Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing Quốc tế và vận dụng ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing Quốc tế và vận dụng ở Việt Nam

  MỤ C LỰ C
  LỜI NÓI Đ Ầ U Ì
  CHƯƠNG ì :CHÍNH SÁCH xúc TIẾN VÀ Hỗ TRƠ KINH DOANH TRONG
  MARKETING QUỐC TỄ 4
  I.Tổng quan về Marketing quốc tế 4
  l.Quấ trình hình thành và phát triển của Marketing 4
  Ì . Ì Các khái niệm về Marketing 4
  1. 2 Bản chất cùa Marketing 5
  1. 3 Các giai đoạn phát triển của Marketing ố
  2. Khái quát chung vé Marketing quốc tế 9
  2.1. Khái niệm Marketing quốc tế 9
  2.2. Các yếu tố môi trường Marketing quốc tế. l ũ
  2.3. Marketins Mix trong Marketing quốc tế. 15
  li. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong
  Marketing quốc tế. 22
  Ì . Vai trò và các chiến lược của chính sách xúc tiến
  và hồ trợ kinh doanh trong Marketing quốc tế 22
  Ì . Ì Vai tr ò của chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 22
  trong Marketing quốc tế.
  Ì . 2 Các chiến lược của chính sách xúc tiến 24
  và hỗ trợ kinh doanh
  2. Các còng cớ để thực hiện chính sách xúc tiến
  và hỗ trợ kinh doanh. 25
  2.1. Quảng cáo. 26
  2.2. Quan hộ với còng chúng 33
  2.3. Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế. 36
  2.4. Bán hàng cá nhàn 39
  2.5. Kỹ thuật xúc tiến bán hàng 40
  CHƯƠNG li : HOẠT ĐÔNG xúc TIẾN VÀ Hỗ TRƠ KINH DOANH ớ VIỆT NAM. 45
  ì . Mòi trường Marketing ớ Việt Nam. 45
  Ì . Các vếu tố mòi trường Marketing ờ Việt Nam. 45
  2 . Sự cần thiết phai tiến hành hoạt động xúc tiến và 49
  hỗ trợ lanh doanh ờ Việt Nam.
  li . Thực trạng hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ớ Việt Nam. 50
  Ì . Sự bùng nổ nhanh chóng của ngành quảng cáo. 50
  2. Việc thiết lá p mòi quan hệ với còng chúng ở Việt Nam. 59
  3. Sư phát triển của ngành hội chợ - triển lãm Việt Nam 62
  4 . Bán hàng cá nhàn trong thời ''m ớ cửa" 68
  5. Hoat động xúc tiến bán hàng. 70
  CHƯƠNG UI . ĐANH GIÁ HOẠT ĐÒNG xúc TIẾN Hỗ TRƠ KINH DOANH
  VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, GIAI PHÁP 77
  [ . Nhng quy định của nhà nước đối với hoạt động xúc tiến 77
  và hỗ trợ kinh doanh
  1. Chi thị số 738/VP và thòng t ư liê n tịch số 1191 77
  2 . Nghị định 194/CP 77
  3. Nghi định 87/CP và 88/CP 79
  4. Luãt thương mại năm 1997 79
  li. Đánh gi á hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. so
  Ì . Tác dung tíc h cực của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. 80
  2 . Nhng điểu chưa được cùa hoạt động xúc tiến và 82
  hỗ trợ kinh doanh
  ni. Nhng kiến nghị và giải pháp 91
  1. Nhng kiến nghị nhằm táng cường quản l ý của Nhà nước 91
  đối với hoat động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh
  2. Nhng kiến nghi và giải pháp đối với các doanh nghiệp 97
  2.1 Doanh nghiệp chuyền kinh doanh quảng cáo. hồi chơ
  triển lãm thương mại
  2.2 Các doanh nghiệp chủ thể hoạt động xúc tiến hỗ trơ
  kinh doanh
  KẾT LUÂN
  PHỤ LỰC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing Quốc tế và vận dụng ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing Quốc tế và vận dụng ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status