Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập

  MỤC LỤC
  DANH MỤ C CỤ M T Ừ VIẾT TẮT
  DANH MỤ C BẢNG, sơ Đ Ô
  PHẦN M Ở Đ Ầ U Ì
  Chương ì: Tác động của hội nhập kinh t ê đôi vói cơ chê quản l ý và hoạt 5
  động kinh doanh của ngân hàng thương mại
  Ì . lNhững vấn đề chung về cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của các 5
  ngân hàng thương mại
  Ì .1.1 Cơ chế quản lý của các ngân hàng thương mại 5
  Ì .1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ã
  Ì . 2 Tác động của hội nhập kinh tế đối với cơ chế quản l ý và hoạt động kinh 35
  doanh của các ngân hàng thương mại
  1.2.1 Bối cảnh hội nhập chung 35
  1.2.2 Tác động của hội nhập kinh tế đối với cơ chế quản lý và hoạt động 37
  kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt nam
  Chương li : Thực trạng cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của 41
  Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
  2.1 Ngân hàng Ngoại thương Việt nam-quá trìn h phát triển và vị tr í của nó 4]
  trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam
  2.2 Cơ sở pháp l ý đối với cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của Ngân 42
  hàng Ngoại thương Việt nam
  2.3 Thực trạng cơ chế quản l ý của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 43
  2.2.1 Mô hình tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt nơm 4
  2.2.2 Hoạt động giám sát nội bộ 45
  2.2.3 Uy ban quản lý Tài sản Nợ/Có- Uy bơn quản lý rủi ro 45
  2.3.4 Quản lý vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 4
  2.3.5 Tồn tại trong cơ chế quản lý và nguyên nhân của chúng 4
  2.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 50
  2.4.1 Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 5
  Ngoại thương Việt nam
  2.4.2 Những hạn chế của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam trong hoạt 59
  động kinh doanh. Nguyên nhân của chúng
  2. 5 Kinh nghiệm đổi mới cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của một số 61
  nước trong khu vực
  Chương in: Các giải pháp đổi mới cơ chê quản l ý và hoạt động kinh 64
  doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
  3.1 Những đòi hỏi tất yếu khách quan của việc đổi mới cơ chế quản l ý và hoạt 64
  động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
  3.1.1 Yêu cầu đổi mới đối với các ngân hàng thương mại Việt nam trong 64
  quá trình hội nhập kinh tế
  3.1.2 Cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 66
  trong quá trình hội nhập kinh tế
  3. 2 Mục tiê u của quá trìn h đổi mới cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh 68
  của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
  3. 3 Đnh hướng đổi mới cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của Ngân 69
  hàng Ngoại thương Việt nam
  3.3.1 Đổi mới mô hình tổ chức theo hình khối và theo đối tượng khách 6
  hàng kết hợp sản phẩm
  3.3.2 Đổi mới hoạt động giám sát nội bộ theo hướng phân định rõ chức 70
  năng kiểm tra, kiểm toán nội bộ
  3.3.3 Đổi mới hoạt động Theo hướng ngân hàng đa năng 70
  3. 4 Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản l ý và hoạt động kinh doanh của 71
  Ngân hàng Ngoại thương Việt nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
  3.4.1 Các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý Ì \
  3.4.2 Các giải pháp nhảm đổi mới hoạt động kinh doanh 80
  3.4.3 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 84
  KẾT LUẬN 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  Xem Thêm: Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status