Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hệ thống quản trị dự trữ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ- tập đoàn Prime

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống quản trị dự trữ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ- tập đoàn Prime

  MỤ C LỤ C
  LỜI M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G 1. KHÁ I QUÁ T CHƯN G V Ề H Ệ THÔN G QUẢN TRỊ D ự TR Ữ
  TẠI CÁ C CỒN G TY SẢN XUẤT 4

  ì . Khái niệm và phân loại hệ thông quản trị dự trử 4
  1. Một sô khái niệm cơ bản 4
  1.1. Khái niệm vê hệ thông quản trị dự trừ (tôn kho) 4
  Ì .2. Những quan diêm khác nhau vê tôn kho của nhà quản l ý 4
  Ì .3. Bản chát của hệ thông quản trị dự trừ 7
  2. Phân loại hệ thống quản trị dự trữ 16
  2.1. Phân loại dự trữ chung 16
  2.2. Phân loại theo tính chuyên môn hoa 18
  2.3. Phân loại theo yêu cầu quản l ý 20
  r r
  li . Nguyên tác, vai trò và nhiệm vụ của hệ thông quản trị dự trử 22
  Ì . Nguyên tăc của hệ thông quản trị dự trừ 22
  2. Vai tr ò của hệ thông quản trị dự trữ 23
  3. Nhiệm vụ của hệ thống quản trị dự trừ 24
  ni . Tiêu chí đánh giá vê hiệu quả hoạt động của hệ thông quản trị dự trử
  qua việc quản l ý chi phí trong doanh nghiệp 25
  CHƯƠN G 2. THỰ C TRẠN G H Ệ THÔN G QUẢN TRỊ D ự TR Ữ 29
  TẠI CÔN G TY TNHH HOÀ N M Ỹ - TẬP ĐOÀ N PRIME 29
  2
  ì . Quá trình hình thành và phát triên của công ty TNHH Hoàn Mỹ 29
  Ì . Sự ra đời của công ty: 29
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 32
  2.1. Chức năng 32
  2.2. Nhiệm vụ 33
  3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 34
  3.1. Sản xuât và kinh doanh vật liệu xây dựng 34
  3.2. Sản xuất bình nước nóng 34
  3.3. Khu đô thị và trung tâm thương mại 34
  li . Một số đặc điểm về tổ chức sản xuất - quản l ý có ảnh hưởng đến vấn đề
  quản trị dự trữ của công ty 35
  ì \ t r
  Ì. Đặc diêm vê tô chức sản xuât 35
  2. Đặc điểm về tổ chức quản lý 38
  HI. Thực trạng hệ thống quản trị dự trữ 41
  Ì. Tổng quan về hệ thống quản trị dự trữ 41
  2. Thực trạng hệ thống quàn trị dự trữ 42
  2.1. Quy trình của nghiệp vụ quản lý chứng từ kho 44
  2.2. Quy trình của nghiệp vụ nhộp kho 45
  2.3. Quy trình của nghiệp vụ xuât kho 53
  3. Đánh giá chung về hệ thống quản trị dự trữ của công ty TNH H Hoàn M ỹ 59
  3.1. Nhưng ưu điểm của hệ thống quản trị dự trừ 59
  3.2. Những tôn tại trong hệ thông quản trị dự trừ và nguyên nhân 61
  CHƯƠN G 3. MỘ T SỆ Đ È XUẤT Đ Ẻ HOÀ N THIỆN H Ệ THỆNG QUẢN
  TRỊ D ự TR Ử TẠI CÔN G TY TNHH HOÀ N M Ỹ 63
  ã ã ã
  ã 7
  ì . Định hướng phát triên của công ty trong thòi gian tói 63
  Ì. Các chỉ tiêu kế hoạch 63
  2. Những cơ hội và thách thức của công ty trong thời gian tới 66
  li . Một sô đê xuât đê hoàn thiện hệ thông quản trị dự trữ tại công ty TNHH
  Hoàn Mỹ 67
  Ì. Xây dựng hệ thông thu thộp thông ti n 67
  2. M ở rộng thị trường ra nước ngoài, đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoa 69
  3. Các biện pháp đối vớ i nguồn nhân lực 70
  KÉ T LUẬ N 74
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THA M KHẢO 75
  PHU LÚ C 77

  Xem Thêm: Hệ thống quản trị dự trữ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ- tập đoàn Prime
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống quản trị dự trữ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ- tập đoàn Prime sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status