Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam cho hoạt động xuất nhập khẩu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam cho hoạt động xuất nhập khẩu

  MỤC LỤC TRANG
  PHẦN MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG Ị : NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ
  ĐẦU Tư TÍ N DỤNG CHO XNK 9
  Ì. Ì NHTM và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân 9
  1.1. 1 Các nhiệm vụ cơ bản của NHTM 9
  Ì . Ì . 2 Vai tr ò của NHTM trong nền kinh tế quốc dân 13
  1. 2 Đầu t ư tí n dụng cho XNK của NHTM 14
  Ì .2. Ì Đặc điểm của đầu t ư tí n dụng cho XNK 14
  Ì .2. 2 Vai tr ò của đầu t ư tí n dụng cho XNK 15
  1.2. 3 Các hình thức đầu t ư tí n dụng cho XNK 19
  1. 3 Rủi ro trong hoạt động đầu t ư tí n dụng cho XNK 23
  1.3. 1 Rủi ro chung trong hoạt động tí n dụng của Ngân hàng
  thương mại 23
  Ì .3. 2 Rủi ro đặc thù trong hoạt động đầu t ư tí n dụng cho XNK 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG CỦA NHCTVN
  CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 30
  2.1 Thực trạng công tác đầu tư tín dụng của NHCTVN cho
  hoạt đọng XNK 30
  2.1.1 Quy chế và tổ chức quản l ý công tá c đầu tư tí n dụng cho
  XNK " 30
  2.1.2 Các hình thức đầu tu tí n dụng cho XNK 34
  2.1. 3 Đánh giá về quy chế, tổ chức quản l ý công tá c đầu tư
  tí n dụng cho XNK và hình thức đầu t ư tí n dụng cho XNK 38
  2.1. 4 Những kết quả , chỉ tiê u phản ánh sự tăng trướng và
  chất lượng đầu tu tí n dụng cho XNK và những đánh giá 44
  2.2 Những nguyên nhân ảnh hướng tới việc mớ rộng và nâng cao
  chất lượng đầu t ư tí n dụng cho XNK 54
  2.2.1 Những nguyên nhân Khách quan 54
  2.2. 2 Những nguyên nhân chủ quan của Ngân hàng công thương 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU TU
  TÍ N DỤNG CHO HOẠT Đ ỘN G XUẤT NHẬP KHẨU 68
  3.1 Sự cần thiết phải mớ rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tí n dụng
  cho hoạt động XNK 68
  3.2 Định hướng đầu tư tín dụng xuất nhập khẩu trong thòi gian tói
  NHCTVN 70
  3.3 Một số giải pháp mở rộng và nàng cao chất lượng đầu tư tín dụ
  cho hoạt động XNK 71
  3.3.1 Giải pháp Ì : Xây dựng chiến lược về đầu tư tí n dụng cho
  XNK J
  71
  3.3. 2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng thẩm định tí n dụng XNK 72
  3.3. 2 Giải pháp 3: Đa dạng và linh hoạt các hình thức đầu tư
  tí n dụng trong lĩnh vực XNK 74
  3.3. 4 Giải pháp 4: Đẩy manh công tá c huy động nguữn vốn
  ngoại tệ và hoạt động mua bán ngoại tệ 78
  3.3. 5 Giải pháp 5 : Củng cố và nâng cao hiệu quả Công tá c thu
  thập thông tin và xử l ý thông tin tại hội sở chính Ngân hàng Công
  thương 80
  3.3. 6 Giải pháp 6 : Nâng cao chất lượng công tá c đào tạo và sử
  dụng nhân lực 82
  3. 4 Những kiến nghị vói nhà nước, Ngân hàng nhà nước Việt nam và
  Ngân hàng Công thương Việt Nam để thực hiện tốt các giải pháp trê n 86
  KÉT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  93

  Xem Thêm: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam cho hoạt động xuất nhập khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam cho hoạt động xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status