Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại CP An Bình chi nhánh An Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại CP An Bình chi nhánh An Giang

  MỤC LỤC
    

  Nội dung Trang
  Lời cám ơn i
  Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn ii
  Tóm tắt iii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng - biểu đồ - sơ đồ vii
  Danh mục từ viết tắt viii
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 1
  1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.4. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu . 2
  1.5. Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.5.1. Thu thập số liệu 2
  1.5.2. Phân tích số liệu . 5
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
  2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại 6
  2.1.1. Khái niệm . 6
  2.1.2. Hình thức hoạt động . 6
  2.1.3. Chức năng 6
  2.1.4. Bản chất 7
  2.1.5. Vai trò 7
  2.1.6. Cơ cấu nguồn vốn 7
  2.2. Các vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn . 8
  2.2.1. Khái niệm huy động vốn 8
  2.2.2. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn 8
  2.2.3. Các hình thức huy động vốn 8
  2.2.4. Hiệu quả huy động vốn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 9
  2.3. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân . 10
  2.3.1. Khái niệm . 10
  2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả . 10

  2.4. Kỳ vọng về dấu của các biến độc lập trong phương trình hồi quy 11
  CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH
  AN GIANG 13
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 13
  3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 13
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức 13
  3.2.2. Chức năng của các phòng ban 14
  3.3. Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh An Giang 14
  3.4. Lực lượng cán bộ nhân viên của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhành An
  Giang . 15
  3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh An
  Giang trong giai đoạn 2009 - 2011 . 16
  3.6. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh An Giang
  trong năm 2012 . 18
  CHƯƠNG 4. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH AN GIANG 19
  4.1. Thực trạng về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình – chi
  nhánh An Giang 19
  4.2. Thực trạng về hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng
  TMCP An Bình – chi nhánh An Giang . 20
  4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng
  TMCP An Bình – chi nhánh An Giang 23
  4.4. Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng các sản phẩm và
  dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh An Giang 25
  4.4.1. Thời gian giao dịch của khách hàng tại ABBANK An Giang . 25
  4.4.2. Các sản phẩm tiền gửi được khách hàng cá nhân sử dũng tại ABBANK An
  Giang 25
  4.4.3. Sự duy trì giao dịch của khách hàng cá nhân tại ABBANK An Giang . 26
  4.4.4. Sự lựa chọn của khách hàng cá nhân về ABBABK An Giang 27
  4.4.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng cá
  nhân khi giao dịch tại ABBANK An Giang 27
  4.4.6. Phân tích tương quan 28
  4.4.7. Phân tích hồi qui 28
  4.4.8. Nhận xét chung 29
  4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn từ KHCN tại ngân hàng
  TMCP An Bình – chi nhánh An Giang . 29
  4.5.1. Các nhân tố tích cực . 29
  4.5.2. Các nhân tố tiêu cực . 30

  4.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng
  TMCP An Bình chi nhánh An Giang 31
  4.6.1. Xây dựng chiến lược huy động vốn từ khách hàng cá nhân 31
  4.6.2. Xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả 31
  4.6.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ . 32
  4.6.4. Đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm tiền gửi 33
  4.6.5. Tối đa hóa sự tiện lợi cho khách hàng . 33
  4.6.6. Đảm bảo tính cạnh tranh về giá 34
  4.6.7. Gắn liền hoạt động huy động vốn với sử dụng vốn . 35
  4.6.8. Tăng cường marketing cho hoạt động huy động vốn từ KHCN 35
  4.6.9. Duy trì hình ảnh và uy tín thương hiệu của ngân hàng 36
  4.6.10. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên . 37
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ . 38
  5.1. Kết luận . 38
  5.2. Kiến nghị 38
  5.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước 38
  5.2.2. Đối với Hội sở ngân hàng TMCP An Bình 38
  5.2.3. Đối với ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh An Giang . 39
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại CP An Bình chi nhánh An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại CP An Bình chi nhánh An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status