Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐẠI HỌC HUẾ
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  - - - - -
  LÊ THANH TUẤN
  TIÊU CHUẨN MỚI VỀ ĐAN RỐI
  CHO HỆ BA MODE
  Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
  Mã số : 60 44 01
  LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ
  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
  TS. TRƯƠNG MINH ĐỨC
  Huế, năm 2010
  i
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và
  kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công
  bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác.
  Huế, tháng 10 năm 2010
  Tác giả luận văn
  Lê Thanh Tuấn
  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn được hoàn thành ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi còn nhận
  được nhiều sự giúp đỡ, động viên của thầy cô, gia đình và bè bạn. Trước hết, tôi
  xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo - TS. Trương Minh Đức đã giúp
  đỡ tôi rất nhiều về mặt tài liệu và dành cho tôi sự hướng dẫn tận tình trong
  suốt thời gian tôi tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài.
  Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo ở Khoa Vật lý Trường
  ĐHSP Huế - những người đã trực tiếp giảng dạy; xin cảm ơn các thầy cô ở
  Phòng Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ tôi về nhiều mặt trong những năm
  tháng học tập vừa qua tại trường.
  Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, Ban giám hiệu,
  các thầy cô trong Tổ Vật lý và các đồng nghiệp Trường THPT Bến Quan -
  Tỉnh Quảng Trị đã cho tôi có cơ hội được học tập và tạo điều kiện thuận lợi về
  thời gian để tôi hoàn thành khóa học.
  Trong quá trình học tập, tôi luôn nhận được sự động viên, khích lệ và sự
  giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị, các bạn học viên Cao học K16 - K17 của
  Trường ĐHSP Huế. Tôi xin chân thành cảm ơn.
  Cuối cùng, xin gửi lời tri ân thành kính nhất đến gia đình, bố mẹ, các anh
  chị và những người bạn thân nhất của tôi; xin gửi tặng thành quả hôm nay cho
  tất cả những người mà tôi yêu quý nhất.
  Huế, tháng 10 năm 2010
  Tác giả luận văn
  Lê Thanh Tuấn
  iii
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa . i
  Lời cam đoan . ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục 1
  MỞ ĐẦU 3
  Chương 1- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN 8
  1.1. Ma trận mật độ . 8
  1.2. Trạng thái thuần và trạng thái hỗn hợp 9
  1.2.1. Trạng thái thuần (pure state) . 9
  1.2.2. Trạng thái hỗn hợp (mixed state) . 10
  1.3. Tiêu chuẩn chia tách được của các trạng thái hỗn hợp 13
  1.3.1. Nguyên lý về tính không thể chia tách của trạng thái
  hỗn hợp . 13
  1.3.2. Tiêu chuẩn chia tách được của ma trận mật độ [18] . 14
  1.4. Phương sai của phép đo đại lượng vật lý . 16
  1.5. Chuyển vị từng phần 17
  1.6. Một số trạng thái phi cổ điển ba mode 18
  1.6.1. Trạng thái |GHZ . 18
  1
  1.6.2. Trạng thái chân không bị nén ba mode trong không gian
  Fock . 18
  1.6.3. Trạng thái kết hợp bộ ba 19
  Chương 2- TIÊU CHUẨN MỚI VỀ ĐAN RỐI CHO HỆ BA
  MODE 20
  2.1. Tiêu chuẩn đan rối cho hệ hai mode của
  Agarwal G. S. và Asoka Biswas 21
  2.2. Tiêu chuẩn đan rối mới cho hệ ba mode . 25
  Chương 3- NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT RỐI CỦA MỘT SỐ
  TRẠNG THÁI PHI CỔ ĐIỂN 30
  3.1. Trạng thái |GHZ . 30
  3.2. Trạng thái chân không bị nén ba mode trong không gian Fock . 35
  3.3. Trạng thái kết hợp bộ ba 40
  KẾT LUẬN . 44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
  PHỤ LỤC . P.1
  2
  MỞ ĐẦU
  1. Lịch sử vấn đề
  Khoa học thông tin lượng tử là một ngành phát triển rất nhanh chóng
  trong nhiều ngành của cơ học lượng tử và lý thuyết thông tin với những ứng
  dụng nổi bật như phân bố lượng tử và khóa lượng tử. Hiện nay, nó đóng vai trò
  quan trọng trong số các ngành học của vật lý và công nghệ thông tin. Trong
  suốt hai thập niên cuối của thế kỷ XX, việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản của
  cơ lượng tử và vật lý tính toán là nồng cốt trong việc tìm kiếm các giải pháp
  cho các vấn đề trọng tâm trong khoa học thông tin lượng tử, cung cấp các cơ
  sở nhận thức cho sự phát triển của các tiêu chuẩn lượng tử và các thuật tính
  toán. Rối hay tính không chia tách được lượng tử là một phần quan trọng trong
  lý thuyết thông tin lượng tử, đó là nguồn có giá trị, là chìa khóa cho sự phát
  triển nhanh chóng của tiến trình xử lý thông tin lượng tử [14]. Ý niệm về rối
  xuất hiện đầu tiên vào năm 1935 trong tài liệu của Einstein, Podolsky, Rosen
  (EPR), trong đó các trạng thái bị rối là các trạng thái hai hạt lượng tử có liên
  quan đặc biệt với tọa độ và xung lượng. Sau đó, cũng trong năm 1935, Erwin
  Schrodinger đã đưa ra khái niệm rối và ông gọi rối là điểm nổi bật đặc trưng
  của cơ học lượng tử [13]. Vào lúc đó, rối là điều ngạc nhiên nhất của hình thức
  luận lượng tử. Đến nay, rối đang là một đề tài thu hút được các nhà khoa học
  tập trung nghiên cứu cả lý thuyết cũng như thực nghiệm.
  Các trạng thái bị rối có một đặc điểm rất kỳ lạ, một khi hai đối tượng nào
  đó đã ở trong trạng thái này thì chúng mãi mãi vương vấn nhau, ảnh hưởng
  qua lại nhau, cho dù sau đó chúng tách ra xa bao nhiêu và nếu một đối tượng
  chịu một tác động nào đó thì ngay lập tức đối tượng kia sẽ bị ảnh hưởng theo.
  3
  Điều này dẫn đến một nghịch lý kì bí và rối rắm về logic. Thậm chí ngay cả
  Einstein cũng không thể nào hình dung nổi và ông gọi đó là "tác động ma
  quái phi không gian". Sự tồn tại của các trạng thái rối ngày nay đã được thực
  nghiệm khẳng định.
  Việc tìm ra các trạng thái rối là vấn đề cần quan tâm, vì các trạng thái
  này là nguồn có giá trị đối với tính toán lượng tử và thông tin lượng tử. Muốn
  phát hiện một trạng thái có bị rối hay không phải dựa vào những tiêu chuẩn
  cụ thể. Hiện nay người ta xác minh rối chỉ dựa vào một số tính chất thống
  kê đặc trưng. Một tính chất thống kê đã biết của rối là sự vi phạm bất đẳng
  thức Bell. Tuy nhiên, những yêu cầu đối với sự vi phạm bất đẳng thức này
  còn là một điều kiện yếu đối với việc kiểm tra một trạng thái có bị rối hay
  không. Năm 1996, Peres đưa ra tiêu chuẩn chia tách được đối với ma trận mật
  độ [18]. Tiêu chuẩn này mạnh hơn so với việc sử dụng bất đẳng thức Bell cho
  việc phát hiện tính không chia tách được lượng tử. Sau đó năm 1997, Pawel
  Horodecki đưa ra tiêu chuẩn chia tách được và các trạng thái không chia tách
  được với chuyển vị từng phần dương [11], nhưng tiêu chuẩn này cũng đúng cho
  trường hợp hệ 3×3, 2 ×4. Năm 2001, Kraus, Lewenstein, Cirac nghiên cứu các
  tính chất chia tách được của các trạng thái Gaussian 3 mode [8]. Năm 2002,
  HongyiFan, Guichuan Yu đã chứng minh được trạng thái chân không bị nén
  ba mode trong không gian Fock cũng là một trạng thái bị rối [7]. Năm 2006,
  Mark Hillery và Suhail Zubairy đã đưa ra một lớp các bất đẳng thức cho việc
  phát hiện rối trong các hệ hai mode [9], [10]. Cũng trong năm 2006, Nha và
  Kim đã đưa ra tiêu chuẩn về rối thông qua các hệ thức bất định trong đại số
  SU(2) và SU(1, 1), qua đó phát hiện các trạng thái rối phi Gaussian [17]. Năm
  2005, Agarwal G.S. và Asoka Biswas dựa vào phép chuyển vị từng phần đã đưa
  ra các tiêu chuẩn dò tìm đan rối trong các hệ hai mode [3].
  4
  Ở Việt Nam, vấn đề về rối cũng được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm,
  hiện nay có một nhóm của GS. Nguyễn Bá Ân và các cộng sự đang nghiên cứu
  về vấn đề này. Các nghiên cứu về trạng thái bị rối và các tiêu chuẩn để phát
  hiện rối vẫn đang được tiếp tục tiến hành và thu hút sự chú ý của các nhà vật
  lý vì những ứng dụng của nó trong khoa học thông tin lượng tử hiện nay.
  2. Lý do chọn đề tài
  Như đã trình bày, các trạng thái bị rối là nguồn có giá trị đối với tính
  toán lượng tử và thông tin lượng tử. Tuy nhiên, giới hạn giữa các trạng thái bị
  rối và các trạng thái chia tách được vẫn chưa thực sự rõ ràng, các đặc trưng
  của trạng thái bị rối vẫn chưa được tìm ra một cách đầy đủ và chính xác. Có
  thể nói những tiêu chuẩn của Horodecki và Peres đã làm tiền đề cho việc tìm
  kiếm các tiêu chuẩn phát hiện rối trong các hệ sau này, trong đó có tiêu chuẩn
  đan rối cho hệ hai mode của Agarwal G. S. và Asoka Biswas. Hai ông xây dựng
  hệ thức bất định từ việc định nghĩa các toán tử, sau đó sử dụng phép chuyển
  vị từng phần để đưa về các bất đẳng thức mới làm tiêu chuẩn để dò tìm đan
  rối trong các hệ hai mode. Về nguyên tắc, các đại lượng có mặt trong bất đẳng
  thức và độ bất định của chúng là có thể đo lường được, do đó các điều kiện mà
  hai ông đưa ra có thể được sử dụng để phát hiện rối trong phòng thí nghiệm.
  Ở đây các điều kiện được biểu diễn trong các số hạng của biến liên tục dẫn
  đến một họ các điều kiện khác cho việc phát hiện rối.
  Vấn đề về rối lượng tử đang là một vấn đề thú vị và thu hút được sự chú
  ý hiện nay bởi còn nhiều điều chưa được khám phá và những ứng dụng cực
  kỳ to lớn của nó. Được sự hướng dẫn của TS. Trương Minh Đức, tôi đã tìm
  hiểu những vấn đề liên quan về rối và thấy đây là một đề tài thực sự hấp dẫn.
  5
  Trên cơ sở những tài liệu đã tìm hiểu, tôi chọn đề tài "TIÊU CHUẨN MỚI
  VỀ ĐAN RỐI CHO HỆ BA MODE", với mong muốn tìm ra những tiêu chuẩn
  mới để phát hiện rối trong các hệ ba mode và áp dụng những tiêu chuẩn đó
  nghiên cứu tính chất rối của một số trạng thái phi cổ điển.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Trong luận văn này, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu tiêu chuẩn mới về
  đan rối cho hệ ba mode, sau đó áp dụng tiêu chuẩn mới tìm được để nghiên
  cứu tính chất rối của một số trạng thái ba mode phi cổ điển như trạng thái
  |GHZ, trạng thái chân không bị nén ba mode, trạng thái kết hợp bộ ba.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Từ nhũng mục tiêu cần đạt được của luận văn thì nhiệm vụ nghiên cứu
  cụ thể như sau:
   Trình bày những vấn đề chung liên quan đến rối lượng tử.
   Giới thiệu về tiêu chuẩn đan rối cho hệ hai mode của Agarwal G. S. và
  Asoka Biswas.
   Đưa ra được tiêu chuẩn đan rối mới cho hệ ba mode.
   Áp dụng các tiêu chuẩn tìm được để dò tìm đan rối đối với một số trạng
  thái phi cổ điển.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Trong luận văn này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn
  mới về đan rối cho hệ ba mode, trên cơ sở đó áp dụng để nghiên cứu tính chất
  đan rối của một số trạng thái phi cổ điển.
  6
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu
  lý thuyết, cụ thể sử dụng kiến thức các môn học như cơ lượng tử, lý thuyết
  trường lượng tử, vật lý thống kê để xây dựng các bất đẳng thức và tính các
  trị trung bình.
  Để thực hiện tính toán, đề tài sử dụng phần mềm tính toán và vẽ đồ thị
  Mathematica.
  7. Bố cục luận văn
  Sau phần mở đầu, luận văn được tiếp tục bằng Chương 1. Chương này
  trình bày một số vấn đề tổng quan như ma trận mật độ, trạng thái thuần và
  trạng thái hỗn hợp, tiêu chuẩn chia tách được của trạng thái hỗn hợp, chuyển
  vị từng phần, một số trạng thái phi cổ điển. Trong Chương 2 trình bày về tiêu
  chuẩn đan rối trong các hệ hai mode của Agarwal G. S. và Asoka Biswas, quá
  trình xây dựng và đưa ra tiêu chuẩn đan rối mới trong các hệ ba mode. Trong
  Chương 3 chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chuẩn tìm được để nghiên cứu tính chất
  rối trong một số trạng thái phi cổ điển. Phần Kết luận tóm tắt các kết quả
  chính của luận văn, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo Cuối cùng là phần
  Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

  Xem Thêm: Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status