Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG Ì- NHŨNG VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG T
  TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
  1.1 Ngân hàng thương mại và chức năng của ngân hàng thương mại
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 5
  1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 7
  Ì. Ì .3 Phân loại ngân hàng thương mại 12
  1.2 Tài trợ thương mại quốc tế của các ngân hàng thương mại 15
  1.2.1 Khái niệm tài trợ thương mại quốc tế 15
  Ì .2.2 Vai trò của tài trợ thương mại quốc tế 16
  1.2.3 Các hình thức tài trợ thương mại quốc tế 19
  1.3 Các nhân tố nh hưởng tói hoạt động tài trợ thương mại quốc
  1.3.1 Môi trường kinh doanh quốc tế 26
  1.3.2 Năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp 27
  1.3.3 Cổ phần hóa 27
  CHƯƠN G 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠN G
  MẠI QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI C Ổ PHẦN NGOẠI THƯƠN G VIỆT NAM 30
  2.1 Khái quát về sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần
  ngoại thương Việt Nam 30
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 30
  2. Ì .2 Tình hình hoạt động kinh doanh trước và sau cổ phần hóa 33
  2.1.2.1 Huy động vốn 33
  2.1.2.2 Tín dụng 35
  2.1.2.3 Dịch vụ 36
  2. Ì .2.4 Hiệu quả kinh doanh 39
  2.2 Thực trạng hoạt đởng tài trợ thương mại quốc tế tại Sở giao
  dịch Vietcombank sau cổ phần hóa 42
  2.2.1 Các hình thức tài trợ thương mại quốc tế tại sở giao dịch
  Vietcombank 43
  2.2.1.1 Dùng vốn cho vay 43
  2.2.1.2 Tài trợ bằng chữ "Tín" 47
  2.2.1.3 Cung cp các dịch vụ tài chính 50
  2.2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại
  Sở giao dịch Vietcombank 53
  2.2.2. Ì Những kết quả dạt được 53
  2.2.2.2 Hạn chế và nguyên nhân 56
  CHƯƠN G 3- MỘ T SỐ GIẢI PHÁ P PHÁ T TRIỂN HOẠT Đ ỘN G
  TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG
  VIỆT NAM 60
  3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động tài trớ thương mại quốc
  3.1.1 Môi trường kinh tế quốc tế có nhiều biến động 60
  3.1.2 Khả năng vốn của doanh nghiệp có hạn 62
  3.1.3 Cạnh tranh gay gắt trên thị trường Việt Nam trong tiến trình
  hội nhập và thực hiện các cam kết 63
  3.1.4 Tài trợ thương mại quốc tế giúp nâng cao năng lực cạnh tran
  của các doanh nghiệp 64
  3.1.5 Các yếu tố nền kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
  của doanh nghiệp 64
  3.2 Định hướng phát triển hoạt động tài trớ thương mại quốc tế ở
  Sở giao dịch Vietcombank sau cổ phần hóa 67
  3.2.Ì Định hướng phát triển chung 67
  3.2.2 Định hướng phát triển trong hoạt động tài trợ thương mại quốc
  tế của Sở giao dịch 71
  3.3 Các giải pháp phát triển hoạt động tài trớ thương mại quốc tế
  Sở giao dịch Vietcombank sau cổ phần hóa 72
  3.3.1 Tăng cường vốn tự có 72
  3.3.2 Đa dạng hóa hình thc tài trợ 73
  3.3.3 Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động tài trợ 7
  3.3. 4 Duy tr ì và phát triển mạng lưới khách hàng 74
  3.3.5 Bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của đội ngũ
  cán bộ 75
  3.3.6 Phát huy những thế mạnh sẵn có về nguồn ngoại tệ và kinh
  nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế 76
  3.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ
  phần ngoại thương TW 77
  3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 77
  3.4. Ì. Ì Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý 77
  3.4. Ì .2 Tăng cuông các biện pháp hỗ trứ 77
  3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương TW 78
  3.4.2.1 Triển khai các hình thức tài trứ thương mại quốc tế mới 78
  3.4.2.2 Bồi dưỡng về nghiệp vụ tài trứ mới cho các chi nhánh 79
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status