Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC
  LỜI M Ở ĐÀ U 1
  CHƯƠN G ì 4
  TỎNG QUAN V È CHIẾN LƯ Ợ C MARKETING 4
  ì . KHÁ I NIỆM CHIÊN Lược MARKETING 4
  1. Marketing: 4
  2. Chiến lược Marketing. 5
  li . PHÂ N LOẠI CHIẾN Lược MARKETING 6
  /. Chiến lược Marketing tống thế 7
  a. Chiến lược Marketing không phân biệt: 7
  b. Chiến lược Marketing phân biệt: 8
  c. Chiến lược Marketing tập trung: 8
  2. Chiến tược Marketing - múc: 9
  3. Vai trò của chiến lược Marketing l i
  ra. NHỮNG NHÂ N T Ó ẢNH HƯ ỞN G ĐÈ N CHIẾN LƯ Ợ C
  MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 12
  /. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 12
  1. ì. Môi trường kinh té vĩ mô 1
  1.2. Môi trường tác nghiệp 13
  1.3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 14
  2. Chức năng và mục tiêu của từng doanh nghiệp 14
  IV. QUY TRÌNH XÂ Y DƯN G CÁ C CHIẾN LƯ Ợ C MARKETING
  15
  1. Xác định mục tiêu của chiến lược và phân tích các cơ hội Market
  75
  1.2. Phân tích các cơ hội Marketìng: 16
  2. Nghiên cứu, lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định vị trí s
  phẩm 17
  2. ỉ. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
  2.2. Xác định vị trí sản phàm i o
  3. Thiết kế chiến lược Markeiing 19
  4. Tổ chức và thực hiện các chiến lược Marketìng ỉ9
  5. Kể hoạch theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chiến lược Marketi
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DƯN G CHIẾN LƯỢC
  MARKETING TẠI CÔNG TY CỒ PHẢN THƯƠN G MẠI BƯ U CHÍNH
  VIỄN THÔNG 2 5
  ì . GIỚI THIỆU CHUNG VÈ CÔNG TY 25
  /. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2
  LI. Quyết định thành lập Công ty cổ phần thương mại Bưu chính vi
  thông 25
  1.2. Quá trình phát triển và những bước ngoặt quan trống của Cô
  25
  1.3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 26
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và các mối quan hệ kinh tế với các chủ thể
  của Công ty cổ phần thương mại Bưu chính viễn thông 27
  2. ỉ. Cơ cấu to chức của Công ty: 27
  2.2. Cơ cẩu bộ máy quản lý Công ty 29
  2.3 .Mối quan hệ của Công ty với các chủ thê trong quá trình ho
  động 35
  2.3 .1 . Công ty với các cơ quan quản l ý cấp trên 35
  2.3.2. Công ty với các khách hàng 36
  3. Các nguồn lực chủ yếu của Công ty 37
  3.1. Đặc điểm nguồn von của Công ty 37
  3.2. Đặc điểm lao động của Công ty: Ợìguôn: Phòng Tố chức — hàn
  chính 38
  3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 4
  3.4. Vị thế thị trường *ã*
  4. Cơ cấu khách hàng của Công ty 42
  IU. THỰC TRẠNG XÂY DƯNG CHIÊN LƯỢC MARKETING
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẢN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỀN
  THÔNG 4 2
  1. Phân tích môi trường Marketìng của Công ty cổ phần thương mại
  Bưu chính viễn thông 42
  LI. Đặc điểm ngành hàng kinh doanh của Công ty 42
  1.1.1. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiêt b
  Bưu chính viễn thông. 42
  1.1.2. Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp BCVT
  44
  1.2. Đặc điểm vật tư, thiết bị Bưu chính viễn thông 49
  1.3. Đặc điểm thị trường của Công ty COKYVINA 50
  1.3.1. Nguồn cung cấp: 50
  1.3.2. Thị trường tiêu thụ 52
  1.4. Đặc điểm các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty COKYVINA
  54
  2.Đặc điểm và nội dung các bước xây dựng chiến lược Marketing tại
  Công ty Cổ phần thương mại Bưu chính viễn thông COKYVINA 54
  2. ỉ. Xác định doanh thu: 54
  2.2. Xác định lợi nhun: 56
  2.3 .Xác định vị thế thị trường của Công ty 57
  2.4 Tinh hình hoạt động sản xuất tính doanh của Công ty 58
  2.5. Sản phàm thương mại và dịch vụ của Công ty 61
  2.6. Giá sản phàm và dịch vụ của Công ty 62
  2.7. Kênh phân phôi 63
  2.8. Hoạt động xúc tiến hôn hợp 64
  3. Ưu, nhược điểm của phương pháp xây dựng chiến lược Marketing
  tại Công ty COKYVINA 65
  3.1. ưu điểm: "*
  3.2. Nhược điểm 66
  4. Đánh giá chung về hoạt động xây dựng chiến lược Marketing tại
  COKYVINA 67
  CHƯƠN G ra 70
  GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN VIỆC XÂY DƯN G 70
  CHIÊN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 70
  THƯƠN G MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG COKYVINA 70
  ì . PHƯƠN G HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH TRONG
  THỜI GIAN TỚI 70
  1. Chiến lược phát triển của ngành Bưu chính viễn thông 70
  1. ỉ. Quan diêm của Quyêt định: 70
  1.2. Mục tiêu của chiến lược 71
  1.3. Định hướng phát triển các lĩnh vực: 71
  1.4. Các giải pháp chủyếu của chiến lược 72
  2. Chiến lược phát triển của Công ty cố phần thương mại Bưu chỉnh
  viễn thông COKYVINA 74
  3. Mục tiêu Marketing của Công ty trong thời gian tới. 75
  li . GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN VIỆC XÂY DƯN G CHIẾN Lư ợ c
  MARKETING - MIX CHO CÔNG TY COKYVINA 76
  2. ỉ. Giải pháp vế sản phàm 76
  2.2. Giải pháp về giả: 77
  2.3. Truyền thông và xúc tiến bán hàng: 78
  2.4. Kênh phân phoi: 80
  3. Hoàn thiện quy trình to chức thực hiện chiến lược Marketing tạ
  Công ty COKYVINA 80
  3.1. Xây dựng và hoàn thiện phòng Marketing tại Công ty: 80
  3.2. Cơ câu lại các phòng ban và bộ phận liên quan: 81
  KẾT LUẬN 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status