Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá môi trường kinh doanh của tổng công ty VINATEX và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá dệt may của tổng công ty sang thị trường EU

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá môi trường kinh doanh của tổng công ty VINATEX và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá dệt may của tổng công ty sang thị trường EU

  JlliỊA Lúc
  Trang
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT I
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ 3
  LỜI NÓI ĐẦU 4
  CHƯƠN G 1 : NHŨNG VÂ N Đ Ể cơ BẢN VỀ MỎI TRƯ ỜN G KINH DOANH CỦA
  DOANH NGHIỆP 8
  1.1 . Khái quát về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 8
  ì.LI. Khái niệm 8
  1.1.2. Đặc điểm của môi trường kinh doanh 1
  1.1.3. Phân loại các yếu tố của môi trường kinh doanh
  LÌA. Tác động của môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp kinh doanh
  quốc tế 17
  1.1.5. Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh và vận dụng vào tó ch
  các hoạt động kinh doanh quốc tê 19
  1.2 . Môi trường kinh doanh cùa ngành dệt may Việt Nam: 22
  1.2.1. Mõi trường chính trị, pháp lý:
  1.2.2. Môi trường kinh tế: 2
  1.2.3. Môi trường văn hoa, xã hội: 25
  1.2.4. Môi trường địa lý, tự nhiên:
  1.2.5. Môi trường công nghệ: 28
  ì.2.6. Nguồn cung ứng nguyên liệu: 29
  1.2.7. Đối thủ cạnh tranh: 29
  CHƯƠN G 2: THỤC TRẠNG MÔ I TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TONG CÔN G
  TY DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX) 31
  2.1 . Vài nét về Tổng cõng ty Vinatex: 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của Tổng công ty:
  2.1.2. Nhiệm vụ - chức năng: 33
  2.1.3. Tổ chức - nhân sự: 33
  2.1.4. Các hoạt động chính: 38
  2.2 . Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Tổng cóng ty sang EU trong
  những năm gán đáy 42
  2.2.1. Tinh hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào EU: 42
  2.2.2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Tổng công ty sang EU: 46
  2.3 . Đánh giá mõi trường kinh doanh của Tổng cóng ty: 54
  2.3.1. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài: 54
  2.3.2. Đánh giá môi trường kinh doanh bên trong: 70
  2.3.3. Tổng kết về môi trường kinh doanh của Tổng công ty: 79
  CHƯƠN G 3: ĐỊNH HƯ ỚN G VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐA Y MANH XUẤT KHẨU
  HÀN G DỆT MAY CọA TONG CÔN G TY SANG THI TRƯỜNG EU 84
  3.1 . Dự báo về triển vọng xuất khẩu hàng hoa của Việt Nam vào thị trường
  EU đến năm 2010: 84
  3.1.1. Những nhân tố tác động đến khả năng .xuất khẩu hàng hoa của Việt
  Nam vào thị trường EU: 84
  3.1.2. Đánh giá triển vọng xuất khẩu hàng hoa của Việt Num vào thị
  trường EU đến năm 2010: 92
  3.2 . Định hướng sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may của Tổng cóng ty
  đến năm 2010: 94
  3.2.1. Định hưng sản xuất và xuất khẩu dệt may của Việt Nam: 94
  3.2.2 . Định hưng sản xuất và xuôi khẩu của Tổng công ty Vinatex: 99
  3.3 . Những giải pháp và khuyên nghị: 100
  3.3.1. Các giải pháp và khuyến nghị mang tinh vĩ mô: 100
  3.3.2. Các giải pháp và khuyến nghị mang tính vi mó: 109
  KẾT LUẬN 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO [17
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá môi trường kinh doanh của tổng công ty VINATEX và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá dệt may của tổng công ty sang thị trường EU
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá môi trường kinh doanh của tổng công ty VINATEX và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá dệt may của tổng công ty sang thị trường EU sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status