Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng trực tiếp sản phẩm thiết bị ô tô của công ty Tân Phát

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng trực tiếp sản phẩm thiết bị ô tô của công ty Tân Phát

  MỤC LỤC
  TRÍCH YẾU . 4
  MỤC LỤC . 5
  LỜI CẢM ƠN . 6
  NHẬP ĐỀ 7
  I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP . 8
  1. KHÁI NIệM BÁN HÀNG TRựC TIếP . 8
  2. CHứC NĂNG& VAI TRÒ CủA BÁN HÀNG TRựC TIếP . 8
  3. QUY TRÌNH BÁN HÀNG TRựC TIếP 8
  4. TUYểN DụNG, ĐÀO TạO VÀ QUảN LÝ LựC LƯợNG BÁN HÀNG . 8
  4.1 Tuyển dụng lực lượng bán hàng 8
  4.2. Đào tạo lực lượng bán hàng . 9
  4.3 Chiến lược quản lý lực lượng bán hàng . 9
  5. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 12
  II. THỰC TRẠNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY . 13
  1. GIớI THIệU TổNG QUAN Về CÔNG TY . 13
  2. LịCH Sử HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIểN . 13
  3. LĨNH VựC HOạT ĐộNG 13
  4. CƠ CấU Tổ CHứC NHÂN Sự TRONG CÔNG TY 16
  4.1.Sơ đồ tổ chức 16
  4.2. Bộ máy công ty 16
  5. CHIếN LƯợC KINH DOANH CủA CÔNG TY . 18
  5.1 Định hướng chung 18
  5.2Phân tích môi trường vĩ mô 18
  5.3 Mô hình Porter’s Five Forces . 19
  5.4 Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp 22
  5.5 Chiến lược Marketing Mix 23
  6. CÔNG VIệC THựC TậP . 26
  6.1 Phòng ban thực tập . 27
  6.2 Những công việc đã thực hiện . 28
  7. KINH NGHIệM CÓ ĐƯợC . 32
  7.1 Quy trình làm việc tại công ty . 33
  7.2Cách thức bán hàng trực tiếp . 33
  III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ BÁN HÀNG . 34
  1. MụC TIÊU . 34
  2. PHÂN TÍCH SWOT . 34
  3. NHữNG MặT HạN CHế CủA CÔNG TY 35
  4. Đề XUấT CảI THIệN HIệU QUả HOạT ĐộNG BÁN HÀNG TRựC TIếP . 35
  4.1 Chính sách bán hàng: . 35
  4.2 Chính sách tuyển dụng, lương, thưởng và phúc lợi 36
  4.3 Chính sách đào tạo . 37
  4.4 Chính sách chăm sóc khách hàng 37
  KẾT LUẬN . 39
  PHỤ LỤC 40
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

  Xem Thêm: Cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng trực tiếp sản phẩm thiết bị ô tô của công ty Tân Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng trực tiếp sản phẩm thiết bị ô tô của công ty Tân Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status