Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng và giải pháp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng và giải pháp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  DANH MỤC CÁC TỪVIÊT TẮT
  NỘI DUNG
  CHƯƠNG ì . HỘI NHẬP KINH TẾ Quốc TẾ VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO
  NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết về lĩnh vực ngân hàng Ì
  1.1.1. Khái niệm và nội dung chủ yếu của toàn cầu hoa, khu vực hoa và
  hội nhập kinh tế quốc tế Ì
  1.1.1.1. Toàn cầu hoa kinh tế. Ì
  1.1.1.2. Khu vực hoa 2
  1.1.1.3. Hội nhập kinh tế quốc tế. 4
  1.1.2 . Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế .6
  1 .2 . Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng và lộ trìn h hội nhập 8
  1.2.1 . Các thoăn thuận đã ký với ASEAN trong lĩnh vực ngân hàng 8
  1.2.2 . Các cam kết về dịch vụ ngân hàng trong Hiệp định Thương mại
  Việt Nam- Hoa Kỳ lo
  1 .3 . Năng lực cạnh tranh 13
  1.3.1 . Khái niệm năng lực cạnh tranh 13
  1.3.2 . Năng lực cạnh tranh của NHTM 15
  1 .4 . Các tiê u chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM 16
  1.4.1 . Năng lực tà i chính 17
  1.4.1.1. Vốn tự có và hệ soán toàn vốn 17
  1.4.1.2. Chất lượng tài sản Có 18
  1.4.1.3. Mức sinh lời 1 8
  1.4.1.4. Khả năng thanh toán 19
  1.4.2 . Năng lực công nghệ 19
  1.4.3 . Nguồn nhân lực 19
  1.4.4 . Năng lực quản l ý 20
  1.4.5 . Mức độ đa dạng của sản phẩm 20
  1.4.6 . Mạng lưới hoạt động 20
  1.4.7 . Thương hiệu và khả năng quảng bá thương hiệu 20
  CHƯƠNG li - THỰC TRẠNG NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC
  NGÂ N HÀN G THƯƠN G MẠ I VIỆ T NAM 22
  2.1. Khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam 22
  2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 25
  2.2.1. Năng lực tà i chính 27
  2.2.1.1. Vốn tự có và hệ soán toàn vốn 27
  2.2.1.2. Chất lượng tài sản 32
  2.2.1.3. Mức sinh lời 34
  2.2.1.4. Khả năng thanh khoản 37
  2.2.2. Thực trạng năng lực công nghệ 39
  2.2.3 . Thực trạng nguồn nhân lực 42
  2.2.3.1 Chất lượng nhân lực còn hạn chế 4
  2.2.3.2. Chính sách tuyển dụng còn nhiều bất cập
  2.2.3.3. Bất cập trong chính sách lương bổng và đánh giá nhân vi
  2.2.3.4. Hiện tượng "chảy máu chất xám" trầm trọng 4
  2.2.4. Thực trạng năng lực quản l ý 48
  2.2.4.1.Năng lực của đội ngũ lãnh đạo 48
  2.2.4.2. Công cụ hỗ trợ hoạt động quản lý 49
  2.2.5 . Mạng lưới chi nhánh 51
  2.2.6 . Mức độ đa dạng trong đầu tư và cung cấp dịch vụ 52
  2.2.7 . Thực trạng tình hình phát triển thương hiệu 55
  2.3. Đánh giá khái quát về những lợi thế và thách thức trong cạnh tranh
  của các NHTM Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. 56
  2.3.1 . Những lợi thế 56
  2.3.2 . Những thách thức 58
  CHƯƠNG in . CÁ C GIỆI PHÁP CHỦ YÊU NÂNG CAO NĂNG Lực
  CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI
  NHẬP 6 1
  3.1. Định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của ngành ngân hàng Việt Nam 61
  3.2 . Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các NHTM 62
  3.2.1 . Các giải pháp tăng cường năng lực tà i chính 62
  3.2.1.1. Tăng vốn điều lệ 62
  3.2.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 67
  3.2.1.3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động 69
  3.2.1.4. Ngăn ngừa rủi ro thanh khoản 69
  3.2.2 . Tạo sức bật toàn diện cho công nghệ của ngân hàng 70
  3.2.3 . Tăng cường khả năng quản l ý ngân hàng 72
  3.2.3.1. Tạo lập bộ máy quản lý ngân hàng giàu năng lực 72
  3.2.3.2. Phát triển hệ thống thông tin quản lý tập trung
  3.2.3.3. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh dài hạn
  3.2.4. Đa dạng hoa sản phẩm theo hướng chú trọng phát triển các dịch vụ
  phi tí n dụng 76
  3.2.5. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 78
  3.2.6. Giải pháp phát triển mạng lưới hoạt động 80
  3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động marketting nhằm quảng bá và phát triển
  thương hiệu 80
  3.2.8. Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82
  3.2.8.1. Cải cách chế độ tuyển dụng 8
  3.2.8.2. Tăng cường hiệu quả đào tạo 8
  3.2.8.3. Xây dựng cơ chế thưởng phạt công bằng và hợp lý 8
  3.2.8.4. Tạo lập một mồi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệ
  3.3. Các giải pháp mang tính vĩ m ô 86
  3.3.1. Về vai tr ò của NHNN Việt Nam 86
  3.3.2. Đảm bảo quyền bình đờng của các NHTMCP 87
  3.3.3. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ngân hàng 88
  3.3.4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tí n dụng
  (CIC) nhằm hỗ trợ và minh bạch hoa hoạt động tí n dụng 89
  3.3.5. Tạo lập sự liên kết giữa các ngân hàng Việt Nam 90
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng và giải pháp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng và giải pháp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status