Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus)

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM TẠ i
  TÓM TẮT . ii
  ABSTRACT . iii
  LỜI CAM ĐOAN iv
  MỤC LỤC v
  DANH SÁCH BẢNG .vii
  DANH SÁCH HÌNH .viii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . ix
  CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Một vài đặc điểm về cá rô phi . 3
  2.1.1 Đặc điểm hình thái và phân loại 3
  2.1.2 Đặc điểm môi trường sống 3
  2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng 4
  2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 4
  2.2 Tình hình nuôi cá rô phi trên thế giới . 4
  2.3 Sơ lược về nuôi cá rô phi ở Việt Nam 5
  2.4 Giới thiệu về thuốc BVTV 5
  2.5 Sơ lược về một số thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ . 6
  2.6 Mức độ ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên một số loài thủy sản ở nồng
  độ gây chết (LC50–96 giờ) . 7
  2.7 Ảnh hưởng của thuốc BVTV lên một số men ở cá . 8
  2.7.1 Sơ lược về men cholinesterase 8
  2.7.2 Khả năng ức chế men cholinesterase (ChE) của thuốc BVTV . 8
  2.7.3 Ảnh hưởng của thuốc BVTV lên men Glutathione S-transferase
  (GST) . 9
  2.8 Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá . 10
  CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11
  3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 11
  3.2 Vật liệu nghiên cứu . 11
  3.2.1 Cá dùng trong thí nghiệm 11
  3.2.2 Hóa chất dùng trong thí nghiệm 11
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 12
  3.3.1 Phương pháp xác định LC50 của quinalphos . 12
  3.3.2 Xác định ngưỡng ức chế ChE gây chết cá . 13
  3.3.3 Xác định mức độ nhạy cảm của ChE và GST với quinalphos 13

  3.3.4 Ảnh hưởng của quinalphos lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá 14
  3.4 Phương pháp phân tích 14
  3.4.1 Cách lấy mẫu . 14
  3.4.2 Cách nghiền mẫu . 15
  3.4.3 Phân tích ChE 15
  3.4.4 Phân tích GST 16
  3.4.5 Phân tích protein 17
  3.5 Tốc độ tăng trưởng 18
  3.6 Các chỉ tiêu khác . 19
  3.7 Phương pháp xử lý số liệu 19
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 20
  4.1 Giá trị LC50 –96 giờ của hoạt chất quinalphos đối với cá rô phi . 20
  4.1.1 Các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm . 20
  4.1.2 Kết quả thí nghiệm LC50–96 giờ . 20
  4.2 Ngưỡng ức chế men ChE trong não và cơ gây chết cá . 21
  4.2.1 Hoạt động của cá trong thời gian thí nghiệm 21
  4.2.2 Hoạt tính ChE ở não và cơ của cá bắt đầu chết . 22
  4.3 Mức độ nhạy cảm của men ChE và GST ở cá khi tiếp xúc với hoạt
  chất quinalphos . 24
  4.3.1 Biến động các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm . 24
  4.3.2 Hoạt tính của men ChE trong não và gan cá . 25
  4.3.3 Hoạt tính của men GST trong gan và não của cá 28
  4.4 Ảnh hưởng của thuốc lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá . 30
  4.4.1 Các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm 30
  4.4.2 Tỷ lệ sống của cá trong thời gian thí nghiệm 32
  4.4.3 Ảnh hưởng của thuốc lên tăng trưởng của cá 33
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 36
  5.1 Kết luận . 36
  5.2 Đề xuất 36
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37
  PHỤ LỤC A .
  PHỤ LỤC B .
  PHỤ LỤC C .
  PHỤ LỤC D .
  PHỤ LỤC E .

  DANH SÁCH BẢNG
  trang
  Bảng 3.1: Quá trình phân tích ChE 16
  Bảng 3.2: Quá trình phân tích GST .17
  Bảng 3.3: Quá trình thiết lập đường chuẩn và phân tích protein .18
  Bảng 4.1: Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm LC50–96 giờ 20
  Bảng 4.2: Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm mức độ nhạy cảm .25
  Bảng 4.3: Hoạt tính men ChE trong não cá .25
  Bảng 4.4: Hoạt tính ChE trong gan cá .27
  Bảng 4.5: Yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm 31
  Bảng 4.6: NO2
  -
  , NO3
  -
  và NH3 trong thời gian thí nghiệm .31
  Bảng 4.7: Số cá chết qua từng thời điểm .33
  Bảng 4.8: Khối lượng và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của cá .34

  DANH SÁCH HÌNH
  trang
  Hình 2.1: Sản lượng lượng nuôi cá rô phi trên thế giới .5
  Hình 3.1: Hệ thống thí nghiệm LC50 13
  Hình 3.2: Lấy mẫu não cá 15
  Hình 3.3: Lấy mẫu cơ cá 15
  Hình 4.1: Cá bị sẫm màu (A) và cá bình thường không bị sẫm màu (B) 22
  Hình 4.2: Phần trăm hoạt tính men ChE bị ức chế ở não cá 23
  Hình 4.3: Phần trăm hoạt tính ChE bị ức chế ở cơ cá .24
  Hình 4.4: Phần trăm ChE bị ức chế ở não cá trong thí nghiệm mức độ nhạy cảm . 26
  Hình 4.5: Phần trăm ChE bị ức chế ở gan cá trong thí nghiệm mức độ nhạy cảm . 28
  Hình 4.6: Hoạt tính GST ở gan cá .29
  Hình 4.7: Hoạt tính GST ở não cá .30
  Hình 4.8: Tỷ lệ sống của cá qua thời gian thí nghiệm .32
  Hình 4.9: Hệ số chuyển đổi thức ăn của cá .34

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status