thuật
  1.2.5. Về công tác quản lý trong ngành Cà phê
  1.2.6. Về khả năng tài chính 7
  2. Các nhân t ô ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam 80
  2.1. Đe doa từ đối thủ cạnh tranh hiện tại 80
  2.2. Đe doa từ phía người mua 82
  2.3. Đe doa từ các sản phẩm thay thế 83
  2.4. Đe doa từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 83
  HI. Một số giải pháp chủ yếu cho ngành Cà phê Việt Nam nhằm
  nâng cao hiệu quả kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc
  tế. 84
  1. Nâng cao khả năng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm cà phê xuất
  khẩu 84
  1.1. Chọn và lai tạo giống cà phê với chất lượng tốt và năng suất cao 85
  1.2 . Đầu t ư đội mói công nghệ chế biến cà phê xuất khẩu 86
  1. 3 Làm tốt hơn công tá c tiê u chuẩn hoa và quản l ý tiê u chuẩn chất lượng 88
  2. Tiếp tục đẩy mạnh trồng mới cà phê 89
  3. Luôn có đôi sách linh hoạt khi có biên động về giá 90
  4. Đa dạng hoa chủng loại mặt hàng cà phê có chất lượng cao 91
  5. Tăng cường hoạt động Marketing 92
  5.1. Tăng cường công tá c thăm dò thị trường 92
  5.2. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, khuyếch trương sản phẩm 93
  6 . Quản l ý tốt mạng lưới xuất khẩu 94
  li . Một s ố kiến nghị chủ yếu 96
  1. Kiên nghị với Nhà nước 96
  1.1. Về chính sách đầu tư cho vay 96
  1.2. Về chính sách thuế nông nghiệp 97
  1.3. Về chính sách tiêu thụ sản phẩm cà phê 97
  1.4. Về chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 98
  1.5. Về việc hội nhập cà phê Việt Nam vào ASEAN 98
  1.6. Về việc thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu cà phê 99
  1.7. Về quy chế chất lượng cà phê xuất khẩu 99
  1.8. Về việc thành lập cơ quan quản l ý cấp Nhà nước đối với ngành Cà phê 100
  2. Kiên nghị với các ban ngành liê n quan 100
  Kết luận lo i
  Tài liệu tham khảo 102

  Xem Thêm: Những giải pháp chiến lược và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành cà phê Việt Nam trong môi trường kinh doanh quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chiến lược và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành cà phê Việt Nam trong môi trường kinh doanh quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status