Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương

  MỤC LỤC
  Mục lục Trang
  Lời nói đầu 1
  Ì . Tính cấp thiết của đề tà i 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Nội dung nghiên cứu 3
  Chương 1: Khái quát chung về quản l ý Nhà nước đối với ngoại thương và 4
  vai tr ò của kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản
  l ý Nhà nưóc về ngoại thương.
  1.1. Ngoại thương và quản l ý Nhà nước về ngoại thương 4
  1.1.1. Ngoại thương và đặc điểm của ngoại thương. 5
  1 1.2 . Tính tất yếu của quản l ý Nhà nước đối với hoạt động ngoại thương 5
  1.1.3 . Các nguyên tởc quản l ý Nhà nước đối với hoạt động ngoại thương 7
  Ì . Ì .4. Nội dung công tá c quản l ý Nhà nước đối với ngoại thương 8
  1.1.5 . Các biện pháp chủ yếu trong quản l ý Nhà nước đối với hoạt động 11
  ngoại thương
  1.2 . Vai tr ò của kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản l ý Nhà 13
  nước về ngoại thương
  Ì .2. Ì . Khái niệm và phân loại kiểm toán 13
  1.2.2 . Vai tr ò kiểm toán trong quản l ý Nhà nước về ngoại thương 15
  1.2.3 . Kinh nghiệm một số nước trong quản l ý Nhà nước về Ngoại thương Í8
  bằng biện pháp kiểm toán
  Chương 2: Thực trạng quản l ý Nhà nước về ngoại thương bằng biện pháp 21
  kiểm toán những năm qua.
  2. Ì . Sự phát triển các hình thức kiểm toán ở VN thời gian gần đây 21
  2.1.1. Kiểm toán nội bộ (rong các doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương 21
  2.1.2. Quá trìn h hình thành và phát triển của loại hình kiểm toán độc lập 24
  2.1.3. Địa vị pháp l ý của cơ quan kiểm toán Nhà nước trong cơ cấu bộ 32
  máy quản l ý Nhà nước về hoạt động ngoại thương
  2.2. Những thành tựu kiểm toán đối với quản l ý ngoại thương 38
  2.2.1. Đối với việc phát triển sản xuất kinh doanh ngoại thương 38
  2.2.2. Kiểm toán đối với việc thực hiện các quy chế ngoại thương 42
  2.2.3. Kiểm toán thực hiện quản lý Nhà nước về ngoại thương thông qua 51
  kiểm toán việc thu thuế và nộp ngân sách Nhà nước
  2.3. Những khó khăn trong hoạt động của kiểm toán ở Việ t Nam 54
  2.3.1. Địa vị pháp lý của kiểm toán Nhà nước và nền tảng pháp luật kinh 54
  doanh chưa đầy đủ.
  2.3.2. Đ ộ i ngũ cán bộ còn yếu về trình độ và thiếu về số lượng 55
  2.3.3. Bộ máy kiểm toán Nhà nước chưa hoàn thiện, chưa có bộ phận 56
  chuyên ngành kiểm toán đối vói hoạt động ngoại thương như
  "Kiểm toán Hải quan" ở một số nước trên thế giới
  Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò kiểm toán trong việc thực hiện 57
  chức năng quản l ý Nhà nước về ngoại thương ở nước ta.
  3. Ì -Các định hướng cơ bản 57
  3.1.1. Hoàn thiện hệ thống chuỗn mực kế toán và chuỗn mực kiểm toán 57
  Việ t Nam
  3.1.2. M ở rộng quy m ô đào tạo kiểm toán viên với mục tiêu, chương trình 62
  đào tạo thống nhất.
  3.1.3.Nâng cao địa vị pháp lý của mỗi loại hình kiểm toán trong hệ thống 64
  quản l ý Nhà nước - Đặc biệt là kiểm toán Nhà nước
  3.2. Giải pháp vĩ m ô 66
  3.2.1. Sớm hình thành bộ phận kiểm toán Hải quan 66
  3.2.2. Hoàn thiện hệ thống kiểm toán theo hướng kiểm toán Nhà nước 71
  thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm toán
  3.2.3. Ban hành và hoàn thiện hệ thống chuỗn mực kiểm toán Việ t Nam 73
  3.3. Các giải pháp v i m ô 77
  3.3.1. Thường xuyên kiểm toán các tà i liệu chứng từ của hàng hoa xuất 77
  nhập khỗu
  3.3.2. Tăng cường kiểm toán các hoạt động của các doanh nghiệp ngoại 79
  thương
  3.3.3. Thành lập chuyên ngành đào tạo kiểm toán ở các trường đại học 80
  kết hợp với việc đào tạo lại , với chế độ thi tuyển thường xuyên để
  lựa chọn và đánh giá tiêu chuỗn kiểm toán viên
  Phần kết luận g£ j
  Danh mục tài liệ u tha m khảo

  Xem Thêm: Kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status