Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược thâm nhập thị trường của tập đoàn Tân Hiệp Phát với sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược thâm nhập thị trường của tập đoàn Tân Hiệp Phát với sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh

  MỤC LỤC
  LỜ I MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÍ LUẬN V È CHIẾN Lược THÂ M NHẬ P THỊ
  TRƯ ỜN G 4
  ì. Khái quát chung về chiến lược thâm nhập thị trường 4
  /ã Các khái niệm cơ bản 4
  2. Các trường hợp áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường: 5
  4. Các nhân tổ ảnh hưởng đến chiến lược thâm nhập thị trường: 8
  , 4.1. Các nhân tổ thuộc về môi trường kinh doanh: 8
  4.1.1. Môi trường vĩ mô 8
  ,i Ì
  4. Ì .2. Môi trường ngành 9
  4.1.3. Nội bộ doanh nghiệp 12
  4.2. Nhu cẩu của khách hàng với sản phàm mà cóng ty đang kinh
  doanh: 12
  li . Quy trình của chiến lược thâm nhập thị trường: 13
  1. Xác định mục tiêu của chiến lược thâm nhập thị trường: 13
  LI. Lợi nhuận 14
  1.2. Thị phần 15
  1.3. Sự an toàn trong kinh doanh 15
  2. Nghiên cứu và phân tích thị trường thâm nhập 16
  2.1. Nghiên cứu và phản tích khái quát thị trường thâm nhập 1
  2.2. Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh 17
  3. Định vị sản phẩm cho thị trường thâm nhập 18
  3.1. Phân đoạn thị ưường 18
  3.2. Định vị sản phẩm cho thị trường thâm nhập 18
  4. Chính sách Marketing áp dụng cho thị trường thâm nhập 20
  4.1. Chính sách sản phẩm 20
  4.2. Chính sách ve giá cả 22
  4.3. Chính sách phân phối 22
  4.4. Chính sách xúc tiến thương mại 24
  5. Phát triển ngân sách và nguồn lực cho chiến tược thâm nhập thị
  trường 25
  6. Kiếm soát và đánh giá hiệu quả chiến lược thâm nhập thị trường 26
  HI. Các cách thức thâm nhập thị trường 27
  ì. Thâm nhập thị trường hiện tại với sản phẩm mới 27
  2. Thâm nhập thị trường mới với sản phẩm hiện có 28
  3. Thâm nhập thị trường mới với sản phẩm mới 29
  4. Thâm nhập sâu thị trường hiện tại với sản phẩm hiện có 29
  CHƯƠN G 2: THỰC TRẠNG CHIÊN LƯ Ợ C THÂ M NHẬP THỊ
  TRƯ ỜN G CỦA TẬP ĐOÀ N TÂ N HIỆP PHÁ T VỚI SẢN PHẨM TR À
  THẢO MỘ C DR THANH 31
  ì . Tủng quan về tập đoàn Tân Hiệp Phát 31
  1. Giới thiệu về tập đoàn Tân Hiệp Phát 31
  2. Lịch sử hình thành và phát triển 32
  3. Tầm nhìn, sứ mệnh ca công ty 34
  4. Bộ máy nhân sự 35
  5. Tĩnh hình hoạt động kinh doanh ca tập đoàn Tân Hiệp Phát: 35
  li . Phân tíc h chiến lược thâm nhập thị trường của sản phẩm trà thảo
  mộc Dr Thanh 36
  7 . Mục tiêu ca Dr Thanh khi thâm nhập thị trường 36
  LI. Lợi nhuận 36
  1.3. Xây dựng thương hiệu, thế lực trên thị trường 37
  2. Thị trường nước giải khát đóng chai tại Việt Nam và các đổi thủ
  cạnh tranh của Dr Thanh 38
  2. Ì/Đôi nét về thị trường thị trường nước giải khát đóng chai 38
  2.2. Các đối thủ cạnh tranh của trà thảo mộc Dr Thanh 40
  2.2.1. Trà thảo mộc TeaFres 41
  2.2.2. Trà xanh 100 độ 42
  2.2.3. Trà xanh C2 43
  2.2.4. Pure Green 44
  3. Định vị thị trường mục tiêu cho sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh .45
  4. Chính sách Marketing-mix của sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh
  nhằm thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường 46
  4.1. Chính sách sản phàm 46
  4.2. Chính sách giá 49
  4.3. Chính sách phân phối 51
  Bự1
  ' ,0^4. 4-4, Chính sách xúc tiến thương mại 53
  * , Đánh giá chung về chiến lược thâm nhập thị trường 55
  /. Thành công 55
  2. Hạn chế 56
  CHƯƠN G 3 : MỘ T SỐ GIẢI PHÁ P Đ Ẩ Y MẠNH HOẠT Đ ỘN G THÂ M
  NHẬP THỊ TRƯ ỜN G CỦA SẢN PHẨM TR À THẢO Mộc DR
  THANH 58
  ì . Dự báo những thay đụi về môi trường chung và nhu cầu của thị
  trường tiê u thụ nước giải khát đóng chai trong những năm tới 58
  /. Dự báo nhng thay đối về môi trường chung 58
  1. ỉ. Xu hướng của môi trường kinh tế 58
  1.2. Xu hướng biến đối của môi trường công nghệ 59
  1.3. Xu hướng biến đối của môi trường xã hội 59
  2. Dự báo nhu cầu của thị trường tiêu thụ nước giải khát đóng chai 60
  li . Những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thâm nhập thị trường
  của sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh 61
  Ì .Hoàn thiện chính sách sản phàm 62
  2. Hoàn thiện chính sách giá cả 64
  3. Hoàn thiện chính sách phân phối 65
  3.1. Mở rộng mạng lưới kênh phân phối 65
  3.2. To chức, quản lý kênh phân phổi 66
  4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến thương mại 68
  4. ỉ. Chính sách quảng cáo 68
  4.2. Chính sách xúc tiến bán 69
  4.3. Quan hệ công chúng 70
  ni. Đe xuất, kiến nghị khác 71
  1. Kiến nghị với Nhà nước 71
  2. Kiến nghị với Hiệp Hội Rượu bia và nước giải khát Việt Nam 73
  3. Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường 73
  KẾ T LUẬ N 75

  Xem Thêm: Chiến lược thâm nhập thị trường của tập đoàn Tân Hiệp Phát với sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược thâm nhập thị trường của tập đoàn Tân Hiệp Phát với sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status